Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

 

[ θεματικός πίνακας ]

 

 

Αγαπητοί φίλοι αερομοντελιστές,

Θα σας πούμε την ιστορία της ίδρυσης της Ε.Α.Α., όπως μας την αφηγήθηκε ο Ιδρυτής της και σήμερα Επίτιμος Πρόεδρός της, Παντελής Καλογεράκος.

το Δ.Σ.

 

Μιά φορά κι ένα καιρό ...,

Στην Αθήνα υπήρχαν αερομοντελιστικές δραστηριότητες και πριν τον πόλεμο, αλλά δεν υπήρχε οργανωμένος πυρήνας.

Ομως, ακριβώς επειδή υπήρχε δραστηριότητα, άρχισαν να πωλούνται κάθε μήνα στα περίπτερα της Ομόνοιας και του Συντάγματος τα εισαγόμενα περιοδικά American Modeler και Model Airplane News.

Μια μέρα του 1948, καθώς ο Π.Κ. πήγε και πάλι στο περίπτερο της πλατείας Ομόνοιας για να τα αγοράσει, του ήρθε η έμπνευση και ρώτησε τον περιπτερά....

– Ε, ε, ε ...... πουλάς πολλά από αυτά τα περιοδικά;

– Ναι!,  του απάντησε εκείνος.

Από εκείνη την ημέρα ο Π.Κ. «κατασκήνωσε» έξω από το περίπτερο και περίμενε καρτερικά. Μόλις ερχόταν κάποιος να αγοράσει ένα αερομοντελιστικό περιοδικό, τον πλησίαζε...

- Ε, ε, ε,.....ασχολείσαι και εσύ με τον αερομοντελισμό;

Πρώτον απ' όλους γνώρισε τον Κυριάκο Πλανούδη (που υπηρετούσε τη θητεία του ως σμηνίτης), και αυτός του σύστησε τον Ρόϋ Ουίλλιαμς. Τρίτη γνωριμία ήταν ο Καραγιάννης Νέλσων.

Ετσι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την 14η Δεκεμβρίου 1951, ημέρα που ουσιαστικά γεννήθηκε η "Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών".

Το σωματείο μας νομιμοποιήθηκε με την απόφαση υπ' αρ' 1549/20-2-1952, του Πρωτοδικείου Αθηνών, που καταχωρήθηκε με αύξ αρ' 7086 την 7/5/1952.

 

horizontal rule

το πρακτικό Ιδρύσεως της Ε.Α.Α.

 
Επάνω: σε φωτογραφία (κλικ στο εικονίδιο για μεγάλο μέγεθος)
Κάτω: το κείμενο

 

Πρακτικόν Ίδρύσεως Σωματείου

Εν Αθήναις σήμερον την δεκάτην τετάρτην (14) Δεκεμβρίου 1951 έτους, οι κάτωθι υπογραφόμενοι Ελληνες Πολίτες έχοντες τα κατά τον Νόμον 281/1914, ως ούτος ετροποποιήθη, κατά τοις σχετικαίς διατάξεις του Αστικού Κώδικος, προσόντα δια την ίδρυσιν σωματείου.-

αποφασίζομεν

'Ιδρύομεν Σωματείον υπό την επωνυμίαν Ένωσις Αερομοντελιστών Αθηνών, ούτινος μεν έδρα ορίζονται αι Αθήναι, σκοπός δε ο εν τω συνταχθέντι καταστατικώ αναγραφόμενος.

2) Ψηφίζομεν και εγκρίνομεν ως έχει το Συνταχθέν Καταστατικόν συγκείμενον εξ άρθρων τριάκοντα τρία (αριθμός 33), όπερ υπογράφομεν συμφώνως τω άρθρω 79 του Αστικού Κώδικος

3) Αναθέτομεν εις το εκλεγέν προσωρινόν Διοικητικόν Συμβούλιον όπως μεριμνήση για την κατά Νόμον αναγνώρισιν του Σωματείου. - Το παρόν Πρακτικόν εγένετο εις διπλούν υπογραφέν ως έπεται.- Οι Ιδρυταί

Όνοματεπώνυμον                                   υπογραφαί

 1. Παπουτσής Ιωάννης

 2. Σαπουνάκης Αναστάσιος

 3. Καμπουρόπουλος Γεώργιος

 4. Καλογεράκος Παντελής

 5. Πλανούδης Κυριάκος

 6. Σιδεράκης Νικόλαος

 7. Γαϊτάνος Γεώργιος

 8. Κολοβός Λουκάς

 9. Σακελαράκης Ιωάννης

10. Ιωακειμίδης Κωνσταντίνος

11. Χαρμπούρης Αναστάσιος

-------------------------------------------------

12. Κυπριώτης Αιμίλιος

13. Αριόν Κωνσταντίνος

14. Πέσκε Γεώργιος

15. Κοντός Γεράσιμος

16. Γαρυφαλάκης Νικόλαος

17. Μπέβης Γεώργιος

18. Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος

19. Λυπητεράκος Ανδρέας

20. Καραγιάννης Νέλσων

21. Ρόϋ Ουίλλιαμς

22. Νικολακόπουλος Θεόδωρος

23. Δουβελετέλης Πάρις

24. Χρυσοχοϊδης Αναστάσιος

 

Ακριβές αντίγραφον του άνω εγγράφου εξαχθέν
εκ της Δικογραφίας εφ' ής εξεδόθη η υπ΄αριθμόν
1549/52 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών.-

Ο Δικ. Γραμματεύς

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

 

 

  horizontal rule

το πρακτικό από την πρώτη συνεδρίαση του προσωρινού Δ.Σ.

 

 

 

Επάνω:  σε φωτογραφία (κλικ στο εικονίδιο για μεγάλο μέγεθος)
Κάτω: το κείμενο

 

Πρακτικόν αρ. 1.

Εν Αθήναις σήμερον την τρίτην (3) Ιανουαρίου ημέραν Πέμπτην του έτους 1952, συνήλθεν το εκλεγέν προσωρινό Διοικητικόν Συμβούλιον.

Παρόντες κατά την συνεδρίασιν έξ (6).

Εκλεγέντων των παρόντων ως άνω, κ.κ. Σαπουνάκη Αναστάσιου, Καμπουροπούλου Γεωργίου, Πλανούδη Κυριάκου, Καλογεράκου Παντελή, Δουβαλετέλη Πάριδος, και Κυπριώτου Αιμιλίου, ως προσωρ. Διοικητ. Συμβουλίου υπό της Ιδρυτικής Γεν. Συνελεύσεως, προέβημεν εις την εκλογήν Προέδρου Γεν. Γραμματέα, Ταμίου, Εφόρου Υλικού, Συμβούλου ως και Αντιπροέδρου, κατόπιν δεν σχετικής ψηφοφορίας εξελέγη ως Πρόεδρος μεν ο κ. Αναστάσιος Σαπουνάκης, με αντιπροέδρον τον κ. Καλογεράκον Παντελήν, ταμίας ο κ. Πάρις Δουβαλετέλης, Εφορος Υλικού ο κ. Πλανούδης Κυριάκος Γεν. Γραμματεύς ο κ. Καμπουρόπουλος Γεώργιος και σύμβουλος ο κ. Κυπριώτης Αιμίλιος.

Ακολούθως ανετέθη η εντολή εις τον κ. Ταμίαν όπως μεριμνήση δια την είσπραξιν παρά της ΒΑΛΕ του παραχωρηθέντος ημίν παρ' αυτής ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) προς αντιμετώπισιν των πρώτων ιδρυτικών εξόδων του Σωματείου μας.

Επίσης ανετέθη εις τον κ. έφορον ύλικού όπως φροντίση δια την παραλαβήν των παραχωρηθέντων πρώτων κατασκευστικών υλικών παρά της ΒΑΛΕ.

Εις δε τον Γεν. Γραμματέαν το Συμβούλιον ανέθεσε όπως ερχόμενος εις επαφήν μετά των αρμοδίων αρχών, μεριμνήση δια τα αναγκαιούντα προς νομικήν τακτοποίησιν και αναγνώρισιν του Σωματείου μας.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, ελύθη η συνεδρίασις

Ο πρόεδρος                                                                       Τα μέλη

 

horizontal rule

η σύνθεση του προσωρινού Δ.Σ.

 

Επάνω: σε φωτογραφία (κλικ στο εικονίδιο για μεγάλο μέγεθος)
Κάτω: το κείμενο

Πίναξ Μελών Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου

του εν Αθήναις εδρεύοντος Σωματείου υπό την επωνυμίαν

"ΕΝΩΣΙΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ"

--------------------

1.-Αναστάσιος Γεωργίου Σαπουνάκης -Νοταρά 10- Αθήναι.

2.-Γεώργιος Θεοδώρου Καμπουρόλπουλος- Λ. Κατσώνη 29-Αθήναι.

3.-Κυριάκος Νικολάου Πλανούδης-Αγ. Μελετίου 91-Αθήναι.

4.-Πάρις Ευστρατίου Δουβαλετέλης-Κάλβου 42-Ψυχικό.

5.-Παντελής Κυριάκου Καλογεράκος-Βασ.Κων/νου 49-Πειραιεύς.

6.-Αιμίλιος Νικολάου Κυπριώτης-Αιακού 3-Αθήναι.

Αθήναι τη 14 Δεκεμβρίου 1951

Το Προσωρινόν Διοικητικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος                Ο Γραμματεύς                 Τα μέλη

υπογραφή                  υπογραφή                υπογραφή

υπογραφή

υπογραφή

υπογραφή

Ακριβές αντίγραφον του άνω εγγράφου
 εξαχθέν εκ της δικογραφίας εφ' ής εξε-
δόθη η υπ' αριθμ 1549/52 απόφασις
του Πρωτοδικείου Αθηνών.-

Εν Αθήναις τη 16 Ιουλίου 1952

Ο Δικ Γραμματεύς

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

 

 

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]