Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εκδόσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ

 

ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΝ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - 1957

 

Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα της εργασίας του αείμνηστου Γιώργου Μανουσάκη.

Μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ως το πρώτο Ελληνικό βιβλίο με τεχνικές οδηγίες για την κατασκευή και πτήση μοντέλων αεροπλάνων.

Εκδόθηκε από την Β.Α.Λ.Ε. για τις ανάγκες της εκπαίδευσης των καθηγητών των τεχνικών μαθημάτων, που θα δίδασκαν τον αερομοντελισμό στα σχολεία,  και στη συνέχεια της εκπαίδευσης των ιδίων των μαθητών.

 

(Δεν γνωρίζουμε πόσα αντίτυπα του εν λόγω βιβλίου έχουν σωθεί).

 

Το εξώφυλλο

horizontal rule

σελίδες 2-3

horizontal rule

σελίδες 4-5

horizontal rule

σελίδες 6-7

horizontal rule

σελίδες 8-9

horizontal rule

σελίδες 10-11

horizontal rule

σελίδες 12-13

horizontal rule

σελίδες 14-15

horizontal rule

σελίδες 16-17

horizontal rule

σελίδες 18-19

horizontal rule

σελίδες 20-21

horizontal rule

σελίδες 22-23

horizontal rule

σελίδες 24-25

horizontal rule

σελίδα 26

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]