Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Eπιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόϊ)

9 Απριλίου 1960

 

horizontal rule

Πρακτικό #38 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 5/4/60

Θέμα ΙΙΙον Επίδειξις της 3 Απριλίου

Αποφασίζεται η ανακοίνωση προς τα μέλη της προσδιορισθείσης δια την 3ην Απριλίου επιδείξεως και να ζητηθή παρ' αυτών η υποβολή δηλώσεως συμμετοχής.

(Σημ: έχει γίνει λάθος στην αναγραφή της ημερομηνίας - το σωστό είναι 9ην Απριλίου)

horizontal rule

Πρακτικό #38 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 5/4/60

Θέμα VIII Συμμετοχή Αερολέσχης Θεσνίκης εις επίδειξιν 9ης Απριλίου

Ανακοινούται ότι η Αερολέσχη Θεσ/νίκης θα συμμετάσχη εις την ως άνω επίδειξιν δια των Αγγελίδη Ν., Κατσούρα Θ., Παναγοπούλου Α., Νικολαϊδη Γ., Σαρόγλου Κ. και εις τας κατηγορίας Ανεμοπτέρων, Ελευθέρας πτήσεως, Ταχύτητος, Ραδιοκατευθυνομένων και Ακροβατικών

Θέμα IX Οργάνωσις επιδείξεως της  9ης Απριλίου παρουσία του κ. Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων

Καταρτίζεται το πρόγραμμα της επιδείξεως έχον ούτω:

1. ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΑ

α) Holdaway P.E.

β) Ζαρκάδας Ε.

γ) Βαγιάκης Δ.

δ) Βλαχόπουλος κ.

ε) Αγγελίδης Ν.

στ) Κατσούρας Θ

2. ΕΛΑΣΤΙΧΟΚΙΝΗΤΑ

α) Βαγιάκης Δ.

β) Ζαρκάδας Ε

γ) Καμπουρόπουλος Γ.

3. ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΤΗΣΕΩΣ

α) Βαγιάκης Δ.

β) Ταμβαρόπουλος Χ

γ) Ντάρλας Γ.

δ) Μανουσάκης Γ.

ε) Καμπουρόπουλος Γ.

στ) Αγγελίδης Ν.

ζ) Παναγόπουλος Α.

4. JETEX

α) Σαπουνάκης Α.

5. ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ

α) Βαφειαδάκης Α.

β) Ησαϊας Π.

γ) Νικολαϊδης Γ.

6. ΡΑΔΙΟΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ

α) Βαφειαδάκης Α.

β) Σαρόγλου Κ.

7. ΔΙΚΗΝΗΤΗΡΙΑ

α) Ησαϊας Π.

β) Δούκας Ι.

γ) Σαρόγλου Κ

8. DYNA JET

α) Παπασπύρου Κ.

9. TEAM RACING

α) Καμπουρόπουλος Γ.

β) Βαφειαδάκης Α.

10. ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ

α) Βαφειαδάκης Α

β) Βαλσαμάκης Ι.

γ) Χ"Αγγελίδης Ι.

δ) Παπασπύρου Κ.

ε) Κατσούρας Θ.

στ) Παναγόπουλος Α.

Αποφασίζεται εν συνεχεία όπως έκαστον μέλος του Συμβουλίου αναλάβη ορισμένη υπηρεσίαν κατά την ώραν της επιδείξεως προς καλλίτερον συντονισμόν των πτήσεων.

Θέμα X Στολαί

Αποφασίζεται όπως οι αεραθληταί φορέσουν κατά την επίδειξιν την στολήν της E.A.A. ήτοι πουλόβερ λευκό, και παντελόνι γκρι ει δυνατόν. Εγκρίνεται η δαπάνη δρχ 135 δια τον καθαρισμόν των φανελλών της Ενώσεως.

Θέμα XΙ Εξοδα μεταφοράς προτύπων κ. Δ. Βαγιάκη

Εγκρίνεται δαπάνη μέχρι δρχ 150 δια την μεταφοράν δια ταξί εκ του χολαργού των προτύπων κ. Βαγιάκη.

horizontal rule

      

Το περιοριδικό "Αεροπορικά Νέα & Αστροναυτική", στο τεύχος του Απριλίου 1960, είχε στο εξώφυλλο στιγμιότυπο από την επίδειξη, ενώ στην σελίδα 10 είχε ρεπορτάζ και δύο ακόμα φωτογραφίες:

ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ

  

   Το πρωϊ του Σαββάτου 9 Απριλίου η ΒΑΛΕ ωργάνωσε στο Τατόϊ μία επιτυχή επίδειξιν αερομοντελισμού με συμμετοχήν μελών της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών και του τμήματος αυτής στη Θεσσαλονίκη.

    Σκοπός της επιδείξεως αυτής η οποία εγένετο παρουσία του Υπουργού Παιδείας κ. Βογιατζή, ήτο η ενημέρωσις του κ. Υπουργού επί του αθλήματος του αερομοντελισμού προκειμένου τούτο να εισαχθεί ως υποχρεωτικόν μάθημα εις την τελευταίαν τάξιν των Δημοτικών Σχολείων και εις τας τρεις πρώτας των Γυμνασίων.

   Προτού ακόμη αρχίση η επίδειξις, ο Πρόεδρος της ΒΑΛΕ κ. Δ. Γερανόπουλος προσεφώνησε καταλλήλως τον κ. Υπουργόν και ενημέρωσε τούτον επί της αερομοντελιστκής κινήσες στην Ελλάδα. Ηκολούθησε η επίδειξις κατά την οποίαν παρά τας μη ευνοϊκάς καιρικάς συνθήκας, ιπτάθησαν με επιτυχία τα εξής μοντέλα:

   1) Ανεμόπτερα, 2) Ελαστιχοκίνητα, 3) Ελευθέρας πτήσεως [με κινητήρα 2,5 και 5 κυβ. εκατοστά], 4) Δέσμια, 5) Ακροβατικά, 6) Ταχύτητος, 7) Δικινητήρια.

   Μετά την επίδειξιν των μοντέλων τούτων εδόθη μικρά δεξίωσις και εγένετο κινηματογραφική προβολή με ταινίας αεραθλητικού περιεχομένου. Την δεξίωσιν ετίμησαν δια της παρουσίας των ο κ. Βογιατζής, ο Διοικητής της Σχολής Αεροπορίας και άλλοι αξιωματικοί της ΕΒΑ, τα διοικητικά συμβούλια της  ΒΑΛΕ, ΑΛΑ και Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών, ο πρόεδρος του Σ.Ε.Π. κ.α.

horizontal rule

 

Από αριστερά: Ο Υπ. Βογιατζής, Π. Βαφειαδάκης (πρόεδρος Ε.Α.Α.), με το Kadett ο Χρ. Ταμπαρόπουλος, Γιάννης Βαλσαμάκης, Σ. Καζιάνης (?), Κ. Παπασπύρου, Ι. Στουγιαννίδης, (άγνωστος).

"Αεροπορικά Νέα" 4.60 - εξώφυλλο

horizontal rule

 

Από αριστερά: μόλις φαίνεται ο Μάνος Παυλίδης (εκδότης των Αεροπορικών Νέων), με το καπέλο K. Καζάκος (Α.Λ.Α.), Υπ. Βογιατζής, Π. Βαφειαδάκης, (άγνωστος), με το F-86 Κώστας Παπασπύρου, Ιωάννης Στουγιαννίδης, (άγνωστος), Κορές. 

Αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Από αριστερά: Κ. Καζάκος, Υπ. Βογιατζής, Π. Βαφειαδάκης, Ζήσης Λίνος, με το πρώτο ανεμόπτερο Holdaway Percy, Δημήτρης Βαγιάκης, Κορές, Γιώργος Ντάρλας.

Αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

 

Ο Δ. Βαγιάκης επιδεικνύει το ανεμόπτερό του στον υπουργό. Αριστερά φαίνεται λίγο ο Γιώργος Ντάρλας. Πίσω από τον Υπ. ο Κ. Καζάκος , μπροστά δεξιά ο Ζήσης Λίνος, πίσω δεξιά ο Π. Καλογεράκος

Αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

 

Ο Γιώργος Ντάρλας επιδεικνύει το μηχανοκίνητο F/F στον υπουργό

Αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

 

Πτήση δικινητήριου δέσμιου scale (μακέτα αμφίβιου)

Αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Αεροπορικά Νέα 4.60

horizontal rule

Παρουσίαση τηλεκατευθυνόμενου μοντέλου

Π. Καλογεράκος, Υπ. Βογιατζής, Κ. Καζάκος, (?), Ζ. Λίνος, (?), Δ. Γερανόπουλος

Με γυρισμένη την πλάτη αερομοντελιστής εκ Θεσσαλονίκης

Αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Εκκίνηση του τηλεκατευθυνόμενου από την ομάδα των αερομοντελιστών της Θεσσαλονίκης.

Ο πομπός που φαίνεται δεξιά είναι Bellaphon του Graupner

Αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

επιστολή του Υπουργού με συγχαρητήρια για την επίδειξη

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]