Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Επιδείξεις

[ θεματικός πίνακας ]

 

Τρίπολη

23 Σεπτεμβρίου 1956

πρακτικό #59 ΔΣ ΕΑΑ 21/8/56

Θέμα ΙΙον. Αποφασίζεται όπως η ΕΑΑ αποδεχθή πρόσκλησιν της Αερολέσχης Αθηνών, και προβή κατά την 9ην Σεπτεμβρίου εις επίδειξιν προτύπων αεροσκαφών διαφόρων τύπων εις το Αεραθλητικόν Κέντρον Τριπόλεως. Ως προς το πρόγραμμα προτείνεται κατ' αρχήν το της Ρόδου

horizontal rule

πρακτικό #60 ΔΣ ΕΑΑ 4/9/56

Θέμα : Επιδειξις εις Τρίπολιν και Α' Πανελλήνιοι Αγώνες Μοδελισμού

Κατόπιν παρακλήσεως της  Βασ. Αερολέσχης διαβιβασθείσης υμίν δια του Γεν. Γραμματέως της Αερολέσχης Αθηνών κ. Λ. Παλαιολόγου, αποφασίζεται όπως η Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών συμμετάσχη την 23ην Σεπτεμβρίου εις τας Εορτάς της  Απελευθερώσεως της Τριπόλεως, δι' επιδείξεως Προτύπων Αεροσκαφών.

Το πρόγραμμα των επιδείξεων θέλει καταρτισθή εις προσεχήν συνεδρίασιν.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίζεται όπως οι  Α' Πανελλήνιοι Αγώνες Αερομοδελλισμού τελεσθούν την 7ην Οκτωβρίου....

horizontal rule

πρακτικό #61 ΔΣ ΕΑΑ 11/9/56

Θέμα ΙΙον. Επίδειξις Τριπόλεως.

Αναφέρεται ότι ελάχιστα (μέλη) εδήλωσαν συμμετοχήν εις την επίδειξιν Τριπόλεως και αποφασίζεται να γίνη και δευτέρα ανακοίνωσις

horizontal rule

πρακτικό #62 ΔΣ ΕΑΑ 18/9/56

Θέμα ΙΙον. Αεραθλητική επίδειξις Τριπόλεως

Ανακοινούται ο κατάλογος των δηλωσάντων συμμετοχήν εις ην αεραθλητική επίδειξιν Τριπόλεως, έχον ούτω: Π. Ησαϊας, Π. Καλογεράκος, Γ. Καμπουρόπουλος, Α. Σαπουνάκης, Κ. Βλαχόπουλος, Σ. Κασδαγλής, Γ. Ντάρλας, Μ. Παλαιολόγος, Γρ. Ιωάννου, Γ. Μανουσάκης, Μ. Μανουσάκης, Α. Βαφιαδάκης.

Παρακαλείται ο κ. Βαφιαδάκης όπως αναλάβη την αρχηγίαν της ομάδος ήν αποδέχεται.

horizontal rule

επιστολή της ΑΛΑ με οργανωτικά της επίδειξης θέματα

 

Από το τεύχος Σεπτεμβρίου 1956 του περιοδικού "Αεροπορικών Νέων", αντιγράφουμε ένα μέρος του ρεπορτάζ από την επίδειξη στο αεραθλητικό κέντρο της Τρίπολης, που έγινε επ' ευκαιρία των επισήμων εγκαινίων (ενώ ήδη λειτουργούσε επί δίμηνο), που φρόντισαν να συμπέσουν ημερολογιακώς με την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης.

 

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 

Την Κυριακή το πρωϊ της 23ης Σεπτεμβρίου, το αεροδρόμιο ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ γνώρισε μια ασυνήθιστη κίνησι.

Στο χώρο αυτό, που βρίσκεται το μοναδικό αεραθλητικό κέντρο της Ελλάδος, που αριθμεί μερικές δεκάδες ανεμοπόρων οι οποίοι έλαβαν πτυχία και διπλώματα, ζήσαμε μερικές θαυμάσιες στιγμές και γνωρίσαμε από κοντά την τόσο ενδιαφέρουσα και συγκινητικό εργασία των ανεμοπόρων μας, οι οποίοι παρ' όλη την έλλειψι τεχνικών μέσων, όπως ετόνισαν οι αρμόδιοι, έχουν φθάσει σε αποτελέσματα που μας άφησαν κατάπληκτους.

Από ενωρίς το αεροδρόμιο είχε πάρει μια εορταστική όψι. Χιλιάδες κόσμου από το πρωϊ γέμισαν την κεντρική  πίστα του αεροδρομίου και περίμενε με αδημονία την έναρξιν των επιδείξεων.

Η Βασιλική Αερολέσχη της Ελλάδος, εν συνεργασία με τις Αερολέσχες Αθηνών και Θεσσαλονίκης που ωργάνωσε τίς επιδείξεις αυτές, είχε προσκαλέσει και πολλούς επισήμους μεταξύ των οποίων παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας, και Κυνουρίας, κ. Γερμανός, ο Υφυπουργός Οικισμού κ. Τρύφων Τριανταφυλλάκος, ο Αρχηγός του κόμματος των Εθνικοφρόνων κ. Θ. Τουρκοβασίλης, ο Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Υποπτέραρχος κ. Κωνιωτάκης, ο Νομάρχης Αρκαδίας, κ. Δημ Μακρής, ο Δήμαρχος Τριπόλεως κ. Μουντζουρόπουλος, ο Αρχηγός του 30ου Αρχηγείου Αεροπορικού Υλικού Ταξίαρχος κ. Θεοδοσιάδης, ο Μέραρχος Ταξίαρχος κ. Παπανδρέου, ο Αρχηγός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κ. Παπαποστόλου, ο Γεν Επιθεωρητής Χωροφυλακής Πελοποννήσου Συνταγματάρχης κ. Μεσημάρης και άλλοι επίσημοι.

Ευθύς μετά την προσέλευσιν των επισήμων, ψάλλεται αγιασμός υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας, μετά το πέρας του οποίου ωμίλησεν ο πρόεδρος της Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος Υποπτέραρχος κ. Φίλιππας, εκθέσας το έργον της ΒΑΛΕ τονίσας την πολύτιμον συμπαράστασιν της Αερολέσχης Αθηνών και Θεσσαλονίκης και την σημασίαν του Αεραθλητικού Κέντρου Τριπόλεως. Ακολούθως ο Υφυπουργός Οικισμού κ. Τρύφων Τριανταφυλλάκος, αφού απηύθυνε εγκάρδιον χαιρετισμόν προς το Αεραθλητικόν Κέντρον,ετόνισε την ιδιαιτέραν σημασίαν που έχει το γεγονός της υπάρξεως ενός τοιούτου κέντρου δια την πόλιν της Τριπόλεως. Μετά τον κ. Υπουργόν ο δήμαρχος Τριπόλεως ωμίλησεν δι' ολίγον, ειπών ότι παρόμοιαι εκδηλώσεις προάγουν το πνευματικόν και κοινωνικόν επίπεδον των επαρχιακών πόλεων.

Μετά το πέρας των ομιλιών ήρχισεν η απονομή πτυχίων διπλωμάτων και επάθλων εις τους διακριθέντας ανεμοπόρους.

(αναφέρονται τα ονόματα των πτυχιούχων ανεμοπόρων, των επισήμων που τους απένειμαν τα πτυχία, όπως και αυτών που επέδωσαν τα έπαθλα, και των αθλοθετησάντων αυτά).

Μετά την λήξιν της απονομής των επάθλων αρχίζουν αι θεαματικές πτήσεις των ανεμοπόρων με τα υπ΄αυτών κατασκευασθέντα ανεμοπλάνα, που ενθουσιάζουν άπαντας τους παρευρισκομένους. Ολες οι πτήσεις ήσαν επιτυχείς και μας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι παρ' όλη την έλλειψι των τεχνικών μέσων υπάρχουν μεγάλες προοπτικές αναπτύξεως της ανεμοπορίας εις την χώρα μας.

Μετά ταύτα ακολουθεί επίδειξις προτύπων αεροσκαφών υπό κλίμακα, δηλαδή μικρών αεροπλάνων, τα οποία έχουν μηχανή και κατευθύνονται από χειριστήν που βρίσκεται φυσικά εις το έδαφος. Και η επίδειξις αυτή άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων εις τους προσκεκλημένους και εις τους παρευρισκομένους κατάπληκτους χιλιάδες θεατές. Ετσι έληξε η ωραία αυτή επίδειξις, και ευχόμεθα, παρόμοιες εκδηλώσεις, σύντομα να δοθεί η ευκαιρία και στους Αθηναίους να θαυμάσουν.

Η όλη οργάνωσις των επιδείξεων και η επιτυχία των οφείλεται εις τριμελή επιτροπήν εκ των κ.κ. Ιωάν. Οικονομίδη Διοικητού του Κέντρου, Ξ. Αγγελ Συμβούλου της ΒΑΛΕ και Λεων. Παλαιολόγου Γεν. Γραμματέως Αερολέσχης Αθηνών.  

 

horizontal rule

Ο Α/ΓΕΑ κ. Ε. Κελαϊδής (δεξιά), και ο Υ/ΓΕΑ κ. Κ. Κονιωτάκης,  ενώ προσέρχονται στο Α/Κ Τριπόλεως. Δίπλα τους είναι παρατεταγμένα τα μοντέλα της Ε.Α.Α.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Ο Υ/ΓΕΑ Κ. Κονιωτάκης, και ο Ζήσης Λίνος της ΒΑΛΕ περιεργάζονται τα μοντέλα. Το ανεμόπτερο δεξιά είναι το Φαέθων του Π. Καλογεράκου.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Η τελετή αγιασμού του αεραθλητικού κέντρου Τριπόλεως

"Αεροπορικά Νέα" 9.56

horizontal rule

Ακόμα μία φωτογραφία από τον αγιασμό. Το ένα από τα δύο διπλάνα είναι του Α. Σαπουνάκη.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

 

Πανοραμική άποψη του χώρου των θεατών, με το διπλάνο Stearman SX-EBD που επιχειρούσε ως ψεκαστικό και ανήκε στη διεύθυνση του "Ανθελονοσιακού Αγώνα".

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Οι επίσημοι

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

 

Ο πρόεδρος της Β.ΑΛ.Ε.  Σ. Φίλιππας εκφωνεί τον πανηγυρικό λόγο.

(ο λόγος παρατίθεται στο τέλος της σελίδας)

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Η ομάδα της Ε.Α.Α. παρελαύνει.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

 

Η ομάδα επίδειξης της Ε.Α.Α.

Γ. Καμπουρόπουλος, Γ. Μανουσάκης, Γ. Ντάρλας, Π. Καλογεράκος, Γρ. Ιωάννου, (άγνωστος), Α. Βαφειαδάκης, Μόρης Παλαιολόγος, Τ. Σαπουνάκης, Μ. Μανουσάκης, Κ. Βλαχόπουλος.

αρχείο Α. Αυδή

horizontal rule

 

Στο βάθος τα ανεμόπτερα μονοθέσιο Chavka, μονοθέσιο Grunau Baby (μοναδικό με στρογγυλή άτρακτο), και το διθέσιο Rhoda

Σε πρώτο πλάνο τα μοντέλα της επίδειξης

αρχείο Α. Αυδή

horizontal rule

 

Πτήση control line

αρχείο Α. Αυδή

horizontal rule

Ο Π. Καλογεράκος με το ανεμόπτερο "Φαέθων" που έχει σχεδιάσει ο ίδιος.

αρχείο Π. Καλογεράκου

horizontal rule

Μέλος της Ε.Α.Α. Μόρης Παλαιολόγος με το ανεμόπτερο "Λεωνίδας"

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

(?), Γ. Βλαχόπουλος ?, Γ. Ντάρλας

Αρχείο Γρ. Ιωάννου

horizontal rule

Το κτήριο που φιλοξενήθηκαν ο Αθηναίοι Αερομοντελλιστές

Αρχείο Γρ. Ιωάννου

horizontal rule

Επιστολή με συγχαρητήρια της ΑΛΑ.

horizontal rule

Ο λόγος που εκφώνησε ο Πρόεδρος της ΒΑΛΕ Υποπτέραρχος κ. Σ. Φίλιππας.

Τον παραθέτουμε για τα ιστορικά στοιχεία και οραματισμούς που περιέχει. 

Η Βασιλική Αερολέσχη της Ελλάδος δια του Αεραθλητικού Κέντρου Τριπόλεως εγκαινιάζει μίαν νέαν περίοδον του Αεραθλητισμού εν Ελλάδι.

Το παρόν Αεραθλητικό Κέντρον, το οποίον ήρχισεν λειτουργούν από διμήνου, είναι το πρώτον μεταπολεμικώς αλλά και εις την εν γένει ιστορίαν του Αεραθλητισμού εν Ελλάδι, είναι εκείνο το οποίον πιστεύομεν ότι θα καταλάβη μίαν εξέχουσαν θέσιν, καθ' όσον είναι το πλέον οργανωμένον, εν συγκρίσει με τα προπολεμικώς υπάρχοντα τοιαύτα, κατά την διάρκειαν των ετών 1936-1940.

Κατεβλήθησαν πολλαί προσπάθειαι δια να αχθή εις πέρας αίσιον το αναληφθέν έργον. Δια τον λόγον αυτόν, η Βασιλική Αερολέσχη της Ελλάδος, αισθάνεται την υποχρέωσιν να εκφράση τας ευχαριστίας της εις όλους εκείνους, οι οποίοι την συνέδραμον εις το έργον της, ιδιαιτέρως δε προς το Γενικόν Επιτελείον Αεροπορίας, και τον Αρχηγόν αυτού Υποπτέραρχον κ. Μαργαρίτην, όστις από έτους και πλεον ήρξατο να περιβάλη με στοργήν και κατανόησιν την Αερολέσχην μας, με αποτέλεσμα σήμερον να ευρισκώμεθα εις την ευχάριστον θέσιν να υποδεχώμεθα Υμάς εις τον χώρον αυτόν.

Θα ήτο όμως παράλειψις εάν δεν εξεφράζοντο ευχαριστίαι και προς τα μέλη της Επιτροπής Τριπόλεως, ήτις με επικεφαλής τον Υπουργόν Οικισμού Εξοχώτατον κ. Τρύφωνα Τριανταφυλλάκον αόκνως ειργάσθη, ίνα παρακαμφούν αι παρουσιασθείσαι δυσκολίαι και ούτω δια της σθεναράς συμπαραστάσεώς των ηδυνήθημεν να αξιοποιήσωμεν την αναληφθείσαν προσπάθειαν.

Επ' ευκαιρία ας μου επιτραπή δι' ολίγον να σας αναπτύξω την μεταπολεμικήν μόνον ιστορίαν της Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος και των υπ' αυτήν Αερολεσχών Νομών, δια να αντιληφθώμεν όλοι μας τους όντως μεγάλους σκοπούς, οι οποίοι επιδιώκονται δι' αυτής.

Εις τας λέξεις "Δημιουργία" και "Διάδοσις της Αεροπορικής Ιδέας" περικλείονται οι σκοποί τους οποίους επιδιώκει η Βασιλική Αερολέσχη.

Οταν το 1951 ανεσυνιστάτο και πάλιν η Βασιλική Αερολέσχη Ελλάδος ωραματίζετο μίαν σύντομον άνοδον της στάθμης του Ελληνικού Αεραθλητισμού.

Δυστυχώς όμως, συνηντήθησαν τοιαύται δυσχέρειαι, από των πρώτων της βημάτων, ώστε οι επιδιωκόμενοι σκοποί να καθυστερήσουν εις βαθμόν ώστε μόλις κατά το 1953 με 1954 να αναφαίνεται εις τον Αεραθλητικόν ορίζοντα της Πατρίδας μας, η πρώτη ελπιδοφόρος ακτίς.

Εν τω μεταξύ ιδρύεται η Αερολέσχη Αθηνών υπό την αιγίδα της Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος, και ούτω κατά τας τριεθνείς Αεραθλητικάς επιδείξεις του Οκτωβρίου του 1954, η Βασιλική Αερολέσχη της Ελλάδος είχεν εις την δυναμίν της πλην της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης και την Αερολέσχην Αθηνών.

Η δράσις της Αερολέσχης Αθηνών, της οποίας το έργον είμεθα υποχρεωμένοι να εξάρωμεν και ήτις όχι μόνον εν των Νομώ Αττικής, αλλά και εις άλλα διάφορα επαρχιακά κέντρα ωργάνωσεν επιτυχώς αεραθλητικάς επιδείξεις, είναι γνωστή εις το Πανελλήνιον κοινόν. Αλλά εκείνο το οποίον πιθανώς να μην είναι γνωστόν εις το ευρύτερον κοινόν, είναι η δράσις της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης. Η συμπρωτεύουσα, δυνάμεθα να είπωμεν, ότι είναι η μητέρα του εν Ελλάδι αεραθλητισμού, καθ' όσον τα πρώτα ανεμόπτερα τα οποία διέσχισαν τον Ελληνικόν ορίζοντα, ήσαν τα ανεμόπτερα της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης. Ηδη ενισχυθείσα καταλήλλως, δια συγχρόνου υλικού, η Αερολέσχη αυτή, συντόμως θα καταστή το Αεραθλητικό Κέντρον της Βορείου Ελλάδος, ούτως ώστε η ευγενής αεραθλητική άμιλλα μεταξύ των δύο συγκροτημάτων δηλ, της Αερολέσχης Αθηνών και της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης να δημιουργήση την νέαν λεωφόρον του Αεραθλητισμού εν Ελλάδι.

Προ Υμών εντός ολίγου, θα παρουσιασθή ένα τμήμα του έργου της Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος και των υπ' αυτήν Αερολεσχών, Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Ανεμοπόροι των ανωτέρω Αερολεσχών και αερομοντελισταί της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών  θα επιδείξουν εις Υμάς τας μέχρι της στιγμής κτηθείσας ικανότητας των επί ενός εκάστου των ανωτέρω αθλημάτων, ανεμοπορίας και αερομοντελλισμού.

Φρονούμεν ότι το παρουσιαζόμενον σήμερον έργον, εν συγκρίσει με τα διατεθέντα μέσα, δεν είναι μηδαμινόν. Αντιθέτως, τα επιτευχθέντα με τόσους κόπους και δυσχερείας, μας πείθουν και ασφαλώς και υμείς θα πεισθήτε, ότι μια σοβαρωτέρα ενίσχυσις της Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος, θα έχη ως αποτέλεσμα την ταχείαν πρόοδον του αεραθλητισμού εν Ελλάδι, διότι η ανάπτυξις του αεροπορικού πνεύματος εις την χώραν μας δεν είναι υπόθεσις ερασιτεχνισμού και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ας μη μας διαφεύγη το γεγονός ότι είναι ένα έργον πολυδάπανον, το οποίον απαιτεί την όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν κρατικήν ενίσχυσιν, ούτως ώστε να επιτύχωμεν τους σκοπούς προς το καλόν της νεολαίαςς μας μα παράλληλα και της Πατρίδος μας.

Με την τεραστίαν ανάπτυξιν της Αεροπορίας με την συνεχή άνοδον της στάθμης της χρησιμοποιήσεως του αεροπλάνου, ως όπλου και ως μέσου, νομίζομεν ότι είναι καθήκον της Πολιτείας να δημιουργήση φυτώρια νέων, οι οποίοι θα αγαπήσουν την Αεροπορίαν ούτως ώστε μίαν ημέραν αυτοί μεν, ως άτομα, να ευημερήσουν, η Πατρίς δε εις δεδομένην στιγμήν εις χείρας των να εμπιστευθή ένα μέρος της τύχης της. Τίθεται το ερώτημα: με την εξέλιξιν της επιβατηγού αεροπορίας, ποίος δύναται να αμφισβητήση μίαν μελλοντικήν μετατροπήν ενός μεγάλου ποσοστού του υπό Ελληνικήν Πλοιοκτησίαν θαλασσίου εμπορικού στόλου εις αεροπλοϊκόν τοιούτον; και τότε ποία πληρώματα θα επανδρώσουν τον τεράστιον εκείνον στόλον, εάν σκεφθή κανείς ότι σήμερον περί τα 13 εκατομμύρια τόννοι πλοίων αν και δεν φέρουν την Ελληνικήν σημαίαν ανήκουν εις Ελληνας πλοιοκτήτας;

Θα ήτο παράλειψις εις το σημείον τούτο, εάν δεν ανεφέρομεν την πλήρη κατανόησιν της οποίας ετύχομεν παρά του Υπουργείου Παιδείας, το οποίον αφού ανεγνώρισε τους νέους ορίζοντας, οι οποίοι ανοίγονται δια τους νέους εθέσπισεν ως υποχρεωτικόν μάθημα εις τα Σχολεία τον Αερομοντελισμόν.

Περαίνων, θέλω να τονίσω προς όλους Υμάς ότι είναι επιβεβλημένον καθήκον της Πολιτείας η καθ' οιονδήποτε τρόπον ενίσχυσις της Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος, ώστε να κατορθωθεί εξάλειψις του φαινομένου η πατρίς του Ικάρου, του Δαιδάλου και του Βελλερεφόντη να είναι σήμερον ουραγός της Διεθνούς Αεραθλητικής κινήσεως.

Ας χαραχθή εις την συνείδησιν όλων μας ότι ο αεραθλητισμός εν Ελλάδι πρέπει συντόμως να καταλάβη την θέσιν εκείνην την οποίαν σήμερον κατέχει η Ελληνική Βασιλική Αεροπορία εις την Διεθνή κοινήν γνώμην.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]