Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Επιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Τατόϊ

5 Φεβρουαρίου 1961

 

 

Ρεπορτάζ των "Αεροπορικών Νέων" του τεύχους του Φεβρουάριου 1961

 

ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ

 

Με εξαιρετικήν επιτυχίαν έγινε την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου μία μικρή ενημερωτική επίδειξις ανεμοπορίας και αερομοντελισμού, την οποίαν δωργάνωσε η Βασιλική Αερολέσχη Ελλάδος στο Αεροδρόμιο Τατοϊου.

Την επίδειξιν αύτη, η οποία έγινε υπό άριστες καιρικές συνθήκες, σ' ένα καταγάλανο Αττικό ουρανό, ετίμησαν δια της παρουσίας των η Α.Β.Υ. ο Διάδοχος Κωνσταντίνος και αι Αυτών Βασιλικαί Υψηλότητες αι πριγήπισσαι Σοφία και Ειρήνη.

Το πλούσιο και αρκετά ενδιαφέρον πρόγραμμα της επιδείξεως παρηκολούθυησαν επίσης ο αναπληρωτής Αρχηγός ΓΕΑ Υποπτέραρχος Δημήτριος Θεοδοσιάδης, ο Πρόεδρος της  ΒΑΛΕ κ. Δ. Γερανόπουλος, ο Γεν Γραμμ. Αθλητισμού κ. Γ. Βήχος, ο Αρχηγός του 31ου Αρχηγείου Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως Ταξίαρχος ΕΒΑ Π. Μητσάκος, ο Διοικητής της Σχολής Αεροπορίας Ταξίαρχος ΕΒΑ Χ. Κατσιγιάννης και άλλοι πολλοί.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος έγιναν πτήσεις με ανεμόπτερα διαφόρων τύπων και εν συνεχεία επεδείχθησαν διάφορα αερομοντέλα από τους αερομοντελιστάς της Βασιλικής Αερολέσχης.

Μετά το πέρας της επιδείξεως εδόθη μικρά δεξίωσις στην Λέσχη Αξιωματικών της Σχολής Αεροπορίας, στην οποίαν παρέστησαν όλοι οι προσκεκλημένοι.

 

 

Ο (τότε) Διάδοχος Κωνσταντίνος εξετάζων ένα ανεμόπτερον κατά την διάρκειαν της επιδείξεως ανεμοπορίας, η οποία εγένετο εις το Αεροδρόμιον ΤατοΪου την 5ην Φεβρουαρίου 1961

"Αεροπορικά Νέα" 2.61

horizontal rule

Αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Κάπου στην μέση ο Γ. Ντάρλας, Σουλιώτης και δεξιά ο αείμνηστος Γ. Σεβαστός

Αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Πρακτικό # 47 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 2/3/61

Θέμα ΙΙον Συγχαρητήριος επιστολή της  ΒΑΛΕ δι' επίδειξιν Τατοίου της 5/2/61

Αναγιγνώσκεται η υπ' αριθμ 229/8-2-61 επιστολή της ΒΑΛΕ, δι' ής συγχαίρει την Ε.Α.Α. δια την ωραίαν επίδειξιν προς τιμήν της Α.Β.Υ. του Διαδόχου Κωνσταντίνου εις το αεροδρόμιον Τατοϊου

Αποφασίζεται να ανακοινωθή το περιεχόμενον της επιστολής ταύτης εις τα μέλη μας.

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]