Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Eπιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Παναθηναϊκό Στάδιο

14 Ιουλίου 1958

 

Απάντηση της ΒΑΛΕ στην πρόσκληση για συμμετοχή

horizontal rule

Πρακτικό #20  ΔΣ ΕΑΑ 20/6/58

Θέμα VI: Επίδειξις εις Στάδιον την 14 Ιουλίου

Αποφασίζεται όπως ομάς εκ 4 ή 5 μελών προβούν εις επίδειξιν πτήσεων Control Line και ακροβατικών εις το Στάδιον, την 14 Ιουλίου, κατά τους Στρατιωτικούς Αγώνας.

horizontal rule

 

Από αριστερά: Α. Βαφειαδάκης, (έκτος) Κ. Βλαχόπουλος, Γ. Καμπουρόπουλος, Π. Καλογεράκος, Κ. Καραμανλής, Βασ. Παύλος

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Πρακτικό #21  ΔΣ ΕΑΑ 5/8/58

Θέμα ΙΙ: Επίδειξις Σταδίου της 14 Ιουλίου.

Ανακοινούται υπό του κ. Βαφιαδάκη ότι η επίδειξις του Σταδίου κατά την 14 Ιουλίου υπήρξε πολύ επιτυχής και εισηγείται όπως εκφρασθούν τα συγχαρητήρια του Συμβουλίου εις τους λαβόντας μέρος. Η πρότασις γίνεται δεκτή.

Επίσης εκφράζει τη λύπη του Διοικητικού Συμβουλίου διότι ενώ η ΒΑΛΕ μας παρεκάλεσε να λάβωμεν μέρος εις την επίδειξιν, εις ουδεμίαν εκδήλωσιν προέβη μέχρι σήμερον δια το άψογον της εμφανίσεως της ομάδος μας.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]