Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εκθέσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Ακαδημίας 27, 5ος όροφος

22 Ιανουαρίου 1961

 

horizontal rule

Πρακτικό #46 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 20/1/61

Θέμα ΙΙον: Εκθεσις εις Γραφεία Ε.Α.Α.

Ανακοινούται ότι ο Πρόεδρος της ΒΑΛΕ παρεκάλεσε τον ημέτερον Πρόεδρον όπως κατά τα εγκαίνια των γραφείων της ΒΑΛΕ την 22 τρέχ. οργανώσει μικράν έκθεσιν μοδέλλων, εις τα γραφεία της Ε.Α.Α. ίνα κινήσει το ενδιαφέρον της Α.Β.Υ. του Διαδόχου, εις τον κλάδον αυτόν.

Ο κ. Βαφειαδάκης απεδέχθη καίτοι ολίγος μόνον χρόνος του εδόθη προς τούτο.

horizontal rule

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

Δύο φωτογραφίες όπου φαίνεται ο αείμνηστος Π. Βαφειαδάκης να τακτοποιεί  τα εκθέματα.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Την 22αν Ιανουαρίου ε.ε. εγένοντο παρουσία της Α.Β.Υ. του Διαδόχου τα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΒΑΛΕ εις την οδόν Ακαδημίας 27. Ανωτέρω ένα στιγμιότυπον από την τελετήν των εγκαινίων. Διακρίνεται η Α.Β.Υ. ο Διάδοχος Κωνσταντίνος ο Υπαρχηγός του ΓΕΑ Υποπτέραρχος Δ. Θεοδοσιάδης και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Α. Τσουκαλάς.

"Αεροπορικά Νέα" - 02.61

horizontal rule

Ο πρόεδρος της Ε.Α.Α. Π. Βαφειαδάκης, παρουσιάζει στον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο τα εκθέματα. Δεξιά ο Π. Καλογεράκος

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Αριστερά ο Γ. Καμπουρόπουλος, δεξιά ο Π. Βαφειαδάκης

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Δύο control line τύπου profile, μία βιτρίνα με κινητήρες, και δεξιά το FW190 του Ε. Τριμπούρα

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

διάφορα control line, και δεξιά πομπός αγνώστου μάρκας και δυνατοτήτων

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Ορθια στον τοίχο από αριστερά: ανεμόπτερα Passat (φαίνεται μόνο το αριστερό φτερό), Recorder,

μηχανοκίνητο FF Kadett.

Στο τραπέζι από αριστερά: λαστιχοκίνητο τύπου wakefield, Primary trainer, Der Kleine UHU, δύο πομποί Bellaphon.

Επίσης στο τραπέζι δεξιά φαίνονται δύο φύλλα χαρτοκοπτικής-χαρτοκολλητικής με αεροπλάνα, από ένα μεγαλόπνοο στόχο, που είχε επιμεληθεί και ετοιμάσει η Ε.Α.Α.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]