Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εκθέσεις

 

[ θεματικός πίνακας ]

 

Ζάππειον Μέγαρον

26 Απριλίου - 11 Μαϊου 1969

horizontal rule

 

5η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οργάνωση: Αεροπορικά Νέα.

Τα ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ με ιδιαιτέραν ικανοποίησιν παρουσιάζουν εις το Αθηναϊκόν κοινόν την 5ην Διεθνή Αεροπορικήν Εκθεσιν, η οποία φιλοξενείται εις το  Ζάππειον Μέγαρον από 26 Απριλίου μέχρι 11 Μαϊου και την οποίαν απεδέχθη όπως εγκαινιάση ο Υπουργός Συγκοινωνιών κ. Εμμ Φθενάκης.

Η έκθεσις στεγάζεται εις τας αιθούσας 1, 2, 3, 4, και 5 του Ζαππείου Μεγάρου και καλύπτει επιφάνειαν 1,500  τ.μ., συμμετέχουν δε εις αυτήν η Υ.Π.Α., η Γενική Διεύθυνσις Ταχυδρομείων, η Εθνική Μετεωρολογική  Υπηρεσία, η Διεθνής Οργάνωσις Πολιτικής Αεροπορίας, Αεραθλητικαί Οργανώσεις, Βιομηχανίαι κατασκευής αεροσκαφών, αεροπορικαί εταιρίαι, εταιρίαι τροφοδοσίας αεροσκαφών και άλλοι ειδικοί οργανισμοί.

Σκοπός της εκθέσεως είναι αφ' ενός μεν η διάδοσις του αεροπορικού πνεύματος μεταξύ των νέων, ώστε να στραφούν περισσότερον προς τα αεραθλήματα και προς τα αεροπορικά επαγγέλματα, αφ' ετέρου δε η προβολή της συμβολής του έργου των αερομεταφορών εις την εθνικήν οικονομίαν.

Η έκθεσις πραγματοποιείται εντός των πλαισίων του εορτασμού της συμπληρώσεως της πρώτης πεντηκονταετίας από της συστηματικής οργανώσεως των αερομεταφορών το 1919.

"Αεροπορικά Νέα" 4.69

horizontal rule

Επιστολή της ΒΑΛΕ - Επιστολή των "Α.Ν."

horizontal rule

Πρακτικό #172 ΔΣ ΕΑΑ  1/4/69

Θέμα 3ον

Αποφασίζεται η συμμετοχή της ΕΑΑ εις την εν Ζαππείω έκθεσιν των Αεροπορικών Νέων 

horizontal rule

"Αεροπορικά Νέα" 4.69

horizontal rule

"Αεροπορικά Νέα" 4.69

horizontal rule

"Αεροπορικά Νέα" 4.69

horizontal rule

το περίπτερο της Ε.Α.Α.

Στον αριστερό τοίχο υπάρχουν κάδρα με κατασκευαστικά σχέδια. Κάτω αριστερά ένα Breguet (μη πτήσιμο) του Πλ. Κουρουβακάλη.

Στη μέση ένα Kwik Fly, δεξιά ψηλά το Fokker eindecker του Αρη Κωστάκη, το Focke Wolf του Ευ. Τριμπούρα, το Stuka Stunt του Πλ. Κουρουβακάλη, και ένα Mars αγνώστου κατασκευαστή.

αρχείο jkon

horizontal rule

Ενας από τους εθελοντές της Ε.Α.Α. που επί δεκαπέντε ημέρες ήταν παρών πρωϊ και απόγευμα για να υποδέχεται το κοινό.

αρχείο jkon

horizontal rule

Ανάμεσα ο Αρης Κωστάκης

"Αεροπορικά Νέα" 4.69

horizontal rule

"Αεροπορικά Νέα" 4.69

horizontal rule

Ανευ σχολίων

"Αεροπορικά Νέα" 4.69

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]