Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Επιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Ιππόδρομος Φαλήρου

2 Οκτωβρίου 1966

horizontal rule

Πρακτικό #123 ΔΣ ΕΑΑ 28/6/66

Θέμα ΙΙον Επίδειξις κατά μήνα Σ/βριον

Λαμβάνεται απόφασις όπως κατά τον μήνα Σ/βριον τελεσθούν επιδείξεις αερομοντέλων και κατά προτίμησιν εις τον χώρον του Φαληρικού Ιπποδρόμου εφ' όσον ήθελεν επιτρέψει τούτον η Διεύθυνσις του Ιπποδρόμου.

Προς τον σκοπόν αυτόν καλείται η επιτροπή εκδηλώσεων δια την 13ην Ιουλίου δια να επιληφθή του θέματος.

horizontal rule

Πρακτικό #126 ΔΣ ΕΑΑ 15/9/66

Θέμα ΙΙΙον Επίδειξις εις Φαλ. Ιππόδρομον

Αποφασίζεται όπως την 2αν Οκτωβρίου ε.ε. λάβει χώραν εις τον Ιππόδρομον Π. Φαλήρου επίδειξις Δεσμίων Ακροβατικών και Ραδιοκατευθυνομένων

Επίσης αποφασίζεται όπως εις την ανωτέρω επίδειξιν δοθή πλήρης δημοσιότης δια του τύπου και το ραδιόφωνον.

Ανατίθεται εις τον πρόεδρος της επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων κ. Δ. Δημητριάδην όπως μεριμνήση δια την καλυτέραν οργάνωσιν της άνω επιδείξεως.

horizontal rule

Από αριστερά: Γ. Σεβαστός, ο #1 υιός Φρίντμαν, ο Κάρολος Φρίντμαν, (άγνωστος) , Μίμης Αθανασιάδης, #2 υιός Φρίντμαν, Σπύρος Δημητριάδης, (άγνωστος), Αλέξανδρος Δημητριάδης, Ανδρέας Παπασπύρου, #3 υιός Φρίντμαν.

Τα μοντέλα είναι: δύο Taurus, δύο Filou, δύο Amigo II, Falcon 56, Auster

Απο αυτά πέταξαν μόνο το ένα Taurus, to Falcon 56 , τα δύο Filou, και ίσως το Auster.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Filou, Amigo II, Taurus, Amigo II, Filou.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Ορθιοι: Γιώργος Κωνσταντακάτος, Παναγιώτης Σοφός (Ares), Γιάννης Τσιπλακίδης, Παναγιώτης Κορασίδης (profile), (άγνωστος κρατάει όρθιο το Smoothie του jkon), Γιάννης Πλαϊνός (Ajax), Κων/νος Νεγρεπόντης, Αρης Κωστάκης (Mustang), Νίκος Σταυρούλιας.

Καθισμένοι: Κώστας Μαράτος , (άγνωστος κρατάει πτέρυγα wild cat). Ανάμεσα το Mars του jkon.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 (και άλλων πολλών)

horizontal rule

Ο Κώστας Παπασπύρου (άκρο δεξιά) απογειώνει το Taurus.

Υιός Φρίντμαν, (?), Κάρολος Φρίντμαν, (?), (?), Κώστας Μαντανίκας, (φίλος του Παπασπύρου ?), Τάκης Βαμβακίδης

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Κώστας Μαντανίκας, Μίμης Αθανασιάδης, Γιώργος Σεβαστός, (?), υιός Φρίντμαν, Κώστας Παπασπύρου

Το μοντέλο είναι Falcon 56, με Torpedo 19, και σύστημα Graupner Variophon-Varioton, 10 κανάλια (4 σέρβο και ένα trim). Παρ' όλο το βάρος του πετούσε πολύ ωραία.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Ο αείμνηστος Μίμης Αθανασιάδης με το Falcon 56.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

Ο Γιάννης Κωνσταντακάτος θυμάται:

Ο Μίμης Αθανασιάδης πέταγε καλά τα μοντέλα του, αλλά του άρεσε να δραματοποιεί λίγο την κατάσταση, φωνάζοντας: "ωχ δεν ακούει, ... ωχ πέφτει, ... ωχ το χάνουμε, ... αν το σώσουμε τώρα σώθηκε..., το σώσαμε...", και άλλα πολλά.

Το ίδιο έκανε και στην συγκεκριμένη επίδειξη.

Ερχόμενος για προσγείωση, φώναζε στους αερομοντελιστές που ήταν δίπλα του - "ώχ πέφτει, .... το σώσαμε, ...  μη χειροκροτήστε ακόμα, ... όχι ακόμα, ... όχι ακόμα....." και όταν έπιασαν οι ρόδες - "τώρα χειροκροτείστε", οπότε βέβαια έγινε ο χαμός από χειροκρότημα, όχι για την πτήση αλλά για το "στυλ" του.

Οι θεατές που ήταν πολύ μακριά, δεν αντελήφθησαν τίποτε από τα λεγόμενα του Μίμη, αλλά βλέποντας το μοντέλο να προσγειώνεται και ακούγοντας το δικό μας χειροκρότημα, ξέσπασαν και εκείνοι σε επευφημίες.

horizontal rule

Ο jkon βοηθάει τον Σπύρο Δημητριάδη να δέσουν το Amigo II.

Με την πλάτη στο φακό ο Γιώργος Κωνσταντακάτος, δεξιά γονατιστός ο Αλέξανδρος Δημητριάδης

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Εκκίνηση της Super Tigre 35 στο Mars.

Γιάννης Πλαϊνός, (?), Γιώργος Κωνσταντακάτος, jkon, Απόστολος Μαθιέλης

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Αλέξανδρος Δημητριάδης και Auster με κινητήρα Super Tigre 15 R/C

αρχείο αφών Δημητριάδη

horizontal rule

ο jkon θυμάται:

Ημουν και στην ομάδα control line και στην ομάδα radio control !!!

Αφού πέταξα μερικές πτήσεις εκ περιτροπής με τα δύο control line που είχα, τα αφήνω στην άκρη με τα σύρματα συνδεδεμένα, και πάω στην άλλη πίστα να πετάξω και το τ/κ μοτοανεμόπτερο Filou.

Επιστρέφοντας στην πίστα των C/L βλέπω το profile μοντέλο που είχα, σπασμένο.

- Τι έγινε βρε παιδιά;

Οι άλλοι μου δείχνουν κάποιον που δεν τον γνώριζα.

- Αυτός το έσπασε.

- Γιατί το πέταξες;

- Το είδα να κάθεται και είπα να πετάξω κι' εγώ στην επίδειξη.

- Εχεις ξαναπετάξει control line;

- Οχι !!!

 

horizontal rule

Πρακτικό #127 ΔΣ ΕΑΑ 2/10/66

Εν Δέλτα Παλαιού Φαλήρου σήμερον τη 2/10/66 ημέραν Κυριακήν και ώραν 12ην μ.

Αποφασίζεται όπως κληθούν οι αεραθληταί την 6/10/66 εις τα εντευκτήρια της ΕΑΑ και εκφρασθούν αυτοίς τα συγχαρητήρια του Δ/κού Συμβουλίου δια την πλήρη επιτυχίαν της σημερινής επιδείξεως.

horizontal rule

Πρακτικό #128 ΔΣ ΕΑΑ 19/10/66

Θέμα Ιον Κριτική επιδείξεως εις τον χώρον του Ιπποδρόμου 2/10/66

Παρά το γεγονός ότι η οργάνωσις της ανωτέρω επιδείξεως εγένετο εσπευσμένως, ως και κατά το παρελθόν πολλαί τοιαύται, εν τούτοις παρατηρείται ότι γενικώς οι θεαταί οι οποίοι παρηκολούθησαν ταύτην, ικανοποιήθησαν από τον όλον πρόγραμμα.

Κατά την άνω επίδειξιν το μέγιστον μέρος του προγράμματος εκαλύφθη από τα δέσμια ακροβατικά, άτινα κυριολεκτικώς συνήρπασαν τους θεατάς. Αντιθέτως τα ραδιοκατευθυνόμενα πλην του κ. Αθανασιάδη δεν κατώρθωσαν να καλύψουν τον προγραμματισθέντα χρόνον.

horizontal rule

ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΛΩΝ

Πάνω από 3.000 θεαταί παρηκολούθησαν την Κυριακή 2 Οκτωβρίου τις επιδείξεις της Ενώσεως Αερομοντελιστών στο Φαληρικό Δέλτα. Δεκατρία μικροσκοπικά αεροπλανάκια, 7 δέσμια "κοντρολαϊν" και 6 ραδιοκατευθυνόμενα, κράτησαν αδιάπτωτο το ενδιαφέρον των θεατών καθ' όλη την διάρκεια της θαυμάσιας επιδείξεως. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα ραδιοκατευθυνόμενα μοντέλα, που πειθήνια εκτελούσαν τις διαταγές που τους έστελνε από το έδαφος μ' έναν πομπό ο "πιλότος" τους.

Γενικώτερα όμως και τα κοντρολάϊν και τα ραδιοκατευθυνόμενα "μίνι" αεροπλανάκια, που ισχύς των μηχανών τους κυμαίνεται από 1/10 του ίππου έως 1 ίππον και το βάρος τους από ένα έως τρία κιλά, ενθουσίασαν το κοινό με την ακρίβεια εκτελέσεως όλων των προγραμματισμένων από πριν ασκήσεών, τα τέλεια ακροβατικά τους και τις θεαματικές "αερομαχίες" τους. Κυρίως όμως θαυμάστηκε η δεξιοτεχνία των πιλότων αερομοντελιστών, που επιβραβεύονταν γι' αυτήν από τα θερμά χειροκροτήματα που ακολουθούσαν μετά από κάθε πτήση.

Με το ωραίο αυτό σπορ μπορεί να ασχοληθή όπως χαρακτηριστικά απήντησαν σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων κατά την επίδειξη οι αρμόδιοι, κάθε νέος από 12 έως ... 100 ετών. Αρκεί να απευθυνθή στην Ενωση Αερομοντελιστών - τα μέλη της ανέρχονται σε 400 περίπου από τα οποία 150 ασχολούνται ενεργά σήμερα - Ακαδημίας 27, όπου αφού εγγραφή μέλος, θα τον μυήσουν πρόθυμα στα μυστικά της τέχνης του "αεροναυπηγού". Η λέξη, δεν είναι σχήμα λόγου, αφού τα μικρά μοντέλα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μικρογραφίες υπό κλίμακα πραγματικών αεροπλάνων και κατασκευάζονται από  τους ίδιους τους αερομοντελιστάς. Για να γίνη ένα τέτοιο μοντέλο απαιτούνται ανάλογα με τις ελεύθερες ώρες του κατασκευαστού του, εργασία από 20 ημερών έως ενός μηνός.

"Αεροπορικά Νέα" 10.66 (ρεπορτάζ Δ. Τσαϊλάς)

 

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

Το ρεπορτάζ αυτό είναι ίδιο με το δημοσιευθέν εις τα Αεροπορικά Νέα (όπως αναφέρεται και στην αρχή αυτής της σελίδας).

horizontal rule

Το ανωτέρω άρθρο δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα την ημέρα της επίδειξης

 

horizontal rule

τα συγχαρητήρια της  ΒΑΛΕ και της ΑΛΑ

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]