Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Εσωτερικοί Ε.Α.Α.

Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόϊ)

16 Απριλίου 1961

 

horizontal rule

Πρακτικά #47 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 2/3/61

Θέμα ΙΙον Αγώνες Πάσχα

Αποφασίζεται όπως προγραμματισθούν αγώνες Αερομοντέλλων παντός τύπου δια την Κυριακήν του Θωμά.

horizontal rule

Πρακτικά #48 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 4/4/61

Θέμα ΙΙον Εσωτερικοί Αγώνες

Αποφασίζεται όπως πραγματοποιηθούν οι δια την Κυριακήν του Θωμά (16-4-61) προγραμμισθέντες εσωτερικοί αγώνες της Ε.Α.Α. εν τω αεροδρομίω Τατοϊου.

Προς τούτοις αποφασίζεται όπως ζητηθή εκ μέρους της ΒΑΛΕ και αναλάβειτην φροντίδα δια την εξασφάλησιν των απαιτουμένων μεταφορικών μέσων, ως και την παραχώρησιν του αεροδρομίου Τατοϊου

Επίσης αποφασίζεται όπως κατά τους αγώνας ισχύσει ο κάτωθι κανονισμός δια τας διαφόρους κατηγορίας.......

horizontal rule

Η ΒΑΛΕ εγκρίνει την τέλεση των αγώνων

horizontal rule

εφημερίδα "Ακρόπολις" 23.4.61

horizontal rule

Ο Γρηγόρης Ιωάννου ετοιμάζει το ανεμόπτερό του "Φαέθων" στην κατηγορία Α/2.

Αριστερά ο Κώστας Λοϊζίδης

αρχείο Γ. Ιωάννου

horizontal rule

Ο "Φαέθων" του Γρηγόρη σε πτήση

αρχείο Γ. Ιωάννου

horizontal rule

Τα αποτελέσματα από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ

horizontal rule

Το άρθρο της εφημερίδας "Ακρόπολις"

horizontal rule

Η ΒΑΛΕ παραχωρεί αίθουσα για την τελετή βράβευσης

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]