Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Δημόσιες Σχέσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Ημερίδες με Αμερικανούς επισκέπτες

horizontal rule

Εκείνα τα χρόνια, έγιναν πολλές επισκέψεις του Αμερικανικού στόλου στο Φάληρο. Ενας μικρός αριθμός, εκ των υπηρετούντων σ' αυτά Αμερικανών, ήταν αερομοντελιστές και είχαν μαζί τους μοντέλα. Σε διάφορα Αμερικάνικα αερομοντελιστικά περιοδικά, έχουν κάνει ρεπορτάζ για αυτούς τους αερομοντελιστές που πέταγαν επάνω στην πίστα του αεροπλανοφόρου, στις αργίες τους. Στα μεγάλα πλοία είχαν και Hobbyshops.

Η επαφή με τους Αμερικανούς αερομοντελιστές ήταν επιθυμητή διότι έδινε την ευκαιρία για αγορά δυσεύρετου υλικού σε καλές τιμές.

horizontal rule

Πρακτικόν #54 ΔΣ ΕΑΑ 29/5/1956

Θέμα ΙΙΙον Επίσκεψις εις Αεροπλανοφόρον

Εγνώσθη εκ της ΑΛΑ ότι η άδεια επισκέψεως εις το αεροπλανοφόρον "INTREPIO"  είναι αρκετά δύσκολος, πιστεύουν όμως ότι θα κατορθωθή τελικώς να εκδοθή η άδεια.

Ακολουθή συζήτησις δια την φιλικήν συνάντησιν της Ενώσεως και των αερομοτελλιστών του αεροπλανοφόρου κι' αποφασίζεται όπως γίνη Σάββατον ή Κυριακή.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #55 ΔΣ ΕΑΑ 5/6/1956

Θέμα ΙΙον Επίδειξις Ελληνικού

Παρουσία του Προεδρείου της ΕΑΑ εγένετο επίδειξις, την Κυριακήν 3/6 εις το αεροδρόμιον του Ελληνικού εκ μέρους της Αμερικανικής ομάδος του αεροπλανοφόρου INTREPIO αποτελουμένη εκ των κ.κ. Henry E. Onnela, William N. Woodbridge, George H Smith, Lawrence W. Mc Ninch, P. Vincent και μελών της ΕΑΑ.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #58 ΔΣ ΕΑΑ 31/7/1956

Θέμα Ιον Ο κ. Βαφιαδάκης ανακοινοί ότι κατόπιν παρακλήσεως της Βασιλικής Αερολέσχης κι' εν συνεννοήσει μετά των κ.κ. Προέδρου και Γεν. Γραμματέως της Ενώσεως, απεφασίσθη να γίνη επίδειξις μοδέλλων εις το Αεροδρόμιον Ελληνικού το απόγευμα της Τετάρτης 1ης Αυγούστου προς τιμήν των φιλοξενουμένων Αμερικανών της C.A.P.

Η επίδειξις θα έχει επίσημον χαρακτήρα, θα παραστούν δε εκτός των μελών των Αμερικανών CAP, ο Πρόεδρος και τινα μέλη της Βασιλ. Αερολέσχης.

Πρακτικόν #64 ΔΣ ΕΑΑ 9/10/1956

Θέμα IVον Πρόσκλησις αθλητών του αεροπλανοφόρου CORAL SEA εις αεραθλητικήν συνάντησιν

Αποφασίζεται όπως κληθούν οι αθληταί του αναμενόμενου εντός του Ο/βρίου αεροπλανοφόρου "Θάλασσα των Κοραλίων" εις αεραθλητικήν συνάντησιν.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #65 ΔΣ ΕΑΑ 19/10/1956

Θέμα ΙΙΙον Αθλητική συνάντησις με ομάδα Αεροπλανοφόρου CORAL SEA.

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι κατόπιν συναντήσεως μετά των κ.κ. Frank Thomas, Goety Jr και Swart P.N.3, εκπροσώπων της ομάδος Αερομοδελλιστών του Αεροπλανοφόρου CORAL SEA, απεφασίσθη να γίνη επίδειξις μοδέλλων την Κυριακή 21 τρ. και ώραν 1 μ.μ. εις το Αεροδρόμιον Ελληνικού.

Εις την εν λόγω επίδειξιν εδήλωσαν συμμετοχήν οι κ.κ. Π. Ησαϊας, Γ. Καμπουρόπουλος και Α. Σαπουνάκης, εκ μέρους της Ενώσεως.

Ανακοινούται επίσης ότι η ΒΑΛΕ ανέλαβε να μεριμνήσει δια την αποστολήν στρατιωτικού αυτοκινήτου δια την μεταφοράν των αθλητών, ως και δια την παραχώρησιν χώρου εις το αεροδρόμιον Ελληνικού. Επίσης ενέκρινε πίστωσιν δρχ 1.000 δια την περιποίησιν των Αμερικανών Αεραθλητών.

Η ΒΑΛΕ προσκαλεί τους Αμερικανούς ναύτες σε ημερίδα

Εγκριση ΑΛΑ για ημερίδα το 1957

(δεν έχουμε άλλα στοιχεία)

Πτήσεις στο Ελληνικό παρουσία Αμερικανών ναυτών.

(ημερομηνία άγνωστη)

Ορθιοι εξ αριστερών: Λεωνίδας Παλαιολόγος, Αναστάσιος Σαπουνάκης, Βασίλης Βεϊνόγλου - δύο στρατιώτες - Αντώνης Βαφειαδάκης, Παντελής Βαφειαδάκης (κρατάει την κινηματογραφική μηχανή)

Καθισμένος αριστερά: Μώρις Παλαιολόγος

Τα εικονιζόμενα αεροσκάφη είναι μεταγωγικά Fairchild C-119 Flying Boxcar, ή ο πρόγονός τους C-82 Packet.

αρχεία Α. Βαφειαδάκη & ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

Ο Π. Ησαϊας βοηθάει ένα αερομοντελιστή υπό το βλέμμα του Λ. Παλαιολόγου

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]