Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Επιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

11ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree

Σχοινιάς - Μαραθώνας

9 Αυγούστου 1963

horizontal rule

Πρακτικό #71 ΔΣ ΕΑΑ 2/4/63

Θέμα VIον Jamboree

Ανακοινούται το από ... έγγραφον του Γ.Ε.Α. δι ού καλούμεθα όπως συνδράμωμεν τους Αεροπροσκόπους εις την οργάνωσιν των αγώνων αερομοντελισμού κατά το Jamboree του προσεχούς Αυγούστου, και να προβώμεν εις επίδειξιν αερομοντέλλων.

Αποφασίζεται όπως επικοινωνήσωμεν δια του κ. Προέδρου και του κ. Β. Μπακέλα με την αρμόδιον επιτροπήν των αεροπροσκόπων δια την προώθησιν του θέματος.

horizontal rule

Πρακτικό #74 ΔΣ ΕΑΑ 28/5/63

Θέμα IIIον Οργάνωσις αγώνων κατά το Jamboree

Προκειμένου να οργανώση η ΕΑΑ τους αγώνες κατά το Jamboree αποφασίζεται όπως παρακληθή και αύθις η ΒΑΛΕ και ζητήση από την F.A.I. να μας αποστείλη πλήρεις και ενημερωμένους κανονισμούς αυτής, και ει δυνατόν αντίτυπα τινά εις την Αγγλικήν. Αμα τη λήψει αυτών ενδείκνυται να μελετηθούν υπό των μελών μας εκείνων οίτινες θα χρησιμεύσουν ως κριταί.

horizontal rule

Πρακτικό #76 ΔΣ ΕΑΑ 16/7/63

Θέμα 4ον Jamboree

Ο κ. Μπακέλας ανακοινοί ότι εξ όσων γνωρίζει μόνον Αγγλοι και Φιλιππιναίοι Αεροπρόσκοποι εδήλωσαν συμμετοχήν εις τας επιδείξεις του Jamboree. Επίσης ότι παρακαλείται η Ε.Α.Α. να υποδείξη κριτάς δια τας επιδείξεις και ότι είναι ενδεχόμενον να κληθή η ΕΑΑ να προβή δια των μελών της εις επίδειξιν Αερομοντέλλων κατά την 9η Αυγούστου ημέραν του Αεροπροσκοπισμού.

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί ότι πρόκειται την επομένην να μεταβούν εις τα γραφεία της Γεν . Γραμματείας των προσκόπων (Jamboree)  μετά των κ. Ξηράκη (εκπροσώπου της Α.Λ.Α.), Π. Τσακωνιάτη (εκπροσώπου των ανεμοπόρων), ίνα κατατοπισθούν επί του τελικού προγράμματος των αεραθλητικών εκδηλώσεων της 9ης Αυγούστου και παρακαλεί όπως εξουσιοδοτηθή επιτροπή εκ των κ.κ. Βαμβακίδη και Μπακέλα και του ιδίου ίνα λάβωσι τα απαραίτητα μέτρα δια την ενίσχυσιν των Αεροπροσκόπων προς επιτυχίαν των εκδηλώσεών των. Η πρότασις εγκρίνεται.

Ως κριταί προτείνονται οι κ.κ. Βαμβακίδης, Μπακέλας, Σεβαστός, Καλογεράκος και Σαπουνάκης.

horizontal rule

"Αεροπορικά Νέα" 8-63

ΑΠΟ ΤΟ 11ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΖΑΜΒΟΡΗ

ΟΙ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η Διεθνής Πολιτική Αεροπορία πήρε ένα ενεργό μέρος στην καλύτερη και επιτυχέστερη εμφάνιση των προσκόπων όλου του κόσμου στο Παγκόσμιο Τζάμπορη του Μαραθώνος. Αρκεί να σκεφθούμε την τεράστια αερογέφυρα που είχε το ένα σκέλος της στο Αεροδρόμιο Ελληνικού και το άλλο σκέλος της μοιρασμένο σ' όλες σχεδόν τις πρωτεύουσες του κόσμου, για να καταλάβωμε αυτή τη συμβολή. Επί εβδομάδες ολόκληρες κατέφθαναν με τα αεροσκάφη των διαφόρων εταιριών πρόσκοποι από τα πέρατα της γης έχοντες την ευκαιρία, λόγω της ταχυτάτης μεταφοράς τους στην Ελλάδα αεροπορικώς, να παραμείνουν περισσότερο χρόνο στη χώρα μας και να την γνωρίσουν καλύτερα και ανετώτερα. Ετσι αν κρίνωμε από το συνολικό αριθμό των λαβόντων μέρος ξένων προσκόπων θα καταλάβωμε ποία ιδιαίτερη σημασία είχε για τον τουρισμό μας αυτή η εξ αιτίας της αεροπορίας οικονομία χρόνου.

Κ' από το ίδιο όμως το  Τζάμπορη και από τον ιστορικό χώρο του Μαραθώνα δεν έλειψε το αεροπορικό πνεύμα αλλ' αντιθέτως έδωσε σημάδια μιας εξαιρετικής συμβολής στην όλη επιτυχία του Τζάμπορη. Αυτό οφείλεται στο πλήθος και στη δραστηριότητα των αεροπροσκόπων, που δεν έχασαν την ευκαιρία να προβάλλουν το αεροπορικό πνεύμα και να τονίσουν την δημιουργική τους παρουσία εδώ. Ιδιαίτερα φανερή έγινε αυτή η παρουσία κατά την ημέρα του Αεροπροσκόπου, κατά την οποία  εδόθη η ευκαιρία στους παρισταμένους  να θαυμάσουν τις δυνατότητες που βρίσκονται μέσα στις προσπάθειες μιας νεολαίας ωραία και συστηματικά καθοδηγουμένης.

Η ημέρα αυτή ωργανώθηκε την Παρασκευή 9 Αυγούστου στον Μαραθώνα από όλους τους αεροπροσκόπους που μετείχον του Τζάμπορη μα η όλη επιτυχία και οι εξαιρετικές πραγματοποιήσεις της οφείλονται στην εξαιρετική δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει τον τελευταίο καιρό ο ευάριθμοι Ελληνες αεροπρόσκοποι αλλά και στην θαυμάσια συμβολή της Αερολέσχης Αθηνών και των δραστηρίων μελών της.

Αεροπρόσκοποι τους οποίους εδίδαξαν αερομοντελισταί της ΑΛΑ έκαναν μια θαυμάσια επίδειξη αερομοντελισμού η οποία κατέπληξε τους πολυπληθείς θεατάς της Πλατείας των Εθνών. Η επίδειξις αυτή άρχισε στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής και εκράτησε αδιάπτωτο το  ενδιαφέρον ενός μεγάλου πλήθους που είχε κατακλύσει τις εξέδρες και τους περιθωριακούς χώρους της Πλατείας. Τα αερομοντέλα ανήκαν σε αερομοντελιστές μέλη της Αερολέσχης Αθηνών, στην οποία αξίζει κάθε έπαινος για το σπουδαίο έργο που έχει αναπτύξει μέσα σε λίγο καιρό.

Τόσο οι θαυμάσιοι αερομοντελισταί της όσο και οι σύντομα εκπαιδευθέντες αεροπρόσκοποι έδωσαν λαμπρά δείγματα εξαιρετικής ασκήσεως, θαυμαστής ακριβείας, αψόγου γνώσεως της αεροπλοϊας .

Κα να σκεφθή κανείς πως αυτή είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση της ΑΛΑ πράγμα που μας κάνει να πιστεύωμε πως προορίζεται να μας δείξη θαυμάσια πράγματα στο μέλλον.

Την επίδειξι ετίμησαν με την παρουσία τους ο Διάδοχος Κωνσταντίνος (μόνο για λίγο), ο Αρχηγός του ΓΕΑ πτέραρχος Δ. Θοδοσιάδης, ο Αρχηγός του Αγγλικού Αεροπροσκοπικού Τμήματος, Ανώτεροι Αξιωματικοί της ΕΒΑ Ανώτερα στελέχη του ΣΕΠ, δημοσιογράφοι και πλήθος κόσμου.

Μετά την αερομοντελική επίδειξη, που περιελάμβανε θεαματικές πτήσεις μοντέλων όλων των τύπων, ακολούθησε η Ανεμοπορική επίδειξη δύο ανεμοπλάνων, τα οποία ερυμουλκήθησαν μέχρι τον Μαραθώνα, από τη Σχολή Αεροπορίας Τατοϊου, με αεροσκάφη της ΑΛΑ. Τα ανεμοπλάνα "λύθηκαν " στο ύψος των 4000 ποδών και επί αρκετή ώρα εξετέλεσαν επιδεξιώτατους ελιγμούς πάνω από τον χώρο της Πλατείας. Η άνεση, το θάρρος, η ακρίβεια, η τέλεια γνώση ήταν τα χαρακτηριστικά της επιδείξεως των δύο ανεμοπόρων της ΑΛΑ Τσακωνιάτη και Καντζούρου, που μας έχουν δώσει άπειρες φορές δείγματα της εξαιρετικής τους τόλμης και επιδεξιότητος. Πόσοι άραγε άλλοι έλληνες θάθελαν να μοιάσουν σ' αυτούς τους δύο Ικάρους μα δεν βλέπουν καμμιά ενίσχυση στην επιθυμία τους αυτή; Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να το δούμε σε άλλο φύλλο, πιό εκτεταμένα.

Μετά ήλθε και η συμβολή της Αριστα οργανωμένης ΕΒΑ. Γύρω στις 7.30 ακούστηκε κάπου ανατολικά της πλατείας ο βόμβος ενός σμήνους αεριωθουμένων. Ηταν το διεθνώς γνωστό Ακροτίμ που σε λίγο μας εκστασίασε με την άψογη πτήση του στον ουρανό του Μαραθώνα. Οι προσκοπικοί κύκλοι εδώ μας δηλώνουν  με καμάρι πως 4 από τους πιλότους του Ακροτίμ είναι πρώην αεροπρόσκοποι. Μα είναι να μη καμαρώνη κανείς όταν βλέπη αυτή την θαρραλέα ομάδα, που έχει δοξάσει στα πέρατα του κόσμου τα Ελληνικά Φτερά, να κάνη τους θεαματικούς κι επικίνδυνους ελιγμούς της και να ζωγραφίζη στο γαλάζιον του ουρανού ποικίλα σχήματα με άσπρες -  πότε αραιές και πότε πυκνές - πινελιές; Και μπορούμε για άλλη μια φορά να μη δώσωμε θερμά συγχαρητήρια τόσο στους άξιους εκτελεστές πιλότους, όσο και σον κ. Θεοδοσιάδη, για το εξαιρετικό επίπεδο, στο οποίο έχει φθάσει η Αεροπορία μας;

Ακολούθησε μετά η επίδειξη των αεροστάτων που μας θύμισε μια πολύ συμπαθητική και σπάνια στον  τόπο μας μορφή αεροπλοϊας. Και ημέρα έκλεισε με την φωτεινή εμφάνιση του Ικάρου στο ουρανό την νύκτα της Παρασκευής Ηταν πραγματικά κάτι το μεγαλειώδες. Ενα ομοίωμα Ικάρου που το έσυραν τρία μπαλόνια εμφανίστηκε φωτισμένο στον ουρανό. Η ιδέα και η εκτέλεση ήταν θαυμάσια και αξίζει τα συγχαρητήριά μας στους Αεροπροσκόπους εμπνευστές αυτής της ιδέας. Να συγχαρούμε ιδιαίτερα τους εκτελεστές, τους εφόρους κ. Κ. Παυλιόγλου και Μπακέλαν, τους αρχηγούς Συστήματος κ.κ. Χρυσοβιτσιάκο και Κομνηνό, τους υπαρχηγούς κ.κ. Γιαννάτο και Σιώτη και τους ανιχνευτές Παπαθεοδώρου, Μοράλογλου, Ζαχαριάδην, Δραγώνα, Πελιώνη, Καζούνη, Μάνον, Περδικάρη, Χατζόπουλο Χρ., Καντομανώλη. Η όλη ημέρα ήταν ένα λαμπρό δείγμα των δημιουργιών προοπτικών που ανοίγει στη νεολαία μας ο αεραθλητισμός με τις ευγενείς επιδιώξεις του. Καιρός να προσφέρωμε σε μεγαλύτερο πλήθος νέων αυτές της προοπτικές.

horizontal rule

Στη μέση ο Μάνος Παυλίδης (με τα πολιτικά)

"Αεροπορικά Νέα" 8-63

horizontal rule

"Αεροπορικά Νέα" 8-63

horizontal rule

Kadet, 3 Μustang , Funk Star, Passat, Jupiter, UHU, κ.α.

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

πτήση control line

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

ανεμόπτερο Jupiter, c/l Ultra-Stunter

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

στη μέση όρθιος με στολή Θ. Δραγώνας, γονατιστός Α. Παπαγεωργίου

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Αλέκος Παπαγεωργίου  Θεόδωρος Δραγώνας

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Πρακτικό #78 ΔΣ ΕΑΑ 27/8/63

Θέμα 2ον Επίδειξις εις Jamboree

 Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η επίδειξις της Ε.Α.Α. εις το Jamboree ήτο εκ των καλλιτέρων, και συνιστά όπως το Δ. Σ/λιον εκφράσει την ευαρέσκειάν του προς τους λαβόντας μέρος εις αυτό αεραθλητάς μας.

Το Συμβούλιον αποδέχεται την πρότασιν.

horizontal rule

Πρακτικό #83 ΔΣ ΕΑΑ 4/12/63

Θέμα 2ον Επιστολή του ΣΕΠ

Αναγιγνώσκεται  η από 8 Ν/βρίου επιστολή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων δι ής μας ευχαριστούν δια την συμβολήν μας εις τας αεροπροσκοπικάς εκδηλώσεις του Jamboree Μαραθώνος.

Επίσης ευχαριστούν δι' ημών τους κ.κ. Ε. Βαμβακίδην, Γ. Σεβαστόν (και Παπαγεωργίου Αλέξανδρο) δια την συμβολήν των εις την εκπαίδευσιν των αεροπροσκόπων ως και τα μέλη μας άτινα έλαβον μέρος εις την επίδειξιν.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]