Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Χώροι Πτήσεων

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Αεροδρόμιο Δεκέλειας

Το γνωστό σε όλους "Τατόϊ"

Τα "παλιά" μέλη της ΕΑΑ έχουν ζήσει τις καλύτερες στιγμές της αερομοντελιστικής τους ζωής στο Τατόϊ.

Δυστυχώς, το Τατόϊ δεν ήταν προσβάσιμο κάθε ώρα και στιγμή. Υπήρχαν εποχές που πηγαίναμε κάθε Κυριακή, και εποχές που δεν το βλέπαμε καθόλου.

Οπως όλες οι στρατιωτικές βάσεις, είχε κι' αυτό τις ιδιαιτερότητές του, με κυριότερη την απαγόρευση της φωτογράφισης. Γι' αυτό έχουμε πολύ λίγες - συγκριτικά με τον χρόνο παρουσίας μας - φωτογραφίες, από προσωπικές μηχανές. Οι περισσότερες φωτογραφίες που έχουμε προέρχονται από επαγγελματίες φωτογράφους που έπαιρναν άδεια για να καλύψουν τις επίσημες εκδηλώσεις.

Ενα άλλο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπισθή - σχεδόν κάθε Κυριακή - ήταν η διάθεση αυτοκινήτου της αεροπορίας για την μεταφορά των αερομοντελιστών. Δεν ήταν λίγες οι φορές που "χάλαγε" το αυτοκίνητο, ή "χανόντουσαν" τα σήματα, και δεν γινότανε το δρομολόγιο (γιατί την κοπάναγε ο οδηγός).

Οι ενέργειες για την διάθεση του αεροδρομίου για συγκεκριμένες εκδηλώσεις (αγώνες και επιδείξεις), αναφέρονται στις αντίστοιχες ενότητες.

Εδώ θα παραθέσουμε φωτογραφίες από απλές καθημερινές προπονήσεις και τις ενέργειες των Δ.Σ. για την άδεια χρήσης για προπονήσεις.

Φωτογραφίες από επιδείξεις και αγώνες που έγιναν στο Τατόϊ, θα βρείτε στο συγκεκριμένο για κάθε εκδήλωση κεφάλαιο.

   

Εποχή 1952-1959

Γονατιστός με το control line ο Τάσος Σαπουνάκης. Αριστερά του όρθιος ο Π. Καλογεράκος.

αρχείο ΕΛΑΟ

ο Πέτρος Ησαϊας βάζει μπροστά

 

 

αρχείο ΕΛΑΟ

 

Τάσος Σαπουνάκης μπροστά από το μοντέλο. Είναι το Pitts Special που με αυτό έλαβε μέρος σε όλες τις επιδείξεις.

Καθισμένος ο Π. Βαφειαδάκης

 

 

αρχείο ΕΛΑΟ

Ο Γιώργος Καμπουρόπουλος στην εκκίνηση, ο Τάσος Σαπουνάκης κρατάει το μοντέλο.

 

 

 

 

 

αρχείο ΕΛΑΟ

 

 

 

 

 

Παντελής Βαφειαδάκης, Τάσος Σαπουνάκης, Αντώνης Βαφειαδάκης, συνομιλούν στο Τατόϊ.

(χρονολογία κατά προσέγγιση 1955-1957)

 

 

 

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

   
horizontal rule

Πρακτικόν #33 ΔΣ ΕΑΑ 6/12/54

Ο Γεν. Γραμματεύς αναφέρει ότι απεστάλησαν έγγραφα εις την ΒΑΛΕ δια των οποίων αιτούνται όπως ενεργήση και επιτραπή ελευθέρα είσοδος των μελών της Ενώσεως εις το αεροδρόμιον του Ελληνικού ως επίσης και εις το αεροδρόμιον Τατοϊου.

horizontal rule

Πρακτικόν #28 ΔΣ ΕΑΑ 17/3/59

Θέμα IVον: Προπόνησις εις Τατόϊον

 Αποφασίζεται όπως καθ' εκάστην Κυριακήν και με έναρξιν από της προσεχούς τοιαύτης, μεταβαίνουν τα μέλη εις το αεροδρόμιον Τατοϊου προς προπόνησιν. Παρακαλείται ο κ. Γεν .Γραμματεύς όπως προβαίνει εκάστοτε εις τα απαραίτητα διαβήματα προς την ΑΛΑ και ΓΕΑ δια την παραχώρησιν αυτοκινήτου και χορήγησιν αδειών εισόδου εις το αεροδρόμιο.

horizontal rule

Πρακτικόν #32 ΔΣ ΕΑΑ 13/11/59

Θέμα Iον: Ανακοινώσεις

Εν συνεχεία εκπρόσωπος της ΒΑΛΕ ανεκοίνωσεν ότι το ΓΕΑ παρεχώρησεν χώρον εις το Βόρειον Τμήμα του Αεροδρομίου Τατοϊου δια την εγκατάστσιν Αεραθλητικού Κέντρου της ΒΑΛΕ (ήτοι Ανεμοπόρων και Αερομοντελιστών).

Επί των ανωτέρω ο Γεν. Γραμματεύς κ. Καλογεράκος αναφέρει ότι ετοιμάζονται τα σχεδιαγράμματα τα οποία θα σταλώσιν συντόμως εις την ΒΑΛΕ,

Θέμα IVον: Προπόνησις εις Τατόϊον

Ανακοινούται ματαίωσις της μεταβάσεως των μελών τις Τατόϊον την 8ην τρεχ. λόγω μη διαθέσεως αυτοκινήτου υπό του Γ.Ε.Α.

Ο κ. Βαφιαδάκης λέγει ότι παρεπονήθη δια τ' ανωτέρω εις τον κ. Λίνον, εκπρόσωπον της Β.Α.Λ.Ε. ως και δια την μη έγκαιρον ειδοποίησίν μας υπό του ΓΕΑ, ούτος δε επροθυμοποιήθη να μεριμνήση δια την μετάβασιν των μελών εις Τατόϊον την 15/11.

   
Εποχή 1960-1964

 

 

 

Ο Γρηγόρης Ιωάννου επιδεικνύει το ανεμόπτερό του "Passat"

 

αρχείο Γρ. Ιωάννου

Ο Γρηγόρης Ιωάννου κρατάει το Passat για την απογείωση.

 

 

αρχείο Γρ. Ιωάννου

Η άφεση γίνεται με κλίση

 

 

αρχείο Γρ. Ιωάννου

Το Passat εν πτήσει

 

 

αρχείο Γρ. Ιωάννου

Για τις φωτογραφίες αυτές δεν έχουμε στοιχεία.

 

 

αρχείο Γρ. Ιωάννου

 

Για την φωτογραφία αυτή δεν έχουμε στοιχεία.

 

 

αρχείο Γρ. Ιωάννου

Για την φωτογραφία αυτή δεν έχουμε στοιχεία.

 

 

αρχείο Γρ. Ιωάννου

Για την φωτογραφία αυτή δεν έχουμε στοιχεία.

 

 

αρχείο Γρ. Ιωάννου

αριστερά ο Γιάννης Στουγιαννίδης

 

 

αρχείο Γρ. Ιωάννου

Στις δύο φωτογραφίες (επάνω και δεξιά), ο Γιάννης Στουγιαννίδης, ρυθμίζει κινητήρες. Το Kadett κρατάει ο Δημόπουλος

 

 

αρχείο Γρ. Ιωάννου

 

Στις τρεις φωτογραφίες απεικονίζεται η προσπάθεια απογείωσης μοντέλου ελεύθερης πτήσης με κινητήρα diesel, με την κατάληξη που βλέπουμε.

Πιθανόν να πρόκειται για αγώνες.

 

 

αρχείο Γρ. Ιωάννου

αρχείο Γρ. Ιωάννου

Τρεις από τους καλύτερους αθλητές στην κατηγορία δεσμίων ακροβατικών

Γιάννης Βαλσαμάκης (Smoothie και Ringmaster Imperial), Παναγιώτης Αρώνης (Mars), Γιώργος Ζαλμάς (Mars)

αρχείο Ι. Βαλσαμάκη

 

Γιώργος Ζαλμάς (Fox Stunter),  Γιάννης Στουγιαννίδης (Spectre)

 

 

 

αρχείο Γ. Ζαλμά

 

Για την φωτογραφία αυτή δεν έχουμε στοιχεία.

 

Μπροστά στην ανοιχτή πόρτα του μεγάλου υποστέγου - στο βάθος διακρίνεται ένα Harvard

(?), Σωτήρης Κόκκοτας, Γιάννης Πλαϊνός, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου.

Το μοντέλο είναι το Ajax, που σχεδίασε ο Γιάννης Πλαϊνός.

 

αρχείο Ι. Πλαϊνού

 

Γιάννης Στουγιαννίδης, Δημήτρης (Μίμης) Αθανασιάδης, Πλάτων Κουρουβακάλης

τηλεκατευθυνόμενο Kadett

 

 

 

 

αρχείο Ι. Στουγιαννίδη

 

   
   
   
   
   
   

   
horizontal rule

Πρακτικό #37 ΔΣ ΕΑΑ 15/3/60

Θέμα ΙΙον Aεροδρόμια - Μέσον μεταφοράς

Ανακοινούται ότι ως επληροφορήθημεν από την Β.Α.Λ.Ε., ματαιούται η μόνιμος εγκατάστασίς μας εις το Αεροδρόμιον του Τατοϊου επίσης δε ότι δεν μας παραχωρείται παρά τω Δέλτα του Φαλήρου (Κ.Ε.Α.) χώρος δια Control Line.

Οσον αφορά την παραχώρησιν Στρατιωτικού αυτοκινήτου δια την μετάβασίν μας εις Τατοϊον συναντήσαμεν δυσκολίαν τινά την παρελθούσαν Κυριακήν, ελπίζεται όμως ότι θα αρθούν αι επιφυλάξεις του Γ.Ε.Α. δια το μέλλον.

αίτησις χώρου πτήσεων - άδεια εισόδου

horizontal rule

Πρακτικό #39 ΔΣ ΕΑΑ 5/5/60

Θέμα ΙΙΙον Επιστολή Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος

Αναγιγνώσκεται η από 28/4/60 υπ' αριθμ. 505 επιστολή της Β.Α.Λ.Ε. δι' ής μας γνωρίζει ότι το Γ.Ε.Α. διακόπτει την διάθεσιν αυτοκινήτου δια την μεταφοράν των αερομοντελιστών εις Τατόϊον ή άλλα γήπεδα.

Αποφασίζεται ούτως, ότι ο κ. Πρόεδρος διαμαρτυρηθή εις την ΒΑΛΕ και ζητήση ανάλογον πίστωσιν δια την ενοικίασιν αυτοκινήτου κατά τας Κυριακάς.

horizontal rule

Πρακτικό #40 ΔΣ ΕΑΑ 14/6/60

Θέμα ΙVον Παραχώρησις αυτοκινήτου ΕΒΑ

Ανακοινούται ότι η Β.Α.Λ.Ε. δεν ηδυνήθη ακόμη να λύση το θέμα της παραχωρήσεως αυτοκινήτου υπό της Ε.Β.Α. λόγω απουσίας του υπευθύνου κ. Σκαλτσογιάννη.

horizontal rule

Πρακτικό #41 ΔΣ ΕΑΑ 2/8/60

Θέμα Ιον Διάθεσις αυτοκινήτου υπό Γ.Ε.Α. δια την μετάβασιν εις αεροδρόμιον Τατοϊου

Ανακοινούται ότι η Β.Α.Λ.Ε. δεν επέτυχε ακόμη την παραχώρησιν μεταφορικού μέσου δια την μεταφοράν των αερομοντελιστών εις τα πεδία ασκήσεων.

Αποφασίζεται ν' απευθύνωμεν επιστολήν διαμαρτυρίας προς την Β.Α.Λ.Ε., καθ' όσον άνευ μεταφορικού μέσου καταδικάζεται η ένωσις εις αδράνειαν.

horizontal rule

Πρακτικό #42 ΔΣ ΕΑΑ 6/9/60

Θέμα ΙΙον Υπόθεσις παροχής αυτοκινήτου

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι η Β.Α.Λ.Ε. δεν επέλυσε εισέτι το ζήτημα της παροχής αυτοκινήτου δια την μετάβασιν των μελών μας εις τα αεροδρόμια, προς προπόνησιν. Αναφέρει ότι κατά την προ εβδομάδος συνεδρίασιν της επιιτροπής Αερομοντελισμού της Β.Α.Λ.Ε., εζητήθη υπό του κ. Λίνου η υποβολή προγράμματος προπονήσεων μέχρι τέλους του έτους, ίνα βάσει αυτού ζητηθή από το Γ.Ε.Α. η χορήγησις μεταφορικών μέσων. Ηδη το πρόγραμμα εξεπονήθη και υπεβλήθη εις την Β.Α.Λ.Ε.

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει εν συνεχεία ότι τόσον ο κ. Π. Ησαϊας όσον και ο ίδιος, εζήτησαν να καταχωρηθούν εις τα πρακτικά της εν λόγω συνεδριάσεως, ότι κατέχονται από αίσθημα απογοητεύσεως δια την μη επίλυσιν των θεμάτων του αερομοντελισμού.

διάθεσις αυτοκινήτου - μόνιμα δρομολόγια

horizontal rule

Εκθεση πεπραγμένων 1963

Πρακτική εξάσκησις αερομοντελιστών.

Οι αεραθληταί καθ' εκάστην Κυριακήν και εφ' όσον αι καιρικαί συνθήκαι το επέτρεπον, μετέβαινον εις το αεροδρόμιον Τατοϊου δια μεταφορικών μέσων του Γ.Ε.Α. και επροπονούντο.

...........

Θα ήτο παράλειψις εάν δεν ανεφέρετο η συμπαράστασις του ΓΕΑ εις την προσπάθειάν μας και δη η διαθεσις αυτοκινήτου δια την μετάβασιν των αεραθλητών προς εξάσκησιν.

Πρακτικό #91 ΔΣ ΕΑΑ 12/5/64

Θέμα 5ον : Εξασφάλισις εργαστηρίου Αεραθλητικού Κέντρου Τατοϊου.

Ο κ. Βαμβακίδης εισηγείται όπως εξευρεθή τρόπος εξασφαλίσεως του εργαστηρίου "Αεραθλητικού Κέντρου" Τατοϊου ίνα δύνανται οι αεραθληταί μας να αφήνουν εντός αυτού τα μοδέλα των ή άλλα είδη, διότι υφίστανται ταύτα φθοράν κατά την μεταφοράν των. Κυρίως ενδείκνυται όπως ορισθή υπεύθυνος φύλαξ, διότι εις το παρελθόν εχάθησαν διάφορα είδη των αεραθλητών μας.

Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να εξετάση το θέμα μετά των αρμοδίων της Α.Λ.Α.-Αεραθλητικού Κέντρου.

 

Πρακτικό #86 ΔΣ ΕΑΑ 11/2/64

Θέμα 2ον : Αεραθλητικόν Κέντρον Τατοϊου.

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί ότι εζήτησε από την Α.Λ.Α. όπως μας δοθή έν αντίτυπον του οργανισμού λειτουργίας του Αεραθλητικού κέντρου Τατοϊου, ίνα συμμορφούνται προς τούτο οι αεραθληταί μας. Ανατίθεται εις τον κ. Α. Μαθιέλη όπως φροντίση και προμηθευθή τοιούτον.

 

Πρακτικό #88 ΔΣ ΕΑΑ 10/3/64

Θέμα Vον : Αεραθλητικόν Κέντρον Τατοϊου.

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι ο κανονισμός του Αεραθλητικού Κέντρου Τατοϊου εκτυπούται εις μεμβράνην και ότι εντός των ημερών θα έχωμεν αντίτυπα τινά. Συνιστάται όπως μελετηθή ο Κανονισμός και εφαρμόζεται πιστώς υπό των επικεφαλής των ομάδων αεραθλητών μας ως υπευθύνων.

 

Εποχή 1965-1970

 

Στο Βόρειο άκρο του Τατοϊου.

Παναγιώτης Σοφός (Ares), Κώστας Μαράτος, Γιάννης Πλαϊνος (Ajax), Παναγιώτης Κορασίδης

Δεξιά φαίνεται κάποιος να πετάει C/L.

 

αρχείο Ι. Πλαϊνού

Μπροστά στο Stearman της Αερολέσχης Αθηνών

Γιάννης Πλαϊνός, Κώστας Μαράτος, Παναγιώτης Σοφός, Αρης Κωστάκης, (?), (?)

 

 

αρχείο Ι. Πλαϊνού

 
horizontal rule

Πρακτικό #104 ΔΣ ΕΑΑ 16/2/65

Θέμα 5ον : Διαδικασία εισόδου εις αεροδρόμιον Τατοϊου.

Ο κ. Β. Μπακέλας εκθέτει ότι την παρελθούσαν Κυριακήν καθ' ήν εξετέλει καθήκοντα συνοδού της ομάδος αερομοντελισμού εις το αεροδρόμιον Τατοϊου, συνήντησε δυσχέρειαν τινά εις την πύλην του αεροδρομίου δια την είσοδον δύο νεαρών μελών άτινα δεν έφερον μαζί των την ταυτότητά των.

Ο υπεύθυνος της πύλης επισμηνίας υπέδειξεν εις τον κ. Μπακέλαν όπως εφεξής ο επι κεφαλής της Ομάδος Αερομοντελισμού παραδίδη κατά την άφιξίν του εις την πύλην κατάστασιν δεόντως υπογεγραμμένην φέρουσαν την σφραγίδα της Ενώσεως, εις ήν ν' αναγράφωνται τα ονοματεπώνυμα των μελών, άτινα πρόκειται να εισέλθουν εις το αεροδρόμιον κατά την ημέραν εκείνην.

Το Δ. Σ/λιον υιοθετεί την πρότασιν.

horizontal rule

Πρακτικό #105 ΔΣ ΕΑΑ 9/3/65

Θέμα 5ον Αεροδρόμιο προτύπων

Τονίζεται και πάλιν παρ' όλων των παρισταμένων η άμεσος ανάγκη εξευρέσεως χώρου καταλλήλου δια τας πτήσεις αερομοντέλων Ο κ. Σαπουνάκης θέτει το θέμα κατά πόσον θα ήτο εφικτόν οι αεραθληταί της Ενώσεως να ασκούνται εις τον αυτόν χώρον όπου γίνονται και αι πτήσεις της ΑΛΑ. Ο κ. Πρόεδρος εξ άλλου προτείνη όπως εξετασθή η δυνατότης χρησιμοποιήσεως ορισμένου χώρου εις απόκεντρον σημείον του αεροδρομίου Ελληνικού όπου να ενεργούνται πτήσεις control line μόνον.

horizontal rule

Πρακτικό #111 ΔΣ ΕΑΑ 7/9/65

Θέμα 3ον : Χώρος εξασκήσεως των μελών μας.

Αναφερόμενος εις την διακοπήν της χρησιμοποιήσεως του αεροδρομίου Τατοϊου λόγω της αβεβαιότητος της πολιτικής καταστάσεως, ο κ. Πρόεδρος προτείνη όπως εξετασθή η δυνατότητς πραγματοποιήσεως πτήσεων δεσμίων έστω και μόνον αεροσκαφών εις το αεροδρόμιον του Ελληνικού. Παρά των μελών του Συμβουλίου προτείνονται διάφοροι άλλοι χώροι, οι οποίοι όμως κρίνονται τελικώς ακατάλληλοι λόγω της σημαντικής αποστάσεως αυτών από των Αθηνών.

horizontal rule

Πρακτικό #112 ΔΣ ΕΑΑ 13/10/65

Θέμα 3ον : Αεροδρόμιον Προτύπων

Από της προσεχούς Κυριακής 17 τρεχ θα επαναληφθούν αι κατά Κυριακήν μεταβάσεις των αερομοδελιστών εις Τατόϊ αρθείσης της σχετικής απαγορευτικής διαταγής.

 

Πρακτικό #114 ΔΣ ΕΑΑ 23/11/65

Θέμα 6ον : Μικροζημία προξενηθείσα εκ προσκρούσεως ιπταμένου προτύπου επί ακινητούντος αεροσκάφους Harvard

Το ανωτέρω περιστατικόν τίθεται υπ' όψιν του Συμβουλίου αποφασίζεται δε όπως παρασχεθούν εις τας αρμοδίας αρχάς άπαντα τα απαιτούμενα στοιχεία δια να αποδειχθή πλήρως ότι το γεγονός ήτο όλως τυχαίον και ότι τούτο πρέπει να αποδοθή αποκλειστικώς και μόνον εις το ότι το σύστημα τηλεκατευθύνσεως του ιπταμένου προτύπου δεν ελειτούργησεν κανονικώς κατά την απογείωσιν.

Ο Γιάννης Κωνσταντακάτος θυμάται:

Στην Ε.Α.Α. γράφτηκα τον Οκτώβριο του 1962. Το 1965 απέκτησα ένα σύστημα τηλεκατεύθυνσης Variophon-Varioton. Είχα ένα έτοιμο Kadett (του Graupner) και έκανα μία εντελώς ερασιτεχνική τοποθέτηση του συστήματος. Εκοψα ένα μέρος του fin για να γίνει rudder, και για μεντεσέδες έβαλα "χιαστί" τέσσερεις λωρίδες από ένα τυχαίο (και πολύ λεπτό) πανάκι.

Το μοντέλο είχε ελεγχόμενο το rudder και τις στροφές του κινητήρα (OS Pet .09 R/C).

Η πρώτη πτήση έγινε στην αλάνα δίπλα στο ΠΙΚΠΑ Βούλας από τον Μίμη Αθανασιάδη.

Η επόμενη πτήση έγινε στο Τατόϊ. Ο κ. Απόστολος μου έδινε οδηγίες προς τα που να στρίψω, και με οδήγησε (λίγο αριστερά - λίγο δεξιά) στην πρώτη προσγείωση. Στην ολίσθηση έκανε ελαφρές ταλαντώσεις, και βάλαμε ένα μικρό βαριδάκι στη μύτη. Κάναμε ακόμα μία πτήση που ήταν καθ' ομολογία τέλεια.

Την επομένη Κυριακή, δεν υπήρχε συνοδός, εγώ αισθάνθηκα έμπειρος και πέταξα και πάλι το Kadett, μόνος. Ο καιρός τέλειος, με ένα ελαφρό νοτιαδάκι.

Κάποια στιγμή, στην τρίτη πτήση, σταμάτησε να ακούει το rudder (μετά διαπιστώσαμε ότι είχε κοπεί όλος ο πάνινος μεντεσές). Κατεβάζω τις στροφές στο ρελαντί και (ευτυχώς) σβήνει και ο κινητήρας.

Σαν ένα καλοζυγισμένο μοντέλο ελεύθερης πτήσης, συνέχισε να ολισθαίνει με αριστερές στροφές. Φυσικά ακολουθούσε και τη διεύθυνση του πνέοντος ανέμου. Το παρακολούθησα να κατεβαίνει προς την πίστα των σταθμευμένων Harvard. Ωχ...!!! Μπαμ και κάτω.

Προσγειώθηκε ανώμαλα κτυπώντας πρώτα σε ένα Harvard. Το βρήκα άθικτο σχεδόν κάτω από την έλικα του Harvard. Το Kadet άθικτο - ούτε η πλαστική έλικα είχε σπάσει.

Ενας σμηνίτης - σκοπός - με κοίταζε αδιάφορος.

Επιστρέφοντας βλέπω στο πλάϊ της ατράκτου, κάτω από το αεροδυναμικό κάλυμα της στρογγυλής κεραίας, μία τρύπα. Δεν έδωσα περισσότερη σημασία.

Την Δευτέρα το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο ο κ. Απόστολος και με ρωτάει αν ξέρω τίποτα για μία τρύπα σε ένα Harvard, και την αμέσως επόμενη - την κάνω κοπάνα από το σχολείο - και ένας θείος (δεν οδηγούσα ακόμα) με πάει στο αεροδρόμιο για τα περαιτέρω.

Ο αξιωματικός που είχε αναλάβει την Ενορκη Διοικητική Εξέταση, προσπάθησε επί ώρα να διαπιστώσει αν η τρύπα έχει γίνει από το Kadett.

Η μύτη ενός Kadett έχει ορθογώνια διατομή. Πιο μπροστά εξέχει η έλικα, από επάνω το σώμα του κινητήρα, και από κάτω οι ρόδες. Η τρύπα στο φύλλο αλουμινίου του Harvard, ήταν πολύπλευρη, σχεδόν κυκλική, λίγο μεγαλύτερη από τη μύτη του μοντέλου, αλλά δεν είχε πουθενά σημάδι από ευθύγραμμο βούλιαγμα ή σκίσιμο, που θα αντιστοιχούσε στην προπορευόμενη έλικα, το κεφάλι της μηχανής, ή τις ρόδες.

Υπερασπιζόμενος λοιπόν τον εαυτό μου, λέω στον αξιωματικό:

1) πως είναι δυνατόν να γίνει η τρύπα από την μύτη του μοντέλου, χωρίς να έχει αφήσει πρώτα τα ίχνη της η έλικα (είτε να βουλιάξει, είτε να σκίσει το φύλλο αλουμίνιου).

2)  πως είναι δυνατόν αυτό το μοντέλο που ζυγίζει πάνω από ένα κιλό, να ανοίξει μόνο τρύπα και να μην έχει βουλιάξει το φύλλο του αλουμίνιου περιμετρικά από την πίεση της πρόσκρουσης, ή να μην το έχει διαπεράσει όλο και να μείνει μέσα στην τρύπα.

3) πως είναι δυνατόν το μοντέλο που χτύπησε στη μύτη του Harvard, να είναι υπεύθυνο για μία τρύπα αρκετά μέτρα πιό πίσω.

Μου είπε ότι είχε αρχίσει η ανάκριση όλου του προσωπικού του αεροδρομίου !!! και παράλληλα είχαν μαζέψει όλες τις ξιφολόγχες του στρατοπέδου και τις έλεγχαν από μικροσκόπιο μήπως ανακαλύψουν ρινίσματα αλουμινίου (περίπτωση δολιοφθοράς). Κατάλαβα ότι θα ήταν ευτυχής να βγει πόρισμα ότι έφταιγε το μοντέλο μου, για να φύγει ο μεγάλος μπελάς από πάνω του. Αφού με διαβεβαίωσε ότι δεν θα είχα καμμια συνέπεια, καταλήξαμε ότι η βλάβη στο μοντέλο ήταν η αιτία για τη ζημιά.

Τους άφησα την άτρακτο - με τη μηχανή και τα ηλεκτρονικά στη θέση τους - για να μελετήσουν την περίπτωση και άλλοι εμπειρογνώμονες. Ευτυχώς μου την επέστρεψαν αρκετούς μήνες αργότερα.

 

horizontal rule

Πρακτικό #116 ΔΣ ΕΑΑ 11/1/66

Θέμα 5ον : Χρησιμοποίησις Αεροδρομίου Τατοϊου

Το Δ.Σ. λαμβάνει γνώσιν του κοινοποιηθέντος ημών εγγράφου το οποίον η Σχολή Αεροπορίας απηύθυνεν προς το Αεραθλητικόν Κέντρον Τατοϊου, δια του οποίου τίθενται διάφοροι περιορισμοί ως προς την χρησιμοποίησιν του ανωτέρω αεροδρομίου δια τας πτήσεις προτύπων αεροσκαφών.

Αποφασίζεται να συνταχθή επιστολή δια της οποίας να γνωρίζωμεν εις την ΑΛΑ, ότι ο υποδειχθείς υπό της Σχ. Αεροπορίας χώρος προς εξάσκησιν των μελών της Ενώσεως είναι τελείως ακατάλληλος δια τον ανωτέρω σκοπόν, να παρακαλέσωμεν δε όπως η ΑΛΑ μεσολαβήση και μας επιτραπή η χρησιμοποίησις εις ωρισμένας ημέρας ετέρου χώρου ευρισκομένου παρά τη βορεία πύλη δεξιά τω εισερχομένω με την παράκλησιν όπως ο εν λόγω χώρος ισοπεδωθή προηγουμένως δια μηχανικών μέσων.

Ο πρόεδρος υπόσχεται να επικοινωνήσει επί του θέματος τούτου και τηλεφωνικώς μετά του κ. Καζάκου.

horizontal rule

Πρακτικό #132 ΔΣ ΕΑΑ 14/12/66

Θέμα 2ον : Είσοδος αεραθλητών εις Τατόϊον

Αποφασίζεται όπως γίνουν αι δέουσαι ενέργειαι εια την απρόσκοπτον είσοδον των μελών μας εις το αεροδρόμιον Τατοϊου καθ' όλας τας ημέρας της εβδομάδος.

Κατόπιν τούτου δέον όπως οι επιθυμούντες εκ των μελών μας συμπληρώσουν υπευθύνους δηλώσεις, κατά το πρότυπον της Αερολ. Αθηνών ίνα εν συνεχεία προβώμεν εις τας καταλλήλους ενεργείας.

horizontal rule

Πρακτικό #135 ΔΣ ΕΑΑ 9/3/67

Θέμα 6ον : Αδεια εισόδου εις το αεροδρόμιον Τατοϊου

Δέον να υπενθυμισθή εις τα μέλη ότι δια την είσοδον εις το αεροδρόμιον Τατοϊου απαιτείται ειδική άδεια των αρμοδίων αρχών, παρακαλούνται δε τα ενδιαφερόμενα μέλη όπως υποβάλουν τας σχετικάς αιτήσεις των.

horizontal rule

Πρακτικό #144 ΔΣ ΕΑΑ 3/10/67

Θέμα 6ον : Αεροδρόμιον Τατοϊου

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι ενεκρίθη υπό του ΓΕΑ το άνοιγμα ιδιαιτέρας πύλης εις το Αεροδρόμιον Τατοϊου και η παραχώρησις λωρίδος Αεροδρομίου προς χρήσιν της ΑΛΑ.

Αποφασίζεται όπως επισκεφθώμεν το αεροδρόμιον και εξετάσωμεν κατά πόσον θα είναι δυνατή η χρησιμοποίησις τμήματος της προαναφερθείσης λωρίδος προς άσκησιν των μελών μας.

Σημείώση: πρόκειται για την περίφημη "Ανατολική Πύλη"

horizontal rule

Πτήσεις στην "Ανατολική Πύλη"

Μάρτιος 1968

Εξ αριστερών: Ομηρος, (Ευάγγελος Μιχαηλίδης ?), Αντώνης Ζέρβας, (?), Δημήτρης Σταμάτης, Νίκος Σταυρούλιας, Αρης Οικονόμου, Γιάννης Τσιπλακίδης, Αρης Κωστάκης (μπροστά του ο Κούλης Καλογεράκος), Γιάννης Κωνσταντακάτος, Ανδρέας Βιλαπλάγκας.

Αρχείο jkon

horizontal rule

Πρακτικό #155 ΔΣ ΕΑΑ 7/5/68

Θέμα 10ον Αεροδρόμιον Τατοϊου

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι δεν επραγματοποιήθη την παρελθούσαν Κυριακήν η μετάβασις ομάδος Control Line εις το αεροδρόμιο Τατοϊου, ως απεφασίσθη εν συνεννοήσει μετά της Α.Λ.Α., και τούτο διότι εκρίθη σκόπιμον να ισοπεδωθή προηγουμένως κατάλληλος χώρος

horizontal rule

Πρακτικό #163 ΔΣ ΕΑΑ  5/11/68

Θέμα 2ον Πρόσκλησις Δ/τού Σχολής Ικάρων

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι του ετηλεφώνησεν ο Ταξίαχος κ. Καραμπούλας, Δ/τής της Σχολής Ικάρων Τατοϊου και εξέφρασε την επιθυμίαν του να τον συναντήση ίνα τον ενημερώση  επί των αναγκών της Ε.Α.Α. προκειμένου να συμβάλη εις την ενίσχυσιν και προώθησιν του Αερομοντελισμού, δια τον οποίον έδειξεν ζωηρόν ενδιαφέρον.

Η συνάντησις δεν επετεύχθη εισέτι.

horizontal rule

Πρακτικό #165 ΔΣ ΕΑΑ  16/12/68

Θέμα 3ον Επίσκεψις εις Δ/τήν Αεροδρομίου Τατοϊου Ταξιάρχου κ. Καραμπούλα

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι επεσκέφθη μετά του κ. Δημητριάδη και κ. Καλογεράκου τον Δ/τήν του Τατοϊου, Ταξίαρχον κ. Καραμπούλαν εις όν εξέθεσαν τας ανάγκας της Ενώσεώς μας, ως και την κατάστασιν εις ήν περιήλθεν ο Αερομοντελισμός εκ λόγων ανεξαρτήτων της θελήσεως των εκάστοτε Δ. Συμβουλίων.

Πέραν τούτου του υπεδείξαμεν είπεν ο κ. Πρόεδρος όπως η τουριστική αεροπορία, ανεμοπορία και ο αερομοντελισμός αναγνωρισθούν ως αεραθλητισμός και τύχουν αναλόγου ενισχύσεως εκ μέρους της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού.

Ο κ. Καραμπούλας ήκουσεν μετά προσοχής τα λεχθέντα υφ' ημών και εκράτησεν σημειώσεις, υποσχεθείς να μας γνωρίση συντόμως τας απόψεις του.

Περαίνων λέγει ότι τόσον ο ίδιος όσον και οι κ.κ. Δημητριάδης και Καλογεράκος έμειναν με την εντύπωσιν ότι ο κ. Καραμπούλας έχει διάθεσιν και την δύναμιν να προωθήση τον αεραθλητισμόν.

horizontal rule

Πρακτικό #166 ΔΣ ΕΑΑ 16/12/68

Θέμα 5ον Προπονήσεις

Αποφασίζεται όπως καταρτισθή πρόγραμμα προπονήσεως των μελών μας εις το αεροδρόμιον του Τατοϊου ευθύς ως βελτιωθή ο καιρός.

horizontal rule

Πρακτικό #170 ΔΣ ΕΑΑ 21/2/69

Θέμα IVον

Το Δ/κόν Συμβούλιον ασχολείται με την εν τω αεροδρομίω είσοδον και παραμονήν των μελών την καλυτέραν χρησιμοποίησιν του παραχωρηθέντος εν αυτώ χώρου τόσον υπαιθρίου όσον και του εστεγασμένου και θέλει ανακοινώση προσεχώς τα της λειτουργίας των χώρων κατόπιν διεξοδικής εξετάσεως επιτοπίως.

horizontal rule

Πρακτικό #172 ΔΣ ΕΑΑ 1/4/69

Θέμα 2ον

Συζητούνται θέματα σχέσιν έχοντα με την μετάβασιν και παραμονήν εις το αεροδρ. Τατοϊου.

horizontal rule

Πρακτικό #188 ΔΣ ΕΑΑ 2/4/70

Θέμα 1ον

Να αποσταλή έγγραφον εις Β.Α.Λ.Ε. ίνα ενεργήση τα δέοντα δια την ελευθέραν είσοδον των αθλητών μας εις αεροδρόμιον Τατοϊου.

Θέμα 2ον

Να αποσταλή επίσης έγγραφον εις Γ.Ε.Α. δια την έγκρισιν παραχωρήσεως ενός αυτοκινήτου προς μεταφοράν των αθλητών της Ενώσεώς μας εις αεροδρόμιον Τατοϊου εκάστην Κυριακήν.

horizontal rule

Πρακτικό #190 ΔΣ ΕΑΑ 14/5/70

Εν αρχή τον λόγον λαμβάνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ανακοινώνει, μετά την ενημέρωση επί της τρεχούσης φύσεως ζητημάτων της Ενώσεως, μετ' ευχαριστήσεως την διάθεσιν αυτοκινήτου λεωφορείου του Γ.Ε.Α. δια την μεταφοράν των αθλητών μας εις το αεροδρόμιον του Τατοϊου.

Εποχή 1971 -

 

1971

Γρ. Μανουσακάκης, Π. Παπαδημητρίου, Ε. Μιχαηλίδης -

Nobler, Me-109, Novette

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

1971

 

Ε. Μιχαηλίδης, Γρ. Μανουσακάκης

Novette - Nobler

Το Nobler έχει φτιαχτεί με τα φτερά και την ουρά του μοντέλου Gipsy, που του "πούλησε" ο jkon.

 

 

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

1971

 

Ε. Μιχαηλίδης, Γρ. Μανουσακάκης

 

 

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

1971

 

 

 

Ε. Μιχαηλίδης, Ι. Αληγιάννης

 

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

1971

Δεν ήρθε το αυτοκίνητο της Αεροπορίας.

Η παρέα στον σταθμό Λαρίσσης, για να πάει με το τραίνο στο Τατόϊ. 

Γρηγόρης Μανουσακάκης, Ευάγγελος Μιχαηλίδης, Κλεάνθης Χουρμούζης, Βασίλης Βεργανελάκης, Αλέκος Κούτσικος, Καμπέρης , Αγγελος Χρυσομάλλης, (?), (?)

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

1972

 

Κάρολος Λάμπρου, Τάκης Παπαθεοδώρου

Το μοντέλο του Κάρολου είναι πιθανόν το Ace Bipe, ενώ το μοντέλο του Τάκη είναι το Tauri, το οποίο σε μεταγενέστερες φωτογραφίες φαίνεται αλλαγμένο σε χαμηλοπτέρυγο.

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

 

 

1972

Η ομάδα "Πήγασος"

Ν. Σταυρούλιας (Skylark), Ε. Μιχαηλίδης (Nobler), Χ. Αλιγιάννης (Nobler)

 

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

1972

 

 

Η ομάδα Πήγασος με το Skylark του Νίκου

 

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

Ανοιξη 1972

 

Πρώτη πτήση του Chipmunk

 

 

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

1974

 

Ευάγγελος Μιχαηλίδης, (?), Κάρολος Λάμπρου, (?) Παναγιώτης Παπαδημητρίου

 

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

 

1974

 

Αριστερά με το καπέλο ο Βασίλης Κατηνιώτης, στην μέση Ευάγγελος Μιχαηλίδης, Κάρολος Λάμπρου,

Ορθιος με το πορτοκαλί μπουζάκι ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου

 

 

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

1974

 

Ορθιοι: Τάκης Παπαθεοδώρου, Στέλιος Παπαθεοδώρου,(?), (?), (?)

Καθισμένοι: (?) Κώστας Κωστόπουλος, Κάρολος Λάμπρου, (?), (?), Ευάγγελος Μιχαηλίδης, (?)

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

Κάρολος Λάμπρου, Ευάγγελος Μιχαηλίδης

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

 

1974

Στις τρεις  φωτογραφίες (αριστερά) ο Κάρολος Λάμπρου και ο Ευάγγελος Μιχαηλίδης πετάνε σχηματισμό-αερομαχία με τα μοντέλα Nobler και Nobler profile

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

 

 

1974

 

 

Ε. Μιχαηλίδης, Κ. Κωστόπουλος

 

 

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

1974

 

 

Ε. Μιχαηλίδης, Κ. Λάμπρου, Κ. Κωστόπουλος

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

1974

 

 

Ε. Μιχαηλίδης , Κ. Κωστόπουλος

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

Δύο Ringmaster

 

 

αρχείο Κ. Νασιόπουλου

   
Κ. Κωστόπουλος , Ε. Μιχαηλίδης, στην ημιτελή πίστα control line της ΕΑΑ στο Τατόϊ

 

 

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

Ορθιοι: Δ. Σταμάτης (Nobler I), Α. Οικονόμου (Nobler),  Ν. Σταυρούλιας (Supermaster), Κ. Νασιόπουλος (Ringmaster), Γρ. Μανουσακάκης (Nobler)

αρχείο Κ. Νασιόπουλου

Κ. Νασιόπουλος και Κ. Κόλλιας, στους πειραματισμούς με την κατηγορία Goodyear racing.

Η κατηγορία αυτή περιελάμβανε μοντέλα team-racing, με 2,5 κ.ε. κινητήρα glow, και σκάφος profile που έπρεπε να μοιάζει με πραγματικό αεροπλάνο ταχύτητας.

αρχείο Κ. Νασιόπουλου

Αρης Οικονόμου (Nobler) και Κ. Νασιόπουλος (Ringmaster)

 

 

αρχείο Κ. Νασιόπουλου

Nobler και Cobra

 

 

 

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

 
horizontal rule

Πρακτικό #209 ΔΣ ΕΑΑ 16/2/71

Θέμα 4ον

Υπό του κ. Μπακέλα επροτάθη η απαγόρευσις της εισόδου εις α/δ Τατοϊου εις μέλη άλλων Λεσχών διότι φέρομε την ευθύνη έναντι του κ. Δ/τού του Στρατοπέδου, επειδή δε είναι δύσκολη η πιστοποίησις μέλους εκ μακροσκελούς καταλόγου απεφασίσθη η απ' ευθείας επαφή με αρμόδιον της Ασφαλείας του α/δ δια την εξεύρεσιν λύσεως.

horizontal rule

Πρακτικό #211 ΔΣ ΕΑΑ 1/6/71

Θέμα 6ον

Ωρίσθη επιτροπή αποτελουμένη από τους κ.κ. Καλογεράκον, Παπασπύρου και Κωνσταντακάτον δια να συναντήση τον Διοικητήν Τατοϊου κ. Αλευράν προς συζήτησιν θεμάτων αφορόντων την προπόνησιν των μελών της Ε.Α.Α. εις τον χώρον του Αεροδρομίου.

horizontal rule

30.12.71 Διαμαρτυρία προς Αερολέσχη Αθηνών - Διαμαρτυρία προς Ανεμολέσχη Αθηνών

horizontal rule

 

Η επιστολή της ΕΑΑ προς την ΕΑΛΕ 14 Μαρτίου 1974

Το συνημμένο σχέδιο για διαμόρφωση του ΒΑ άκρου του αεροδρομίου σε αερομοντελιστικό κέντρο, που ετοίμασε ο Γιώργος Σεβαστός.

Τότε έγινε και η μοναδική πίστα control line στη ΒΑ γωνία του αεροδρομίου, όπως προέβλεπε η μελέτη/ σχέδιο.

horizontal rule

Ο Γιάννης Κωνσταντακάτος θυμάται (1): Την εποπτεία της κατασκευής της πίστας control line, είχε ο Γ. Σεβαστός, που ήταν Αρχιτέκτων.

Οταν είδα για πρώτη φορά τα χωματουργικά έργα, έμεινα με την εντύπωση ότι η πίστα δεν ήταν οριζόντια, αλλά έγερνε προς το νότιο μέρος της. Τότε ο Γιώργος έφερε από το αυτοκίνητο το "αλφαδολάστιχο", το γέμισε νερό και μου απέδειξε ότι η πίστα ήταν οριζόντια. Ηταν η μοναδική φορά που είχε αυτός δίκιο.

horizontal rule

Πρακτικόν #260 ΔΣ ΕΑΑ 24/5/74

Θέμα VΙ  Δια τα έργα του χώρου αθλήσεως εις Αεροδρ. Τατοϊου εγκρίνεται ως ανώτατον όριον χρηματοδοτήσεως παρά της ΕΑΑ το ποσόν των 80.000. Ανάδοχος του έργου ο εργολάβος Πολίτης. Η προσφορά αυτού ήτο η μικροτέρα εξ όλων.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #270 ΔΣ ΕΑΑ 21/2/75

Θέμα I Ανακατασκευή του χώρου ασκήσεως εις αεροδρ. Τατοϊου. Εγκρίνεται ποσόν 20.000 δρχ (είκοσι χιλιάδες).

 

horizontal rule

Σε newsletter της ΕΑΛΕ Οκτ Δεκ 1979 αναφέρεται ότι παραχωρείται στην ΕΑΛΕ το ΒΑ άκρο του αεροδρομίου, προς δημιουργία του Αεραθλητικού Κέντρου Αθηνών.

Το επίσημο σχέδιο του Α.Κ.Α. είναι του 1979 που υπογράφουν ο πρόεδρος της ΕΑΛΕ Β. Κοντογεώργος και ο Γ. Γραμματεύς Τσάλας.

Το σχέδιο ετοίμασαν οι αεραθλητές μηχανικοί Γιώργος Σεβαστός και Κώστας Πικρός

horizontal rule

Η μοναδική πίστα control line, επιστρώθηκε με τσιμέντο το 1980.

horizontal rule

Ο Γιάννης Κωνσταντακάτος θυμάται (2): Αν και στις άλλες χώρες η πίστα των ακροβατικών έχει στρωμένο διάδρομο με μέγιστη ακτίνα τα 22 μέτρα, για να δέχεται άνετα τα μοντέλα που πετούν με μέγιστο μήκος συρμάτων τα 21,5μ, ο Γιώργος Σεβαστός επέμεινε η επίστρωση να φθάσει έως τα 18 μέτρα, για λόγους οικονομίας. Εγώ πέταγα με 19,0-19,5 μέτρα. Τον παρακάλεσα να το μεγαλώσει έως τα 19 μέτρα τουλάχιστον, αλλά αυτός ανένδοτος.

Αφού επιστρώθηκε η πίστα με τσιμέντο, σε λίγο καιρό η διοίκηση του Αεροδρομίου, διεύρυνε τον χωματόδρομο πρόσβασης των αεραθλητών στο Α.Κ.Α, που περνούσε πίσω από την πίστα μας, μετακινώντας το προστατευτικό συρματόπλεγμα της πίστας ακριβώς στα όρια του τσιμέντου (χωρίς να ρωτήσουν κανένα). Από την στιγμή εκείνη, η πτήση ακροβατικών με μήκος συρμάτων πάνω από 17 μέτρα ήταν πολύ δύσκολη . Επρεπε ο χειριστής να σταθεί έκκεντρα στο μέσο του κύκλου. Αν η προσγείωση γινότανε στο βόρειο τόξο της πίστας, καλώς, αλλά αν πήγαινε για το νότιο τόξο, έπρεπε ο χειριστής να μετακινηθεί τρέχοντας ώστε να φέρει το μοντέλο μέσα στα όρια του τσιμέντου.

Εδώ ταιριάζει η παροιμία: "Ητανε στραβό το κλήμα το΄φαγε κι΄ο γαϊδαρος"

 
 
 
 
 
 

θα συμπληρωθεί εν καιρώ

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]