Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Δημοσιεύσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Το περιοδικό

"Αεροπορικά Νέα"

1947-1979

 

Φίλε αναγνώστη,

όπως θα διαπιστώσεις, ένα μεγάλο μέρος του υλικού που εμφανίζεται στα πρώτα είκοσι (και πλέον) χρόνια της "Ιστορίας της Ε.Α.Α.", προέρχεται από το περιοδικό ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ.

Εδώ θα βρεις λίγα στοιχεία για να αποκτήσεις μία εικόνα για το περιοδικό και τον ιδιοκτήτη/εκδότη του Μάνο Παυλίδη (1921-2007).

Η Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών ευχαριστεί τον κ. Μάνο Παυλίδη, όχι μόνο για την άδειά του να χρησιμοποιήσουμε τις καταχωρήσεις με ιστορικό ενδιαφέρον, αλλά κυρίως για την επί σειρά ετών ασταμάτητη προσφορά του στην διάδοση και ανάπτυξη της "αεροπορικής ιδέας".

 

Η περιοδική έκδοση με τον βασικό τίτλο "Αεροπορικά Νέα" άρχισε τον Μάϊο του 1947 και σταμάτησε περί το έτος 1979.

Ιδιοκτήτης και εκδότης του ήταν ο Μάνος Παυλίδης. Ο Μ.Π. είχε ειδικότητα τις "δημόσιες σχέσεις", αλλά αυτό που έκανε το περιοδικό ξεχωριστό, και κατάφερε να το διατηρήσει σε κυκλοφορία τόσα χρόνια, ήταν η λατρεία του για την "αεραθλητική ιδέα" και η προσπάθειά του να την κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο.

horizontal rule

Στη συνολική διαχρονική παρουσία του, το περιοδικό χρησιμοποίησε συναφείς τίτλους:

bullet

α) Μάϊος 1947- Φεβρουάριος 1959 "ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ"

bullet

            (από Μάρτιο 1952 έως Νοέμβριο 1953 "ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ και Παθητική Αεράμυνα")

bullet

β) Μάϊος 1959- Νοέμβριος & Δεκέμβριος 1970 "ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ και Αστροναυτική"

bullet

γ) Ιανουάριος 1971 - .....  "ΝΕΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ - αερομεταφοραί - αεραθλητισμός - αεροτουρισμός"

horizontal rule

Η ύλη που κάλυψε το περιοδικό αυτό συνολικά μπορεί να ταξινομηθεί στις εξής κατηγορίες:

bullet

Δραστηριότητες αεροπορικών εταιρειών.

bullet

Δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, και των αντίστοιχων ξένων.

bullet

Τεχνικές επιτεύξεις στον αεροπορικό και διαστημικό τομέα.

bullet

Παθητική Αεράμυνα.

bullet

Αεραθλητισμός.

bullet

Αεροπορικός φιλοτελισμός.

horizontal rule

Ο Μάνος Παυλίδης, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε το 2006 με τον πρόεδρο της Ε.Α.Α. Γιάννη Κωνσταντακάτο, έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό που επικοινώνησε πάλι μαζί μας, και μας υπέδειξε ότι έχει δωρήσει μία σειρά των βιβλιοδετημένων τευχών των Α.Ν. στο "Ελληνικό Λαογραφικό και Ιστορικό Αρχείο" (ΕΛΙΑ), μας έδωσε δε την άδεια να περιλάβουμε τα αεραθλητικά θέματα στην παρουσίαση της Ιστορίας της Ε.Α.Α. και της ιστορίας της Ανεμοπορίας που εκπονούν άλλοι γνωστοί αεραθληταί.

Μετά από πολλές επισκέψεις, ξεφύλλισμα και φωτογράφιση, διαπιστώσαμε, με χαρά, ότι τα Α.Ν. είναι μεγάλη πηγή ιστορικών - πλέον - δεδομένων, μεταξύ των οποίων οι δραστηριότητες στον τομέα του Αερομοντελισμού, της Αθήνας και των άλλων πόλεων, και του Σωμ. Ελλ. Προσκόπων.

Δυστυχώς στο Ε.Λ.Ι.Α. δεν υπάρχει ο τόμος του έτους 1948, το έτος 1973 δεν είναι πλήρες και επίσης δεν υπάρχουν οι τόμοι των ετών 1974 έως και 1979.

Αρθρα από τα "ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ"

horizontal rule

τεύχος Σεπτεμβρίου 1953

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΝΑΙ ΘΛΙΒΕΡΟΝ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΘΗ το γεγονός  ότι η Ελλάς εις τον Αεροπορικόν Αθλητισμόν είναι ουραγός όσον εις τα Βαλκάνια όσον και εις την Μέσην Ανατολήν. Θλιβερή εικών δια την Πατρίδα του Δαιδάλου.

Το Ελληνικόν Κράτος δεν κατενόησε την σημασίαν της αθλητικής αεροπορίας δια να έλθη αρωγός εις τον τομέα αυτού.

Η Βασιλική Αερολέσχη Ελλάδος, η ανωτάτη αθλητική αρχή, έχει να επιτελέση ένα κολλοσιαίον έργον του οποίου τους καρπούς θα δρέψη αύριον η Πολιτική και Πολεμική Αεροπορία. Ας της δοθούν σήμερον τα μέσα προτού είναι αργά.

horizontal rule

τεύχος Φεβρουαρίου 1956

Κύριο Αρθρο (Editorial)

Ο Ταϋγετος και ο Καιάδας μαρτυρούν την σημασία, την οποίαν έδιδε πάντοτε ο άνθρωπος εις την βελτίωσιν της φυλής του. Πριν φθάσωμεν όμως εις το απάνθρωπον και τόσον σκληρόν αυτό μέτρο, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι δια να επιτύχωμεν το ιδανικόν αποτέλεσμα το οποίον οραματίζονται οι μεγάλοι επιστήμονες ή το ανώνυμον πλήθος. Δηλαδή την δημιουργίαν ανθρώπων με υγιά σώματα και, κατ' ακολουθίαν, "και με νούν υγιή"... Ο συντομώτερος δρόμος, ο οποίος οδηγεί εις τούτο απεδείχθη ότι είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός εις όλας του τας εκφράσεις και απ' όλας του τας πλευράς, Δια τούτο η πρόοδος, η οποία αρχίζει να συντελήται εις την Αερολέσχην Αθηνών, αποτελεί ένα ουσιαστικόν μήνυμα ελπίδος και αισιοδοξίας δια το μέλλον της Ελληνικής Φυλής. Το νεαρόν αυτό αεραθλητικόν σωματείον, υπό την αιγίδα της Βασιλικής Αερολέσχης, παρά τας αντιξοότητας τας οποίας αντιμετωπίζει μοιραίως εις την "κοιτίδα του αθλητισμού" κάθε ευγενής προσπάθεια, και μολονότι τα οικονομικά του μέσα είναι σχεδόν ανύπαρκτα, εν τούτοις εις το διάστημα των ολίγων χρόνων της υπάρξεώς του απέδωσε έργον πολύτιμον. Με την βοήθειαν των δύο άλλων αδελφών σωματείων - Ανεμοπόρων και Αερομοντελλιστών - τα οποία υπάγονται εις την δύναμίν της, η Αερολέσχη Αθηνών έχει συγκεντρώσει ένα πλήθος παιδιών και νέων, τους οποίους ενισχύει εις την διάθεσίν των ν' ασχοληθούν  με τον αεραθλητισμόν.

Αι αλλεπάλληλοι επιδείξεξις, αι οποίαι έχουν γίνει τα δύο - τρία τελευταία έτη εις τα αεροδρόμια Τατοϊου, Ελευσίνος, Λαρίσης κλπ. έδωσαν την ευκαιρίαν εις πολλούς ν' αντιληφθούν με κατάπληξιν τι ημπορούν να επιτύχουν ολίγοι άνθρωποι όταν πιστεύουν εις κάτι υψηλόν. Και το υψηλόν εις το οποίον πιστεύουν αυτοί οι επίλεκτοι Ελληνες είναι η αεροπορική ιδέα. Αλλά ατυχώς - είναι μια απογοητευτική εμπειρία αυτό - δεν φθάνει πάντοτε μόνον η πίστις δια την επιτυχίαν ενός σκοπού. Χρειάζεται απαραιτήτως και κάποια ευρυτέρα ηθική και υλική βοήθεια. Την βοήθειαν αυτήν είναι εις θέσιν και έχουν υποχρέωσιν να την παράσχουν τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα: το Υπουργείον Παιδείας, και το Υπουργείον Εθνικής Αμύνης. Το Υπουργείον Παιδείας διότι είναι ο φυσικός φορεύς της εθνικής πολιτικής επί όλων των ζητημάτων των αφορώντων την πρόοδον και την ενίσχυσιν της νεότητος και το Υπουργείον Εθνικής Αμύνης, διότι εκπροσωπεί τα ύψιστα εθνικά συμφέροντα, τα οποία επιβάλλουν την προσέλκυσιν όσον το δυνατόν περισσότέρων νέων προς τους τομείς της αεροπορικής δραστηριότητος.

Αποτελεί επιτακτικήν ανάγκην συνεπώς όπως το Κράτος αντιληφθή επί τέλους την σημασίαν του αεραθλητισμού και προχωρήση με γενναία μέτρα εις την ενίσχυσίν του, ώστε η Ελλάς, ουραγός σήμερον εις τα Βαλκάνια, να καταλάβη και πάλιν την πρώτην θέσιν, από την οποίαν την εστέρησεν η μοιραία δια τον τόπον αυτόν έλλειψις κρατικής αντιλήψεως.

horizontal rule

τεύχος Φεβρουαρίου 1957

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στα σχολεία πολύ σύντομα θ' αρχίση η διδασκαλία του "αερομοντελλισμού", δηλαδή της κατασκευής προτύπων αεροσκαφών υπόο κλίμακα. Η απόφασις του Υπουργού της Παιδείας εκοινοποιήθη ήδη προς τους γενικούς επιθεωρητάς των σχολείων Μέσης και Στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι η ασχολία με τον αερομοτελλισμόν θα αποτελέση ιδιαίτερον αντικείμενον μαθήσεως, εντασσόμενον εις το μάθημα της χειροτεχνίας της τελευταίας τάξεως των δημοτικών σχολείων Αθηνών -Πειραιώς, καθώς και εις το μάθημα των τεχνικών των τριών πρώτων τάξεων των εξαταξίων Γυμνασίων των ιδίων πόλεων.

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

Δυστυχώς ο αεραθλητισμός στη χώρα μας βρίσκεται πολύ πίσω, όχι γιατί δεν υπάρχει διάθεσις για την ανάπτυξί του, αλλά γιατί δεν εδόθησαν μέχρι σήμερα τα μέσα σ' αυτόν να αναπτυχθή και να προοδεύση. Η "Βασιλική Αερολέσχη Ελλάδος", επιδεικνύει ιδιαίτερον ενδιαφέρον και βοηθεί υλικώς και ηθικώς τον αεραθλητισμό. Χάρις στις ενέργειές της εμισθώθη στην οδόν Νεοφύτου Βάμβα 5 ένα αρκετά ευρύχωρο διαμέρισμα, στο οποίον στεγάζονται ήδη η "Αερολέσχη Αθηνών", η "Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών", και η "Ανεμολέσχη Αθηνών".

Το κάθε ένα από αυτά τα σωματεία είναι ανεξάρτητο με δικό του καταστατικόν, αλλά υπάγεται στην "Βασιλική Αερολέσχη Ελλάδος". Η "Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών" σκοπόν έχει την κατασκευήν προτύπων αεροσκαφών υπό κλίμακα και η "Ανεμολέσχη " αποβλέπει στη διάδοσι της ανεμοπορίας. Γενικώς όλες οι "Λέσχες" αποβλέπουν στην διάδοσι του αεροπορικού πνεύματος και για την ολοκλήρωσι του ωραίου αυτού έργου προβλέπεται και η ίδρυσις ενός "Συλλόγου Φίλων της Αεροπορίας".

Από το 1953 μέχρι σήμερα η "Αερολέσχη Αθηνών" έχει οργανώσει πολλές αεραθλητικές επιδείξεις με συμμετοχήν της "Ενώσεως Αερομοντελλιστών". Τον Δεκέμβριο του 1953 έγιναν οι πρώτες επιδείξεις στο αεροδρόμιον του Τατοϊου, παρουσία και πολλών επισήμων. Τον Μάϊο του 1954 έγιναν στη Λάρισα, τον Οκτώβριον του 1954 πάλι στο Τατόϊ συμμετείχαν μάλιστα τότε και Γιουγκοσλαύοι αερομοντελλισταί.

Η ομάς των Ελλήνων αερομοντελλιστών έλαβε επίσης μέρος σε αγώνες που έγιναν στο Τίτογκραντ και το Μπλεντ της Γιουγκοσλαυίας, αλλά η καλυτέρα και περισσότερον εντυπωσιακή εμφάνισις τους πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου έγιναν επιδείξεις πτήσεως μικρών αεροπλάνων εξηρτημένων από το έδαφος. Ο ενθουσιασμός του κόσμου ήτο μεγάλος.

 Κατά την τελευταία Κυριακή των Απόκρεω και την Καθαρά Δευτέρα, κατόπιν προσκλήσεως των Αρχών της Ρόδου, οι Αθηναίοι αερομοντελλισταί μετέβησαν εκεί, για να επιδείξουν τα μικρά τους αεροσκάφη σε πτήσεις.

 ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Προς πλήρη οργάνωσιν του προγράμματός της, η Αερολέσχη Αθηνών εγκατέστησε στο νέο κτίριο που στεγάζεται δύο συνεργεία αερομοντελλιστών και διεμόρφωσε μία αίθουσα σε αίθουσα διδασκαλίας για τους αερομοντελλιστάς και τους ανεμοπόρους. Εντός των ημερών από αξιωματικούς της Αεροπορίας θα αρχίση στα μέλη των "Ενώσεων" η διδασκαλία της μετεωρολογίας, αεροδυναμικής, αεροναυτιλίας τεχνικής κατασκευών και πτήσεων, η θεωρία πτήσεων, ρυμουλκήσεως και αερορυμουλκήσεως.

Στα συνεργεία τους οι αερομοντελλισταί κατασκευάζουν οι ίδιοι αεροσκάφη υπό κλίμακα, που είναι "ελευθέρας πτήσεως" με κινητήρα εσωτερικής καύσεως, με κινητήρα από λάστιχο, κατευθυνόμενα με νήματα, ραδιοκατευθυνόμενα από το έδαφος με ειδικές συσκευές και ανεμόπτερα που πετούν άνευ κινητήρος. Το απίστευτον αλλά αληθινόν είναι ότι τα μικρά αυτά αεροπλάνα που μοιάζουν με παιχνίδια μπορούν να διανύσουν δεκάδες χιλιομέτρων, να ανέβουν σε ύψος 2.000 μέτρων και να αναπτύξουν ταχύτητα 30-120 μιλίων την ώραν !

Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ "ΑΝΕΜΟΔΡΟΜΙΟΥ"

Οι αερομοντελλισταί και οι ανεμοπόροι μας στερούνται ειδικών χώρων για την εκπαίδευσί τους. Βασικός λόγος της καθυστερήσεως που σημειώθηκε μέχρι σήμερα στον αεραθλητισμό είναι η έλλειψις ανεμοδρομίου, απ' όπου θα μπορούν ν' απογειώνωνται τα ανεμόπτερα. Ευτυχώς ως προς το ανεμοδρόμιον, κατόπιν συντόνων ενεργειών της Αερολέσχης επετεύχθη η ανεύρεσις χώρου κοντά στο Κορωπί όπου επιδιώκεται να αγορασθή μία έκτασις 250 στρεμμάτων στη θέσι "Κόντρα Λέπουρι" για να εγκατασταθή το ανεμοδρόμιον. Αναγκαίος είναι ακόμη για τους αερομοντελλιστάς ένας χώρος εντός της πόλεως όπου θα μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα μικρό αεροδρόμιο, ανάλογο για τα μικροσκοπικά αεροπλάνα τους και εκεί να δοκιμάζουν σε πτήσεις τα έργα τους. Στον χώρο αυτό θα μπορούν ακόμη να παρακολουθούν τις δοκιμαστικές πτήσεις και όσοι ενδιαφέρονται για τον αερομοντελλισμό.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Τα διοικητικά συμβούλια της "Αερολέσχης Αθηνών", της "Ενώσεως Αερομοντελλιστών" και της Ανεμολέσχης Αθηνών" απαρτίζονται ως εξής:

α) Αερολέσχη Αθηνών: ...

β) Ενωσις Αερομοντελλιστών: Πρόεδρος Π. Ησαϊας , Αντιπρόεδρος  Π. Καλογεράκος, Γεν Γραμματεύς Γ. Καμπουρλοπουλος και Ταμίας Τ. Γιοβάνοβιτς;

γ) Ανεμολέσχη Αθηνών: ...

Στις "Λέσχες" αυτές ανήκουν ήδη σήμερα πολλά μέλη και καθημερινώς προσέρχονται και εγγράφονται και άλλα. Η Ενωσις Αερομοντελλιστών αριθμεί ήδη 150 μέλη και σ' αυτή μπορεί να εγγραφεί κάθε νέος από 12 ετών και άνω. Η ετησία συνδρομή στην Αερολέσχη Αθηνών στην Ενωσι Αερομοντελλιστών και στην Ανεμολέσχη ανέρχεται σε 60 μόνον δραχμές.

Οι μέχρι σήμερα ενδείξεις πείθουν τον καθένα, ότι οι νέοι αγαπούν πολύ τον αεραθλητισμό. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα παιδιά βλέπουν και τον αερομοντελλισμό που είναι από τα τεχνικά παιχνίδια - αν μπορή να τον αποκαλέσωμε παιχνίδι - που αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο. Η μεγάλη όμως αυτή προσπάθεια πρέπει να ενισχυθή για να μπορέση να εκπληρώση τον εθνικό σκοπό της. Το κράτος αλλά και η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι καιρός να παρακολουθήσουν από κοντά την ωραία αυτή εκδήλωσι της ελληνικής νεολαίας.

horizontal rule

τεύχος Φεβρουαρίου και Μαρτίου 1957

Η ΕΝΩΣΙΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Μία άοκνος και αθόρυβος συνάμα εργασία συντελείται από ένα Σωματείον το οποίον βασικόν σκοπόν έχει την διάδοσιν του Αερομοντελλισμού.

Εργον του λαμπρού αυτού Σωματείου είναι η εκάστοτε παρουσίασις των αεραθλητών του εις τας διαφόρους επιδείξεις τας οποίας οργάνωσεν η Αερολέσχη Αθηνών ενταύθα επανειλημμένως καθώς και εις τα διάφορα επαρχιακά κέντρα.

Αι καταβαλλόμεναι προσπάθειαι των Διοικούντων την Ενωσιν των Αερομοντελλιστών έχουν επισύρει την ιδιαιτέραν προσοχήν της Αερολέσχης Αθηνών η οποία την στεγάζει εις τα εντευκτήριά της και της παρέχει κάθε δυνατήν βοήθεια δια να φέρη εις πέρας αίσιον την αποστολήν της.

Θα εθεωρήτο παράλειψις της στήλης μας εάν δεν αναφέροντο ευφήμως τα ονόματα των πρωτεργατών της προσπαθείας αυτής, όπως των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου κ.κ. Παντελή Βαφειαδάκη Διευθύνοντος Συμβούλου της Εμπορικής Τραπέζης , Πέτρου Ησαϊα Βιομηχάνου, Τάσου Σαπουνάκη Εμπόρου, Γιώργου Καμπουροπούλου Ιδιωτ. Υπαλλήλου, Γιώργου Μανουσάκη Ζωγράφου, Παντελή Καλογεράκου Ιατρού κ.α.

Χαρακτηριστικόν εν προκειμένω, είναι το γεγονός ότι ουδείς των βασικών στελεχών της  Ενώσεως Αερομοντελλιστών έχει σχέσιν τινά με την αεροπορικήν οικογένειαν.

 Είναι άδολοι και ακραιφνείς θιασώται μιας ιδέας, της Αεροπορικής, καταναλίσκοντες πολύτιμον χρόνον δια την προαγωγήν του αθλήματος του αερομοντελλισμού. Νομίζομεν ότι τους αξίζει ένα μεγάλο εύγε καθώς και εις τα λοιπά μέλη της εξαιρετικής αυτής Ενώσεως. Η στήλη μας τους εύχεται πάντοτε καλή προκοπή.

horizontal rule

τεύχος Μαϊου 1961

Κύριο Αρθρο (Editorial)

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η Β.Α.Λ.Ε. ;

Αυτή η θλιβερή πραγματικά υπόθεσι της οικονομικής ενισχύσεως της Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος, είναι καιρός πιά να σταματήση. Κατήντησε αλήθεια, να γίνη, με την τροπή την οποία πήρε, με τις περιπέτειες τις οποίες περνά, ένα θέμα που εκθέτει τη νοημοσύνη παραγόντων και ιθυνόντων πολλών και συνάμα θέτει σε δοκιμασία την υπομονή και την ανεκτικότητα ανθρώπων, που έχουν κάθε δικαίωμα να απαιτούν τη δικαία και εκ των πραγμάτων επιβαλλομένην αποκατάστασι των πόρων της ΒΑΛΕ.

Σε άλλη στήλη του περιοδικού μας, δίδομε μία ευρεία ανάλυσι του θέματος και κάνομε μία όσον το δυνατόν τεκμηριωμένη παρουσίασι των πτυχών του. Απ' όλα αυτά λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι αρμόδιοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (παρά τη Προεδρεία της Κυβερνήσεως) παρεξηγούν την αποστολή και το έργον της Β.Α.Λ.Ε. και αυτό δείχνει ότι αδικούν ουσιαστικούς τομείς, στους οποίους πρέπει να επεκτείνεται και η δική τους δραστηριότης και να απλώνεται η ενίσχυσι από τις προσόδους του ΠΡΟ-ΠΟ.

Η Β.Α.Λ.Ε. έχει αποδυθή σ' ένα μεγάλο αγώνα να περιληφθή στις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τους Αθλητικούς Συλλόγους, που θα ενισχυθούν από το ΠΡΟ-ΠΟ, με το ποσόν των 12.000.000 δραχμών. Στον αγώνα της αυτόν, παρ' όλον ότι είναι η Ανωτάτη εν Ελλάδι Αρχή του Αεροπορικού Αθλητισμού, συναντά την πραγματικά περίεργη και στενόμυαλη αντίδρασι της Γενικής Γραμματείας του Εξωσχολικού Αθλητισμού, που εξακολουθεί να υποστηρίζη άκριτα ότι ο αερπορικός αθλητισμός, δεν την ενδιαφέρει και ότι είναι γι' αυτό "αδύνατος η οικονομική ενίσχυσις της Βασιλικής Αερολέσχης προς επιτέλεσιν των σκοπών αυτής". Εν διωγμώ λοιπόν και εν περιφρονήσει ο Αεραθλητισμός, από τους δαιμόνιους εγκέφαλους της Γενικής Γραμματείας, που φαίνεται να αγνοούν ή και να μισούν την αεροπορική ιδέα, αφού διαθέτουν αφειδώς τα χρήματά τους, χρήματα εννοείται προοριζόμενα να ενισχύσουν γενικά τον αθλητισμό μας, στον επίγειο και τον "θαλάσσιο" ή του "γλυκού νερού" αθλητισμό.

horizontal rule

τεύχος Μαϊου 1961

Αρθρο του Μανώλη Δουλγεράκη

Ο ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΔΕΙΝΟΠΑΘΕΙ

"ΒΑΛΕ" : ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙ

Τ' "Αεροπορικά Νέα" αποκαλύπτουν: " Η Βασιλική Αερολέσχη της Ελλάδος δεν βοηθείται να εξαπλώση τον Αεραθλητισμό στην Ελλάδα.

Πολλές φορές η τακτική που τηρείται από ιθύνοντες οργανισμών και υπηρεσιών απέναντι σε προβλήματα ουσιαστικώτατα, προβλήματα προσώπων και ομάδων καταστάσεων και κινήσεων είναι ικανή να ανακόψη την πρόοδό τους ή να φέρη τις επιδιώξεις τους σ' ένα τέλμα, από όπου θα χρειασθούν κόποι πολλοί, για να τις βγάλουν και να τις οδηγήσουν στην ποθητή πραγματοποίησι. Κάτι τέτοιο συμβαίνει χρόνια τώρα με τα οικονομικά της Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος, που είναι φυσικό να επηρεάζουν το έργο και την αποστολή της και να κυριαρχούν στις επιδιώξεις της.

Ας παρακολουθήση κανείς το ιστορικό των διαβημάτων της, προς τους αρμοδίους για οικονομική ενίσχυσι και τις αλλεπάλληλες αρνήσεις αυτών των αρμοδίων που βλέπουν τα πάντα και τους πάντας από το δυσθεόρατο ύψος  των "κανονιζόντων τας τύχας αυτών που αιτούνται τη συμπαράστασί τους" χωρίς και να εξετάζουν ευμέθοδα και πρακτικά τις ανάγκες τους, τότε θα απογοηθευθή από τη στενοκέφαλη τακτική τους, που εμποδίζει την πρόοδό μας, σε ουσιαστικούς τομείς και εξασθενεί τις διαθέσεις μας να συμβάλωμε σ' αυτή την πρόοδο.

Οπως είναι γνωστό, η Β.Α.Λ.Ε. είναι η Ανωτάτη εν Ελλάδι Αρχή του αεροπορικού Αθλητισμού που περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα αεραθλήματα: α) Αθλητική και Τουριστική Αεροπορία, β) Ανεμοπορία, γ) Αλεξιπτωτισμό και δ) Αερομοντελισμό. Τα αθλήματα αυτά έχουν αναγνωρισθή ως βασικά από τη διεθνή Αεροναυτική Ομοσπονδία έχουν δε ευρυτάτη διάδοσι στον έξω από μας κόσμο (ακόμα και σε θεωρούμενες λιγώτερο από μας ανεπτυγμένες χώρες) και θεωρούνται ως η απαραίτητη ασχολία της νεολαίας από την οποίαν θα προέλθουν αεροπόροι, επιστήμονες, τεχνικοί κ.λ.π αφού παράλληλα με την σωματική άσκησι και την τόνωσι των ψυχικών δυνάμεων του αθλουμένου, βοηθούν και στην ενημέρωσί του σε βασικά θέματα αεροναυτιλίας, αεροναυπηγικής, αεροδυναμικής, μετεωρολογίας, κ.λ.π.

Στην διάδοσι λοιπόν των αθλημάτων αυτών αποβλέπει η σύστασις της Β.Α.Λ.Ε. η οποία αγωνίζεται χρόνια τώρα να πραγματοποιήση τους σκοπούς της. Είναι όμως ευνόητο ότι τα αθλήματα αυτά είναι εξαιρετικώς δαπανηρά, γιατί απαιτούν μέσα, που και στον τόπο μας δεν είναι δυνατόν να βρεθούν και να δημιουργηθούν αλλά και η εξασφάλισις και εισαγωγή τους απ' έξω στοιχίζει πολλά εξ αιτίας της ποιότητος και της φύσεώς των. Είναι άρα τελείως αδύνατη η ανάπτυξι του αεραθλητισμού σ' εμάς χωρίς τη σοβαρή και μόνιμη οικονομική ενίσχυσι του Κράτους. Αυτό το έχουν αντιληφθή δεκάδες χώρες που αποτελούν βασικά μέλη της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI). Στη χώρα μας όμως;

Τα πράγματα διαφέρουν εδώ. Γιατί; Μα απλούστατα οι νεοέλληνες έχουν στερηθή εκείνη την ευρύτητα της αντιλήψεως την θαυμαστή οξυδέρκεια και την δημιουργική παρατηρητικότητα, που βοηθούσε τους κοσμοξάκουστους προγόνους των να αγκαλιάζουν με την δραστηριότητά τους όλους τους τομείς της ζωής, και αν προοδεύουν στον καθένα χωριστά.

Αποτέλεσμα: οι νεοέλληνες υστερούν σ' όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής. Στην προκειμένη περίπτωσι ο αεραθλητισμός τους βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο οι δε επιδόσεις τους και σ' αυτή  την αθλητική περιοχή είναι, συγκριτικά με τις επιδόσεις άλλων χωρών στο κατώτερο σημείο του πίνακος της FAI.

Η ΒΑΛΕ στην προσπάθειά της ν' ανεβάση τον αεραθλητισμό μας σε περίοπτο σημείο του πίνακος, αφού το έμψυχο υλικό που υπάρχει στην χώρα μας είναι καθ' όλα άριστο, αγωνίζεται να εξασφαλίζη τα μέσα, νομίμως και δικαίως. Οι πόροι λοιπόν, που την συντηρούν στη ζωή και την βοηθούν να βαδίζη με χίλια βάσανα τον δρόμο της είναι οι ακόλουθοι:

α) ποσοστόν εκ 2% επί των εισπραττομένων υπό του Δημοσίου παντός είδους τελών προσγειώσεως, στεγάσεως και εν γένει χρήσεως των αερολιμένων και αεροδρομίων, ως και μισθωμάτων χώρων ανηκόντων εις την Υπηρεσίαν Πολιτικής Αεροπορίας, Υπουργείου συγκοινωνιών.

β) Κράτησις 1% επί του αντιτίμου των προς εφοδιασμόν παντός τύπου Πολιτικών Αεροσκαφών, εν Ελλάδι διατιθεμένων καυσίμων και λιπαντικών, εισπραττομένη υπό του Δημοσίου.

γ) Τα εισοδήματα των παραχωρουμένων εις την ΒΑΛΕ προς αποκλειστικήν χρήσιν αεροδρομίων ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων, εκ βασικής καλλιεργείας και εν γένει εκμεταλλεύσεως ξενοδοχείων, ξενώνων, λεσχών, εστιατορίων και κυλικείων, ως και τα εισοδήματα εκ της υπ' αυτής χρησιμοποιουμένης κινητής ή ακινήτου περιουσίας του Δημοσίου, καταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως.

Οι πόροι όμως αυτοί δεν επαρκούν, γιατί οι ανάγκες της ΒΑΛΕ είναι μεγάλες. Χρειάζονται αεραθλητικά κέντρα, ανεμοπλάνα, ύλες ευγενείς για την κατασκευή μοντέλλων, αλεξίπτωτα, εγκαταστάσεις κ.λ.π. Γι' αυτό από τον Ιούνιο του 1959 έχει αποδυθή σ' ένα μεγάλο αγώνα για να συμπεριληφθή στις αθλητικές οργανώσεις που θα ενισχυθούν από τα κέρδη του ΠΡΟ-ΠΟ , σύμφωνα με τον Ν.Δ. 3769/59 "Περί λήψεως μέτρων δια την οργάνωσιν του εξωσχολικού αθλητισμού".

Παράλληλα κάνει προσπάθειες να ενισχυθή και από τον ΕΟΤ ενεργούσα εν απολύτω νομιμότητι αφού σύμφωνα με τον ΑΝ. 864/1937 η Β.Α.Λ.Ε. είναι ένα από τα 5 Τουριστικά Σωματεία της Χώρας. Και στις δύο όμως περιπτώσεις οι εκκλήσεις της δεν ευρίσκουν δικαίωσι. Με αλλεπάλληλα έγγραφα της προς την Γενικήν Γραμματείαν Αθλητισμού (παρά τη Προεδρεία της Κυβερνήσεως) προβάλλει το αίτημα της και προσκομίζει και τα απαιτούμενα στοιχεία που το ενισχύουν. Η Γενική Γραμματεία εξωσχολικού αθλητισμού απαντά ότι το Γνωμοδοτικό της συμβούλιο αποφαίνεται ότι δεν μπορεί να την ενισχύση γιατί ο αεροπορικός αθλητισμός δεν είναι μέσα στα πλαίσια της δραστηριότητος του και δεν υπάγεται σ' αυτήν. Η Β.Α.Λ.Ε. επανέρχεται, προσκομίζει περισσότερα στοιχεία, υποστηρίζει και αποδεικνύει ότι κακώς εξαιρείται από την ενεργηθείσα κατανομή των εσόδων του ΠΡΟ-ΠΟ. Ζητά λοιπόν επανεξέτασι του θέματος και δικαίωσι του αιτήματός της. Η Γενική Γραμματεία όμως μένει βράχος - δεν ξέρω αν είναι προς τιμήν της - και δεν κάνει τον κόπο ν' απαντήση (!)

Ο ΕΟΤ πάλι ούτε καν καταδέχτηκε να ασχοληθή με το θέμα (!) κι' όμως θάπρεπε να γνωρίζη ότι η τυχόν ευόδωσι των σκοπών της θα μπορούσε να προσφέρη πολλές υπηρεσίες στην εθνική σχεδόν εκστρατεία μας, για προσέλκυσι ξένων στην Ελλάδα. Οι μετεωρολογικές μας συνθήκες είναι ιδεώδεις  για τις ανεμπορικές πτήσεις και τ' αεραθλήματα γενικά ώστε η ενίσχυσι της Β.Α.Λ.Ε. για την δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου ανεμοπορικών πτήσεων θα είχε σαν αποτέλεσμα την επίσκεψι στην Ελλάδα μεγάλου πλήθους ξένων ανεμοπόρων και φίλων του αεραθλητισμού, που θ' άφηναν αρκετό χρήμα στον τόπο.

Δεν θέλουν όμως να τα καταλάβουν τα απλά αυτά πράγματα οι ιθύνοντες και τα περιφρονούν. Μήπως θα πρέπει να τους τα δώση κανείς με άλλη μορφή και άλλο τρόπο; Ισως αυτό ωφελήση, γι' αυτό κάναμε εμείς την αρχή. Πληροφορούμε λοιπόν τους αρμοδίους πυλωρούς, και απολύτους κυρίους των προσόδων του ΠΡΟ-ΠΟ πως ο αλεξιπτωτισμός είναι αεράθλημα που έχει μεγάλη διάδοσι σε πολλές άλλες χώρες πλην της Ελλάδος, όπου είναι ανύπαρκτος. Κι' ακόμη τους πληροφορούμε ότι στην γειτονική μας Βουλγαρία υπάρχουν μεγάλες εφεδρείες ερασιτεχνών αλεξιπτωτιστών και όλα σχεδόν τα σχετικά ρεκόρ ύψους τα έχουν οι χώρες του γειτονικού παραπετάσματος. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες αυτές έχουν πάντα ετοιμοπόλεμες εφεδρικές δυνάμεις αλεξιπτωτιστών, των οποίων η αξία σε πολεμικές επιχειρήσεις είναι σ' όλους μας εκ πείρας γνωστή.

Το τι επιβάλλεται να γίνη στην περίπτωση των αιτημάτων της Β.Α.Λ.Ε. δεν έχει νομίζομε ανάγκη περισσοτέρου από μας λόγου. Ο αεραθλητισμός διώκεται στον τόπο μας απ' αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους που έπρεπε να είναι λόγω της ιδιότητός των ως δημοσίων λειτουργών, οι θερμότεροι υποστηρικταί του. Θα διαπιστώσουν άραγε καμμιά φορά το λάθος τους;

Μανώλης Δουλγεράκης

horizontal rule

 

τεύχος Ιουνίου 1962

 

Αρθρο του Αντισμήναρχου Μάριου Αγγελ.

 

 

ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ

Την εβδομάδα 11-18 Ιουνίου τα ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ προέβαλλαν εις τους Κινηματογράφους των Αθηνών τας Αερομοντελλιστικάς επιδείξεις που έγιναν τον περασμένο μήνα εις το ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟΝ Στάδιον της Θεσσαλονίκης με συμμετοχήν των αεραθλητών της Θεσσαλονίκης της Εδέσσης και των Αθηνών.

(Η φωτογραφία που συνοδεύει το άρθρο δείχνει το μέλος της Ε.Α.Α. Κορέ στο Τατόϊ.)

Εις την φωτογραφίαν μας ένας αερομοντελλιστής ετοιμάζεται ν' απογειώση το μικροσκοπικό του αερομοντέλλο. Εχει και ας μη φαίνεται, εκπέτασμα πτερύγων 2 μέτρα περίπου. Το έχει κατασκευάσει ο ίδιος από ελαφρότατο ξύλο ονομαζόμενο ΜΠΑΛΣΑ (BALSA) το οποίο είναι 3 φορές ελαφρότατο από το φελλό, χρησιμοποίησε επίσης χαρτιά επενδύσεως πολύ ελαφρά και κόλλες ταχύπηκτες, το βάρος του κυμαίνεται εις τα 400 ή 500 γραμμάρια. Ιπταται με μηχανήν εσωτερικής καύσεως τύπου ΝΤΙΖΕΛ. Η πτήσις του διαρκεί από 2-5 λεπτά αναλόγως της ποσότητος των καυσίμων.

Αερομοντελλισμός εις την βασικήν του έννοιαν είναι η αναπαράστασις, η κατασκευή ενός αεροσκάφους σε μικρή κλίμακα το οποίον με την κατάλληλη σύνθεση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του και σύμφωνα με τοςυ κανόνας της φυσικής και της αεροδυναμικής να μπορέση να μιμηθή σε όλα την πτήσι του μεγάλου αεροσκάφους.

Αερομοντελλισμός για τους πολλούς απληροφόρήτους είναι μία ασχολία, ένα πάρεργο που πλησιάζει προς το παιγνίδι, εν τη πραγματικότητι είναι μία ευχάριστη επιστημονική απασχόλησις εις την οποίαν αφιερώνουν τις ελεύθερες ώρες τους μικροί και μεγάλοι.

Πίσω απ' αυτό και ιδιαίτερα για τον νέον άνθρωπο το πράγμα έχει μία ξεχωριστή σημασία διότι κατά κάποιον τρόπον του δίδει την ευκαιρία για την εξωτερίκευση ενός τυχόν υπάρχοντος ενστίκτου ή μιάς κλίσεως που έτσι εμφανιζομένη να αποτελή σταθμόν και ξεκίνημα για μια καριέρα για ένα μέλλον επαγγελματικό.

Πλείστοι όσοι επιστήμονες βρήκαν τον αρχικό τους δρόμο στο πειραματικό μοντέλλο αερπλάνου. Ετσι συνοψίζοντες βλέπομε δύο δρόμους έναν ο οποίος είναι αμέσως αφιερωμένος στο σπόρ ή το πάρεργο, στο χόμπυ, και ο άλλος ο οποίος στο βάθος του διαγράφει σαφώς τον επαγγελματισμόν και την επιστημονικήν έρευναν.

horizontal rule

τεύχος Απριλίου 1963

Κύριο Αρθρο (Editorial)

Ο ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι αναζητήσεις και οι προσπάθειες για την ανίχνευση και κατάκτηση του ουρανού έχουν στην Ελλάδα μιά μακρότατη παράδοση, που δύσκολα μπορεί να βρεθή στην ιστορία των αναζητήσεων και των δημιουργικών προσπαθειών οποιουδήποτε αλλού λαού.

Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα περίμενε κανείς να βρίσκη στην σημερινή Ελλάδα άξιους συνεχιστές μιάς τόσο γερά θεμελιωμένης παραδόσεως, τους συνεχιστές που θα έκαναν επιδέξια και δημιουργική χρήση των μέσων των τεχνικών, τα οποία τους προσφέρει  άφθονα ο αιώνας του αεροπλάνου.

Κι' αυτό για το καλό της Ελληνικής Αεροπορίας. Βιομηχανία Αεροπλάνων βέβαια θάναι δύσκολο αν και όχι ακατόρθωτο, να δημιουργήσωμε μα αυτό που είναι και τεχνικά εύκολο και κοινωνικά ωφέλιμο και αναγκαίο είναι να διαδόσωμε το αεροπορικό πνεύμα και να εντάξωμε μέσα στις ποικίλες αναζητήσεις της νεολαίας μας τον αεραθλητισμό.

Δεν είναι του παρόντος να μιλήσωμε για τα κέρδη, που θάχε η νεολαία  και η κοινωνία μας σε μιά τέτοια περίπτωση. Το πόσο ώριμος, σταθερός, υπεύθυνος άνθρωπος γίνεται στην μακρά αεραθλητική του άσκηση ο νέος θάναι εύκολο να το φαναστή κανείς.

Εκείνο, που δεν είναι εύκολο να φανταστή και να δικαιολογήση είναι η σχεδόν τέλεια αδιαφορία του κράτους μπροστά στις δυνατότητες, τις οποίες δίδει ο αεραθλητισμός. Κι' αυτό συμβαίνει τη στιγμή, που οι γύρω μας, άλλοτε απολίτιστοι κι' υπανάπτυκτοι λαοί έχουν αναγάγει σε καθημερινή ενασχόλησι της νεολαίας τους τον αεραθλητισμό.

Καλλιεργούμε βέβαια τις κλωτσοπυγμαχικές δυνατότητες των νέων μας μα αυτό δεν μπορεί να ενταχθή στο πολιτιστικό μας ενεργητικό, γιατί αυτές οι δυνατότητες στρέφονται πολλάκις εναντίον μας, με την μορφή των "αθώων νεανικών επ  εισοδίων" στα οποία δεν μπορεί παρά να βλέπωμε τα προμηνύματα μιας άσχημα διαρθρωμένης αυριανής κοινωνίας. Χρέος μας είναι να στρέψωμε το ρεύμα στο φυσικό του δρόμο, εκεί που θάναι δυνατόν να δημιουργήσωμε σωστούς ανθρώπους.

horizontal rule

τεύχος Σεπτεμβρίου 1963

Κύριο Αρθρο (Editorial)

Ο ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε παλαιότερα τεύχη μας αλλά και στο αμέσως προηγούμενο έχουμε δώσει μερικές εικόνες από την πλούσια δραστηριότητα που αναπτύσσεται πολλές φορές, αν και με φτωχά μέσα, από μιά δράκα θεραπόντων της Αεροπορικής Ιδέας στον τόπο μας.

Λέμε "πλούσια" δραστηριότητα με "φτωχά" μέσα και γι' αυτό θα ήταν δυνατόν να μας γίνεται η παρατήρηση ότι αντιφάσκομε με την χρησιμοποίηση δύο άκρως αντιθέτων όρων, για την έξαρση του ιδίου γεγονότος η αντίφασή μας είναι εσκεμμένη και θάταν άδικο να χαρακτηρισθή ως φραστικό ατόπημα !

Εις αυτήν ακριβώς θέλομε να επιμείνωμε, αυτήν να εξάρωμε κι' απ' αυτήν να βγάλωμε χρήσιμες κρίσεις. Το να δημιουργείται ένα έργο από ανθρώπους που διαθέτουν άφθονα γι' αυτό μέσα δεν μπορεί παρά να είναι δείγμα μιάς αξιέπαινης επιμέλειας - το να δημιουργείται όμως ωραίο έργο με μέσα φτωχά δεν μπορεί παρά να είναι δείγμα μιας αυτοθυσίας, έκφραση υψηλών ιδανικών, πίστης και αγάπης.

Ετσι νομίζομε πως είναι δυνατόν να αρθή η αντίφασή μας αν σκεφτούμε τις θαυμάσιες επιδιώξεις και τις ωραίες πραγματοποιήσεις της Β.Α.Λ.Ε., της Α.Λ.Α. και των αεροπροσκόπων μας, σε εποχές που αφ' ενός μεν τα μέσα τους είναι φτωχά αφ' ετέρου οι προσπάθειές τους δεν βρίσκουν έστω και την ηθική υποστήριξη, που χρειάζονται.

Επειδή το θέμα τόχομε ανακινήσει πολλές φορές δεν χρειάζεται νομίζομε να επανέλθωμε στην υπόδειξη των αρετών του αεραθλητισμού και των θαυμασίων παιδαγωγικών του δυνατοτήτων. Θα θέλαμε όμως να ξανατονίσωμε την επιτακτική ανάγκη να παύσει πλέον το κράτος να θεωρεί το ποδόσφαιρο σαν το μοναδικό άθλημα, που ψυχαγωγεί και εξοπλίζει την νεολαία μας, διότι ναι μεν της προσφέρει συγκινήσεις αλλά και την οπλίζει με όπλα καταστρεπτικά.

Ας πληροφορηθή επί τέλους και την ύπαρξη αθλημάτων όπως είναι η ανεμοπορία, ο αλεξιπτωτισμός κ.α. που δίδουν ανεκτίμητα εφόδια στους αθλητές των. Ας την πληροφορηθή κι' ας υποθάλψει την πρόοδο του αεραθλητισμού στον τόπο μας, με την βεβαιότητα πως έχει να κερδίσει πολλά.

horizontal rule

τεύχος Ιανουαρίου 1964

Κύριο Αρθρο (Editorial)

ΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Εντός ολίγου η πολιτική κατάστασις της χώρας μας θα πάψη να έχη την σημερινή ρευστότητα και οι πολιτικές συνθήκες θα είναι κατάλληλες, για την λήψι αποφάσεων και την εκπόνησι έργων. Ανάμεσα λοιπόν στα τόσα άλλα που θάχη να σκεφθή και να εκτελέση, όποια και νάναι η κυβέρνηση αυτή, απαραίτητα πρέπει να ασχοληθή και με τα προβλήματα της Αεροπορίας μα.ς.

Λέμε "απαραίτητα", γιατί η Αεροπορία αποτελεί ένα σπουδαίο τομέα ζωής και δράσεως και ακόμη, ενώ είναι βασικά τα προβλήματά της, παραμερίζεται επί χρόνια και μένει στάσιμη.

Η ΥΠΑ χρειάζεται αναδιάρθρωση και προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της αποστολής της (διαφώτιση του κοινού, εξοπλισμός των αεροδρομίων με σύγχρονα μέσα, συνέχιση των έργων στο Αεροδρόμιο Ελληνικού, καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών της κ.λ.π., κ.λ.π.).

Ο Αεραθλητισμόος μας είναι ανύπαρκτος, παρ' όλη την ευεργετική επίδραση που θα μπορούσε να έχη στην νεολαία μας και παρ' όλον ότι υπάρχει ο ικανός αριθμός ενθουσιωδών πιστών της αεροπορικής ιδέας, που επιθυμούν να εμπνεύσουν με την πείρα τους, τους νέους μας στην ευγενή απασχόληση, που προσφέρει ο Αεραθλητισμός.

Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών ζητά καλύτερες συνθήκες εργασίας, οι αεροπορικές εταιρίες δημιουργικώτερη συνεργασία με το κράτος και γενικά ένας κόσμος ολόκληρος περιμένει μια ελληνική αεροπορία προοδευμένη και απαλλαγμένη από τα πολλά της προβλήματα. Χρέος της νέας κυβερνήσεως θάναι να του την προσφέρη.

horizontal rule

τεύχος Μαϊου 1964

Κύριο Αρθρο (Editorial)

Ο ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η εξαιρετική επιτυχία που σημείωσε η πρόσφατη εμφάνιση της Αερολέσχης Αθηνών στο Τατόϊ δημιουργεί ένα καλό προηγούμενο με θαυμάσιες προοπτικές. Τόσο από την άποψη της αθρόας συμμετοχής του πολυπληθούς κοινού όσο και απ΄το γεγονός της ωραίας εικόνας ου παρουσίασαν οι αεραθλητές με τις θαυμάσιες εκτελέσεις τους, η εμφάνιση αυτή της Αερολέσχης Αθηνών μας δίδει αφορμές να θέσωμε και πάλι ένα θέμα που αφορά όλους όσοι ενδιαφέρονται για την δημιυργία σταθερών βάσεων, όπου θα στηριχθή η νεολαία μας για να κτίση το μέλλον της.

Ο πρόεδρος της Αερολέσχης κ. Βούτσης ετόνισε, στην σύντομη ομιλία του κατά την επίδειξη, μεταξύ των άλλων και την ανάγκη να προσέλθουν στις τάξεις της Αερολέσχης και να τις πυκνώσουν όλοι οι βετεράνοι αεραθλητές και αεροπόροι, που πιστεύουν στην αεροπορική ιδέα και στις ηθικές της καταβολές μέσα στην ψυχή του νέου. Παράλληλα εκάλεσε και τους νέους όλους της Ελλάδος να επιδοθούν στον αεραθλητισμό που οξύνει το μυαλό και εξευγενίζει τον χαρακτήρα του νέου.

Σε μιά εποχή που η νεολαία εκτρέπεται στου κόσμου τις αποχαυνωτικές και ψυχοφθόρες απασχολήσεις, που η ίδια διακηρύσσει ότι χρειάζεται και ζητά ηθικώτερες βάσεις, που η κυβέρνηση θέλει να εγγράψη στο ενεργητικό της ένα αναβάπτισμα και ένα νέο δημιουργικό ξεκίνημα των αυριανών πολιτών, οφείλομε να συμπαρασταθούμε όλοι μας στην Αερολέσχη Αθηνών και να βοηθήσωμε όπως το κάλεσμα του κ. Βούτση βρή ανταπόκριση.

 

Μάνος Παυλίδης (1921-2007)

(εκ του περιοδικού αεραθλητικού δελτίου "Αεραθλητισμός" του Κ. Πικρού)

Γεννημένος στην Αλεξάνδρεια ο Παυλίδης ασχολήθηκε επαγγελματικά με τις δημόσιες σχέσεις. Από το 1957, με το γραφείο του "Δεσμός" υπήρξε ο "πατέρας" των δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα. Το 1971 επεκτάθηκε και στο χώρο της τέχνης με την ίδρυση της αίθουσας τέχνης "Δεσμός".

Για τις δραστηριότητές του αυτές, γράφτηκαν πολλά στον τύπο. Αυτό που δεν προβλήθηκε καθόλου στον γενικό τύπο, είναι το αεροπορικό του έργο. Υπήρξε από το 1947 μέχρι το 1979 ο εκδότης του περιοδικού "Αεροπορικά Νέα" . Το περιοδικό ασχολήθηκε με την προβολή της ελληνικής αεροπορικής δραστηριότητας. Ο ίδιος ο Παυλίδης διετέλεσε και μέλος του ΔΣ της Βασιλικής Αερολέσχης (ΒΑΛΕ).

Ο πολυσχιδής Μάνος Παυλίδης άφησε ιστορία σε όλα τα θέματα με τα οποία καταπιάστηκε.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]