Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Μοντελοδρόμια

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Ιππόδρομος

(στο Φαληρικό Δέλτα)

Η άδεια να πετάμε στον Ιππόδρομο Φαλήρου, κράτησε περίπου δύο χρόνια, αλλά μέσα σ' αυτά φροντίσαμε να επωφεληθούμε δεόντως, και να κάνουμε και δυο επιδείξεις τον Οκτώβριο 1966 και Μάϊο 1967

horizontal rule

Ιππόδρομος γύρω στο 1966

Εξ αριστερών: Ανδρέας Βιλαπλάγκας, Γιάννης Κωνσταντακάτος, Αρης Οικονόμου, Νίκος Σταυρουλιας, Μιλτιάδης, Δημήτρης Σταμάτης.

αρχείο jkon

horizontal rule

Πρακτικό #112 ΔΣ ΕΑΑ 13/10/65

Θέμα Ιον Aεροδρόμιον Προτύπων

..........

Εξ' άλλου ο κ. Σεβαστός προτείνει όπως πληροφορηθώμεν εάν ο Ιππόδρομος του Φαληρικού Δέλτα παραμένει αχρησιμοίητος εις ωρισμένας ημέρας και ώρας δια να ενεργήσωμεν αναλόγως και λάβωμεν την άδειαν χρησιμοποιήσεως τούτου δια τας πτήσεις προτύπων.

horizontal rule

Πρακτικό #113 ΔΣ ΕΑΑ 2/11/65

Θέμα Ιον Aεροδρόμιον Προτύπων

......

Εγνώσθη εξ άλλου εξ ανευθύνων πηγών ότι ο χώρος του Φαληρικού Ιπποδρόμου παραμένη αχρησιμοποίητος καθ' εκάστην μετά την 10ην πρωϊνήν πλην της Κυριακής.

Ο κ. Πρόεδρος υπόσχεται να ενεργήση προς την κατεύθυνσιν αυτήν τονίζων ότι εις περίπτωσιν  χρησιμοποιήσεως του Ιπποδρόμου θα πρέπει απαραιτήτως τα δόκιμα μέλη να συνοδεύονται υπό ενηλίκων μελών της Ενώσεως.

horizontal rule

Πρακτικό #114 ΔΣ ΕΑΑ 23/11/65

Θέμα Ιον Aεροδρόμιον Προτύπων

.........

Ως προς την δυνατότητα χρησιμοποιήσεως του Φαληρικού Ιπποδρόμου ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι επεκοινώνησεν με τον Πρόεδρον της ανωτέρω οργανώσεως κ. Αλεξιάδην, όστις και κατ' αρχήν  παρέσχε την συγκατάθεσίν του.

Αποφασίζεται όπως ο κ. Κορέσσης συνοδευόμενος υπό δύο άλλων μελών του Δ. Σ/λίου επισκεφθή τον κ. Αλεξιάδη και τω προτείνη να γίνη μία επίδειξις πτήσεως ραδιοκατευθυνομένων εις τον εν λόγω χώρον. Κατά την ανωτέρω επαφήν θα εξακριβωθή ποίας ημέρας και ώρας είναι ελεύθερος ο Ιππόδρομος και θα παρασχεθή η διαβεβαίωσις ότι τα δόκιμα μέλη θα συνοδεύωνται πάντοτε υπό υπευθύνων ενηλίκων.

horizontal rule

Πρακτικό #119 ΔΣ ΕΑΑ 1/3/66 (παρέμεινε εκ λάθους ο ίδιος αριθμός 119)

Θέμα 2ον Ιππόδρομος Φαλήρου

Ανακοινούται ότι κατόπιν ενεργειών του Δ/κού Συμβουλίου, και επιδείξεως μελών ενώπιον των αρμοδίων του Φαλ. Ιπποδρόμου, εγένετο η παραχώρησις τούτου διά την εξάσκησιν των Μελών.

Προς τούτοις αποφασίζεται όπως τα δόκιμα μέλη συνοδεύονται απαραιτήτως υπό τακτικών τοιούτων άτινα και θα έχουν την εποπτείαν της καθ' όλα κινήσεως εντός του χώρου, ίνα μη παρατηρηθούν έκτροπα τινά, δυνάμενα να γίνουν αιτίαι διακοπής της αδείας εισόδου εις τον εν λόγω χώρον.

Ημέραι & ώραι ελευθέρας εισόδου θα ανακοινωθούν

Την τακτοποίησιν τούτων αναλαμβάνει ο κ. Πρόεδρος.

horizontal rule

Πρακτικό #128 ΔΣ ΕΑΑ 19/10/66

Θέμα 4ον Διαμόρφωσις χώρου εις Φαληρικόν Ιππόδρομον

Αποφασίζεται όπως οι κ.κ. Δ. Δημητριάδης & Γ. Σεβαστός επισκεφθούν τον κ. Αλεξιάδην Γεν. Δ/ντήν της Προνομιούχου Ετ. Ιπποδρομιών και ζητήσουν εκ μέρους της Ενώσεως να επιτραπή όπως προβή εις την διαμόρφωσιν του χώρου του ευρισκομένου εις το Βόρειον τμήμα του Ιπποδρόμου καθ' όσον εις τον νυν υπάρχοντα χώρον η προσγείωσις και απογείωσις των μοντέλων είναι λίαν δυσχερής.

horizontal rule

Πρακτικό #137 ΔΣ ΕΑΑ 31/3/67

Θέμα 6ον Ισοπέδωσις χώρου απογειώσεως εν τω Φαληρικώ Ιπποδρόμω

Ανακοινούται ότι αξιωματικός της Αμερικανικής βάσεως και αερομοντελιστής προθυμοποιήται να ισοπεδώση δια μηχανικών μέσων και ανεξόδως δια την Ενωσιν ορισμένον χώρον εν τω Ιπποδρόμω Φαλήρου, προς δημιουργίαν επιφανείας καταλλήλου δια την άνετην απογείωσιν προτύπων αεροσκαφών.

Ο κ. Παπασπύρου αναλαμβάνει να ευχαριστήση τον κ. Williams δια την ευγενή προσφοράν του επίσης δε να επικοινωνήση μετά του κ. Αλεξίου δια να λάβη την σχετικήν έγκρισιν.

horizontal rule

Ο Ραφαήλ Σαγόνιας με το Caravel.

Ο Αλέκος Σκορδαλίδης θυμάται:

Ενα απόγευμα στον Ιππόδρομο, το 1966, απογείωσα με νήμα για πρώτη φορά το ανεμόπτερό μου Bamby. Ο καιρός ήταν υπέροχος, όχι πολύ ζεστός και με πλήρη άπνοια, οπότε δεν είχαμε τον φόβο του θερμικού. Κι όμως, το ανεμόπτερο πιάστηκε σε ένα ασθενέστατο θερμικό και αφού έκανε πολλές στροφές μέσα στα όρια του Ιπποδρόμου, τελικά πέταξε έξω από τα όρια και εξαφανίσθηκε πίσω από μία συστάδα δένδρων προς τα σπίτια. Τρέξαμε να δούμε τουλάχιστον που θα πέσει, αλλά εις μάτην. Δεν το βλέπαμε. Ούτε υπήρχε έξοδος από εκείνη την πλευρά της μάντρας.

Η απογοήτευση ήταν έκδηλη σε όλους μας. Τόσο ωραίο ανεμόπτερο και να χαθή από την πρώτη του πτήση ...... τι κρίμα......

Γυρίσαμε στο σημείο που οι υπόλοιποι πετάγαμε τα control line, και σε λίγο έγινε ένα θαύμα. Κάποιος έβαλε μία φωνή και έδειξε με το δάκτυλό του τον ουρανό .. .- Το ανεμόπτερο .....

Το Bamby, ακολουθώντας νέα ρεύματα αέρα, πήρε ξανά ύψος, πέρασε πάνω από τα ίδια δέντρα και επανήλθε και προσγειώθηκε πολύ κοντά μας.

Αν αυτό δεν ήταν θαύμα, τότε τι ήταν;

Ο jkon θυμάται:

Ημασταν μερικοί αερομοντελιστές ένα μεσημέρι στον Ιππόδρομο και ζούσαμε σε πελάγη ευτυχίας.

Κάποια στιγμή μπαίνει μέσα ένα περιπολικό και μας λένε ότι είχαν λάβει παράπονα από γείτονες, και ήρθαν να ελέγξουν τον θόρυβο που κάνουμε και τους ενοχλούμε.

Τους είπαμε ποιοί είμαστε και τι κάνουμε, και μετά άρχισαν - όπως όλοι - τις κλασσικές ερωτήσεις: - πως πετάνε αυτά, - πόσο ψηλά πάνε, - πόσο γρήγορα τρέχουν κ.λ.π.

Αλλά επειδή ήταν όλα τα μοντέλα προσγειωμένα εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την "ένταση" και "χροιά" του θορύβου που ήρθαν να ελέγξουν.

Τότε ο Κώστας Παπασπύρου, τους λέει: - "Να σας κάνουμε μία επίδειξη;"

-"Ναι" (η απάντηση του οργάνου).

Ξεκινάει λοιπόν ο Κώστας την Merco 61 στο διπλάνο Aeromaster (δεν υπήρχαν σιγαστήρες τότε), και αρχίζει μία πτήση επίδειξης. Μετά τις χαμηλές, τα λούπινγ και τα ρολλ, αρχίζει τις προσπάθειες να το περάσει ανάμεσα από τα ικριώματα που αναρτούσαν τα αποτελέσματα των ιπποδρομιών. Κάνει μία δύο απόπειρες, και την τρίτη καταφέρνει να το περάσει. Στην τέταρτη προσπάθεια ακουμπάει ένα από τα σύρματα (που δεν ήταν εύκολα ορατά) και σκάει κάτω.

Τα όργανα ευχαριστήθηκαν από την επίδειξη.

- Να τα μαζέψουμε; ... τους ρωτήσαμε.

- Οχι, μας λένε. Δεν κάνετε τόσο πολύ θόρυβο όσο μας είπαν.... και είναι και μακρυά ... συνεχίστε!!!

Τσαντίλα ο Κώστας.

Ο jkon θυμάται:

Εκείνη την εποχή ήμασταν όλοι άσχετοι από τηλεκατευθύνσεις. Ακόμα περισσότερο αγνοούσαμε ότι τα επαναφορτιζόμενα στοιχεία DΕAC DK και DEAK DKZ μετά από λίγο καιρό, δεν μπορούσαν να φορτίσουν κανονικά, και σε λίγα λεπτά μετά το άναμα, μηδένιζε η τάση τους και χανότανε το σήμα.

Μία μέρα μετά την επίδειξη του Οκτωβρίου 1966, εγώ πετάω από το κέντρο του Ιπποδρόμου το Filou. Ξαφνικά, διαπιστώνω ότι δεν ακούει. Φωνάζω δυνατά, και όλοι αρχίζουν να το παρακολουθούν, για να μπορούμε έπειτα να προσδιορίσουμε που έπεσε.

Μερικοί από την παρέα πήγαν και το βρήκαν πίσω από το "Πλανητάριο". Δεν είχε πάθει τίποτα.

Οταν ήρθε πίσω, ανοίξαμε πάλι τους διακόπτες και όλα λειτουργούσαν κανονικά.

Τότε ο αείμνηστος Γιώργος Σεβαστός βγάζει πόρισμα:

- "Είναι ασυντόνιστος ο πομπός" μου λέει. -"Θα στον συντονίσω εγώ".

- "Μα, κύριε Γιώργο, τι πάτε να κάνετε;" του λέω δειλά-δειλά. - "Ο συντονισμός, δεν γίνεται έτσι."

- ΕΓΩ ΞΕΡΩ, ΤΟ ΕΧΩ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΟΜΠΟ ... μου λέει με τον τρόπο που ήξερε να επιβάλλετε στους νεώτερους.

Κάθεται σε μιά καρέκλα, ανοίγει τον πομπό μου και με ένα κατσαβίδι στρίβει όλα τα τριμεράκια από εδώ και από εκεί.

Φυσικά όχι μόνο δεν επήλθε καμμία βελτίωση, ο πομπός ήθελε πλέον πράγματι συντονισμό.

Ρωτάω τον Γιώργο ... - "και όταν κάνατε τα ίδια στον δικό σας πομπό πέτυχε;"

- "Οχι, γι' αυτό ήθελα να ξαναπροσπαθήσω στον δικό σου, μήπως και τώρα το πετύχω", μου απαντάει.

Από εκείνη την ημέρα ο Γιώργος και εγώ, γίναμε γνωστοί σε όλους τους αερομοντελιστές για τους ομηρικούς καυγάδες μας.  

Ζήτησα από τον Graupner και μου έστειλε όλο το σχεδιάγραμμα των κυκλωμάτων. Τον πήγα στην αντιπροσωπεία της Grundig στην Αθήνα (ο πομπός ήταν Graupner-Grundig), πλήρωσα αρκετά για να μου τον συντονήσουν, αλλά όταν τον πήρα έκανε τα ίδια (αφού έφταιγαν οι μπαταρίες).

Τότε πήρα την απόφαση και πέρασα μία μεγάλη γραφειοκρατική περιπέτεια για να πάρω άδεια εξαγωγής, και τον έστειλα στον Graupner για service. Οταν ήρθε πίσω, τον πούλησα αμέσως.

 

horizontal rule

Η πρώτη απογείωση του Filou με κινητήρα Cox .051.

Χειριστής είναι ο Μίμης Αθανασιάδης (φαίνεται πίσω από τον Ι.Κ.)

αρχείο jkon

Πρακτικό #224 ΔΣ ΕΑΑ 4/1/72

Θέμα 4ον

Επανεξετάσθη το θέμα ασκήσεως των μελών της ΕΑΑ εις τον Ιππόδρομον Φαλήρου, ή άλλον κατάλληλον χώρον. Το θέμα θα αναπτυχθή υπό των προτεινόντων μελών κ.κ. Καραμπελιά & Σεβαστού, εις την συνεδρίασιν της 14-1-72.

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]