Ένωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Συνθέσεις Δ. Σ. & Πεπραγμένα

  [ θεματικός πίνακας ]

 

2001-2010

(6η δεκαετία)

 

2001

Σύνθεση Δ.Σ. έως 25-4-01

 

Κυριτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος

Βαβουράκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος και Ταμίας

Σάββας Σάββας, Γεν. Γραμματέας

Παπαδόπουλος Αντώνιος, μέλος

Λευτεριώτης Συμεών, μέλος

Από 25-4-01 έως 25-7-01

δεν υπήρξε διοίκηση, παρέμεινε δε ως μοναδικό μέλος του Δ.Σ. ο κ. Βαβουράκης Εμμ. ο οποίος προσκάλεσε τα μέλη σε έκτακτη Γ.Σ. την 25/7/01 προς εκλογή νέας διοίκησης.

Από 25-7-01 έως και 15-10-01

Την 25-7-01 η έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως διοίκηση τους κ.κ. Αλεξανδρόπουλο Α., Βαβουράκη Εμμ., Κωνσταντακάτο Ι., Μανουσακάκη Γρ., και Παπαδόπουλο Αντ., αλλά αφού παρέλαβαν από την προηγούμενη διοίκηση, μετά από εξώδικη πρόσκληση την 6-9-2001, παραιτήθηκαν την 15-10-2001.

Εν τω μεταξύ 5 μέλη της Ε.Α.Α. κατέθεσαν αγωγή ακύρωσης της Γ.Σ. και με την από 17-4-02 υπ’ αριθ. 1864/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε η Γ.Σ. της 25ης Ιουλίου 2001, κατά την οποία εξελέγησαν, και αι εξ’ αυτής προερχόμενες αποφάσεις.

Από 16-10-01

Δεν υπήρχε διοίκηση έως τον διορισμό της προσωρινής διοίκησης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία), στις αρχές του 2002.

Πεπραγμένα 2001 (επίσημα και ανεπίσημα)

Θα συμπληρωθούν

horizontal rule

2002

Διορίσθηκε προσωρινή διοίκηση με την υπ’ αριθμ 792/02 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία), τα μέλη της οποίας την 18-2-02 συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Από 18-2-02

Προσωρινή διορισμένη διοίκηση

Καραντινός Εμμανουήλ, Πρόεδρος

Φερφυρής Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος

Αλεξανδρόπουλος Αλέξανδρος, Γεν. Γραμματεύς

Κατηνιώτης Βασίλειος, Ταμίας

Αγαθός Αρης, μέλος

 

Πεπραγμένα 2002

Θα συμπληρωθούν

horizontal rule

2003

Εως και 5-2-03

Προσωρινή διορισμένη διοίκηση

 

Καραντινός Εμμανουήλ, Πρόεδρος

Φερφυρής Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος

Αλεξανδρόπουλος Αλέξανδρος, Γεν. Γραμματεύς

Κατηνιώτης Βασίλειος, Ταμίας

Αγαθός Αρης, μέλος

Η ανωτέρω προσωρινή διοίκηση, σύμφωνα με τις εντολές του Δικαστηρίου, προσκάλεσε την 5.2.03 τα μέλη σε έκτακτη Γ.Σ. με θέμα αρχαιρεσίες Δ.Σ. και το αποτέλεσμα ήταν αιρετή διοίκηση με την ακόλουθη σύνθεση. 

Σύνθεση Δ.Σ. (αιρετού) από 5-2-03

Κωνσταντακάτος Ι., Πρόεδρος (από 13-11-03 αντιπρόεδρος)

Μανουσακάκης Γρ., Αντιπρόεδρος  (από 13-11-03 πρόεδρος)

Γεροστάθης Β., Γεν. Γραμματεύς

Κουσουρλής Ι., Ταμίας

Παπαδόπουλος Α., μέλος

 

Πεπραγμένα 2003

 

Αγαπητά μέλη,

μετά από μία περίοδο σχεδόν δύο ετών χωρίς αιρετή διοίκηση, στις αρχές του 2003 έγινε η εκλογή της τρέχουσας διοίκησης, και στην Γ.Σ. του Απριλίου ενεκρίθη το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του έτους 2003. Η Ε.Α.Α. άρχισε να στέκεται ξανά όρθια και να κάνει σταθερά βήματα για την επαναφορά της στο επίπεδο του πλέον δραστήριου αερομοντελιστικού σωματείου της Ελλάδας.

Κατ’ εντολή του Δ.Σ., σας παρουσιάζω, σήμερα, αυτά τα βήματα, εμπλουτισμένα με τις κυριότερες δραστηριότητες του πρώτου διμήνου του 2004 :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2003

Α. Διοικητικά θέματα

Το 2003 η διοίκηση συνεδρίασε 11 φορές, και συγκάλεσε την ετήσια τακτική ΓΣ. την 23 Απριλίου 2003. Εκτέλεσε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρχές, όπως νομιμοποίηση της εκπροσώπησής της προς την συνεργαζόμενη τράπεζα, κατάθεση φορολογικής δήλωσης, κατάθεση παρακρατημένων φόρων από παροχή υπηρεσιών, κατάθεση ελλειπόντων στοιχείων στον φάκελο του σωματείου μας στην Νομαρχία Αθηνών, θεώρηση βιβλίου περιουσίας, λήψη ενημερότητας από ΙΚΑ και Εφορία για την είσπραξη της επιχορήγησης της Γ.Γ.Α. του έτους 2001, ύψους 1.510 ευρώ (που ακόμα αναμένεται), και τέλος έγινε η καταστροφή συγκεκριμένου μέρους των παλαιών αρχείων της Ε.Α.Α. σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της 73ης Γ.Σ.

Ολοκληρώθηκε η απαραίτητη προετοιμασία, με την συνδρομή δικηγόρου, για την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού μας που το Δ.Σ. θεωρεί αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου, και αναμένονται οι προτάσεις των μελών για να δρομολογηθεί η καταστατική Γ.Σ.

Τέλος την 13 Νοεμβρίου έγινε αναγκαστική ανασύσταση σε σώμα του Δ.Σ. μετά την παραίτηση του Ι. Κωνσταντακάτου από την θέση του προέδρου. Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Μανουσακάκης Γρ., ενώ ο κ. Κωνσταντακάτος εξελέγη αντιπρόεδρος.

Β. Δημόσιες σχέσεις

Το Δ.Σ. συνέθεσε φυλλάδια σχετικά με τον «Αερομοντελισμό» για την ενημέρωση ειδικών κέντρων και παραγόντων, που απαρτίζονται από 17 σελίδες κειμένου και 7 ολοσέλιδες φωτογραφίες. Τέτοια φυλλάδια εστάλησαν στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Χολαργού και τον Δήμο Μαρκόπουλου Αττικής, με την παράλληλη πρόταση να παράσχει η Ε.Α.Α. τις γνώσεις και την εμπειρία της στην ίδρυση τμήματος αερομοντελισμού, και στην Αερολέσχη Λακωνίας, ενώ παράλληλα εστάλησαν πλήρεις σειρές σχεδίων και οδηγιών κατασκευής και πτήσης των μοντέλων του εκπαιδευτικού προγράμματος «Γαλαξίας»,  στο 2ο γυμνάσιο Γαλατσίου, και στο «Αεροπορικό Πάρκο» που διαθέτει αίθουσα κατάλληλη για σεμινάρια αερομοντελισμού.

Παράλληλα, το παλαιό μέλος μας κ. Γρηγόρης Ιωάννου οργάνωσε σεμινάρια κατασκευής και πτήσης απλών μοντέλων στο σύστημα αεροπροσκόπων Πεύκης.

Το Δ.Σ. απεφάσισε ότι με βάση τις πενιχρές οικονομικές δυνατότητες του σωματείου δεν ήταν εφικτή η έκδοση οιοδήποτε εκτυπούμενου με συμβατικές μεθόδους ενημερωτικού φυλλάδιου και απεφάσισε ότι η επίσημη ενημέρωση των μελών, των αθλητών και του κοινού, για τις δραστηριότητές της Ε.Α.Α., θα γίνεται μέσω του διαδίκτυου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας www.elao.gr/eaa.htm, και ανεπίσημα από τις ιδιωτικές ιστοσελίδες των μελών μας κ.κ. Κώστα Κωστόπουλου και Γιώργου Καρασούλα προς τους οποίους απευθύνουμε τις ευχαριστίες μας για την προσφορά τους. 

Τον Οκτώβριο δρομολογήθηκε η οργάνωση της «Εκθεσης Αερομοντελισμού» στο κτήριο του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων στην οδό Ακαδημίας, με επίκεντρο την 17η Δεκεμβρίου που η ανθρωπότητα θα γιόρταζε τα 100 χρόνια της πτήσης των αδελφών Ράϊτ, αλλά τον Νοέμβριο αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε την έκθεση, όταν διαπιστώσαμε  ότι αφ’ ενός η αίθουσα που είχε παραχωρηθεί δεν διέθετε θέρμανση και αφ’ ετέρου ότι δεν θα είχαν περατωθεί εγκαίρως τα έργα ανάπλασης που εκτελούντο πέριξ της κύριας εισόδου του κτηρίου.

Αναφέρουμε επίσης, εκτός πεπραγμένων του 2003, ότι την 1η  Φεβρουαρίου 2004 έγινε με μεγάλη επιτυχία η «κοπή της πίτας» στο κλειστό γυμναστήριο του δήμου Αχαρνών, η οποία πλαισιώθηκε με επίδειξη υπερελαφρών μοντέλων εσωτερικού χώρου. Την γιορτή τίμησε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπ. Στριφτός, και άλλοι τοπικοί πολιτικοί και αθλητικοί παράγοντες, οι οποίοι υποσχέθηκαν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της Ε.Α.Α..

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των κ.κ. Κουτσού Στ, Κωνσταντουδάκη Γ, Μπούρμπουλα Κ., και Παπαδόπουλου Κ που δώρησαν συνολικά 22 κιτ, τα οποία παραχωρήθηκαν με κλήρωση σε παρόντα μέλη και αθλητές μας κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι το νέο μέλος μας κ. Α. Μπαγλατζής ετοίμασε μία βιντεοκασέτα με στιγμιότυπα της εκδήλωσης.

Γ. Χώροι πτήσεων

Στο καυτό θέμα της απόκτησης ιδιόκτητου ή ιδιόχρηστου χώρου πτήσεων, δεν έγινε το θαύμα, αλλά μπορούμε με ικανοποίηση, να αναφέρουμε τα εξής:

Οι αθλητές μας είχαν στην διάθεσή τους για προπόνηση, δύο πεδία προσγειώσεων στο Κάστρο Κωπαϊδας, το αεροδρόμιο στο Λέχαιο Κορινθίας, το μοντελοδρόμιο της Αερολέσχης Χαλκίδας, και τον χώρο στο Κορωπί (πιο γνωστό ως «τσιμεντάδικο»).

Πολλά μέλη εξυπηρετήθηκαν για τις πτήσεις τους, πλέον των ανωτέρω, σε διάφορους ανεπίσημους χώρους συγκέντρωσης αερομοντελιστικής δραστηριότητας, όπως στον Ασπρόπυργο, την Ανάβυσο, την Πεντέλη, τον Αγ. Στέφανο, το Υπατο και το Κερατοβούνι.

Γίνονται ενέργειες για την άδεια χρήσης της πίστας στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την ανάπτυξη μεταξύ των μελών μας της κατηγορίας ηλεκτροκίνητων μοντέλων «κατηγορίας Πάρκου», που πέταξαν κατά κόρον στο Αλσος Ενόπλων Δυνάμεων, στους Θρακομακεδόνες, στο Μαρούσι, και στο χώρο στάθμευσης του πρώην ανατολικού αερολιμένα, και για την αναβίωση της κατηγορίας των «δεσμίων» από τα μέλη Χρήστο Πετράκη, Κώστα Σερμπατσένκο, Α. Μαλτέζο, Θ. Δημητριάδη, Α. Δαλλίδη, κ.α.

Η Ε.Α.Α. παρείχε στα μέλη της κ.κ. Ντούνη και Μπούρμπουλα, τεχνικές προδιαγραφές σχετικές με τα μοντελοδρόμια, πιστεύοντας ότι κάλυψη των αναγκών των αερομοντελιστών της ευρύτερης περιοχής της έδρας μας, θα επιτευχθεί με πολλά μοντελοδρόμια που θα εξυπηρετούν από ένα λογικό ποσοστό το καθένα, και όχι με ένα μεγάλο μοντελοδρόμιο στο οποίο θα συνωστίζονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι περιμένοντας «να έρθει η σειρά τους για να πετάξουν».

Δ. Αθλητική δραστηριότητα

Όταν στο πρόσφατο παρελθόν η Ε.Α.Α. εναρμόνισε το καταστατικό της με τον αθλητικό νόμο, η μόνη παράγραφος που περιελήφθη για να θυμίζει την αθλητική αποστολή του σωματείου μας είναι η 2.9  που αναφέρει: «Το  αεράθλημα που καλλιεργείται αυτή την στιγμή από την E.A.A. είναι ο αερομοντελισμός».

Με διαπιστωμένη την ανάγκη διοικητικής υποστήριξης για την εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Α.Α. ως αεραθλητικού σωματείου, η σημερινή διοίκηση συγκρότησε και επίσημα το «αθλητικό τμήμα αερομοντελισμού» και εξέδωσε, με την συνδρομή δικηγόρου, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Η Εφορία του τμήματος ανετέθη στον κ. Α. Παπαδόπουλο.

Στους Πανελλήνιους αγώνες του υπό κρίση έτους πήραν μέρος 11 αθλητές μας στις κατηγορίες ανεμοπτέρων F3J, scale F4C, και ελικοπτέρων F3C, εκ των οποίων τρεις επάνδρωσαν την Εθνική ομάδα που έλαβε μέρος στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες F3J στην Ρουμανία, και στις διεθνείς συναντήσεις στην Τουρκία.

Συνολικά οι αθλητές της Ε.Α.Α. απέσπασαν δύο πρώτες νίκες, δύο δεύτερες και δύο τρίτες.

Από τα 90 σωματεία που είναι εντεταγμένα στην ΕΛΑΟ, μόνο τα 34 έχουν δηλώσει ότι καλλιεργούν τον Αερομοντελισμό, από αυτά μόνο τα 12 συμμετείχαν στους Πανελλήνιους αγώνες του 2003, με συνολικά 48 αγωνιζόμενους, εκ των οποίων οι 11, δηλαδή ποσοστό 23 %, ήταν αθλητές της Ε.Α.Α..

Συγκριτικά, το αμέσως πλησιέστερο σε αριθμό αερομοντελιστικών συμμετοχών σωματείο είχε 9 συμμετοχές, αλλά εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι ο αριθμός αυτός περιέχει έξι εικονικές συμμετοχές, με βάσει απόφαση της ΕΛΑΟ  ότι: «συμμετοχή θεωρείται η παρουσία του αθλητή στην γραμμή εκκίνησης, και όχι απαραίτητα η πραγματοποίηση πτήσης υπ’ αυτού», και στο γεγονός ότι μέλη μας που επί σειρά ετών εκπροσωπούσαν στους αγώνες τα χρώματα της Ε.Α.Α., φέτος εκπροσώπησαν το άλλο σωματείο.

Ε. Ανταπόκριση των μελών

Δεν είναι μυστικό ότι οι παλαιές διοικήσεις ΔΕΝ ανεγνώριζαν και ΔΕΝ καλούσαν τα μη ταμειακώς ενήμερα μέλη στις Γενικές Συνελεύσεις, αντίθετα με τα επιβαλλόμενα. Το αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής ήταν την 17η Μαρτίου 2001 το τότε Δ.Σ. να λάβει απόφαση να σταλεί κάποια επιστολή σε «όσα περισσότερα πιθανά μέλη ήταν δυνατόν», και την 6-9-2001 να παραδοθεί, αντί του πλήρους επίσημου μητρώου, ένα φύλλο με μόνο 32 ονόματα μελών.

Ευτυχώς, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σωματείου, υπήρχε και σώθηκε το ηλεκτρονικό αρχείο με το μητρώο μελών που τηρούσε η γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, και το οποίο περιείχε 801 ονόματα μελών. Για να μην παραμένει η παραμικρή αμφιβολία, αναφέρουμε ότι το αρχείο αυτό διασταυρώθηκε με άλλα επίσημα στοιχεία του σωματείου, και επαληθεύτηκε ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πλην πολλών διευθύνσεων και μικρού αριθμού αποβιοσάντων.

Σε μα μεγάλη προσπάθεια, ενημερώσαμε το αρχείο με τις τρέχουσες διευθύνσεις πολλών παλαιών μελών, και στείλαμε προσκλήσεις σε όλα τα μέλη που εμφανίζονται στο μητρώο και έχουν γνωστή διεύθυνση, με συστημένη επιστολή, όχι μόνο γιατί έτσι επιβάλει η χρηστή διοίκηση, αλλά γιατί έχουμε το όραμα να επαναφέρουμε την Ε.Α.Α. στην παλιά της αίγλη, με την επαναδραστηριοποίηση όσο περισσότερων παλαιών μελών είναι εφικτό.  Και αυτό απέδωσε.

Συγκριτικά αναφέρουμε ότι στην Γενική Συνέλευση της 25ης  Απριλίου 2001 (τελευταία ημέρα με αιρετή διοίκηση πριν από την περίοδο απουσίας διοίκησης και τον διορισμό της προσωρινής διοίκησης), συμμετείχαν 19 μέλη, από τα 21 που ήταν ταμειακώς ενήμερα, ενώ στην τελευταία Γενική Συνέλευση της 23ης Απριλίου 2003, συμμετείχαν 37 μέλη από τα 45 που ήταν ταμειακώς ενήμερα.

Το ότι η Ε.Α.Α. άρχισε να ξαναζεί τους κανονικούς ρυθμούς δραστηριότητας, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μέσα στο 2003, μετά από περίοδο αδράνειας 6 ετών, ενεγράφησαν 24 νέα μέλη, από τα οποία τα 14 συμπλήρωσαν σήμερα το πρώτο 12μηνο και έχουν πλήρη δικαιώματα.

Τέλος αναφέρουμε ότι απεχώρησαν 11 μέλη, με αίτησή τους.

ΣΤ. Δικαστικές υποθέσεις

Κατά την αναφερόμενη περίοδο, η Ε.Α.Α. παρουσιάστηκε ως εναγόμενη στα δικαστήρια, κατόπιν προσφυγής μικρού αριθμού μελών της, αλλά και τρίτων, στις εξής υποθέσεις:

Την 15η  Απριλίου σε αίτηση «Επίδειξης εγγράφων» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, τμήμα ασφαλιστικών μέτρων. Το δικαστήριο έδωσε εντολή να επιδειχθούν τα αιτούμενα έγγραφα, και να παραδοθούν φωτοαντίγραφά τους, που ήταν:

1) Το μητρώο των μελών της Ε.Α.Α.

2) Την κατάσταση των προσκληθέντων μελών και αποδεικτικών αποστολής της πρόσκλησης της 72ης Γ.Σ.

3) Τα αποδεικτικά της ταμειακής ενημέρωσης των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών κατά την 72η Γ.Σ.

4) Τα σώματα των εξουσιοδοτήσεων βάσει των οποίων μέλη εκπροσώπησαν κατά την ψηφοφορία απόντα μέλη στην 72η Γ.Σ.

5) Τα πρακτικά της 72ης Γενικής Συνέλευσης

6) Το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής επί των αρχαιρεσιών της 72ης Γ.Σ.

7) Τα ψηφοδέλτια των αρχαιρεσιών της 72ης Γ.Σ.

Η εντολή του δικαστήριου εκτελέστηκε την 19η Μαϊου 2003.

Την 21η  Μαϊου σε νέα αίτηση «Επίδειξης εγγράφων» στο ίδιο δικαστήριο, αλλά η αίτηση απεσύρθη από τους ενάγοντες, διότι εν τω μεταξύ εκτελέστηκε η απόφαση επί της πρώτης αίτησης.

Την 20η  Αυγούστου σε «Αίτηση αναστολής της 72ης Γ.Σ. και αίτηση επίδειξης εγγράφων» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, τμήμα ασφαλιστικών μέτρων. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι αρμόδιο να εκδικάσει την αίτηση αναστολής, και υπέδειξε ως αρμόδιο το Ειρηνοδικείο Ιλιου, αλλά έδωσε ως αρμόδιο εντολή να επιδειχθούν τα αιτούμενα έγγραφα, και να παραδοθούν φωτοαντίγραφά τους, που ήταν:

1) Όλα τα διπλότυπα αποδείξεων εκ των επισήμων μπλοκ εισπράξεων του σωματείου.

2) Οι αιτήσεις εγγραφής όλων των μελών στο σωματείο πρωτοκολλημένες

3) Τα πρακτικά του Δ.Σ. που εμφανίζεται η αποδοχή της αιτήσεως εγγραφής των μελών

4) Τα διπλότυπα καταβολής του δικαιώματος εγγραφής και της πρώτης ετήσιας συνδρομής των μελών.

Η εντολή του δικαστηρίου εκτελέστηκε την 15η Ιανουαρίου 2004.

Την 4η  Δεκεμβρίου 2003 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σε «Αίτηση ακύρωσης της 72ης Γ.Σ.», η οποία ανεβλήθη για την 18η Μαρτίου 2004.

Την 1η  Μαρτίου 2004 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, με δεύτερο εναγόμενο και τον Ι. Κωνσταντακάτο, υπό την τότε ιδιότητα του προέδρου, σε «Αίτηση επιστροφής μέρους από τις καταβληθείσες συνδρομές για τα έτη 1996-2001» η οποία ανεβλήθη για την 27η  Μαϊου 2004.

Τέλος η Ε.Α.Α. και ο πρώην πρόεδρός της Ι. Κωνσταντακάτος παρουσιάστηκαν την 20η Οκτωβρίου, ως εναγόμενοι σε υπόθεση για την καταβολή οφειλόμενων αμοιβών στην δικηγόρο κ. Τσιούγκου για υπηρεσίες που – κατά δήλωση της ίδιας και του κ. Κυριτσόπουλου - είχε προσφέρει στην Ε.Α.Α. το έτος 1999, και στην οποία το δικαστήριο επεδίκασε, με προσωρινή εντολή εκτέλεσης, κεφάλαιο 2.309 ευρώ πλέον των νόμιμων τόκων, ποσόν πολύ μεγαλύτερο του αρχικά – κατά δήλωση της ενάγουσας - συμφωνηθέντος μετά του τότε προέδρου κ. Κυριτσόπουλου.

Η εντολή του δικαστηρίου για προσωρινή εκτέλεση, διεκπεραιώθηκε την 15η Ιανουαρίου 2004.

Δηλαδή μόνο το έτος 2003 η Ε.Α.Α. δέχθηκε 6 αγωγές/αιτήσεις επί συνόλου 12 που έχει δεχθεί από τον Αύγουστο του 2001.

Ζ. Επίλογος

Κατά το υπό κρίση χρονικό διάστημα, ενεγράφησαν 24 νέα μέλη, καλύφθηκαν τα τυπικά κενά του σωματείου απέναντι στις διοικητικές αρχές, οργανώθηκε το μέχρι τότε ανύπαρκτο αθλητικό τμήμα αερομοντελισμού, και η Ε.Α.Α. ανακηρύχθηκε «πολυνίκης» στους Πανελλήνιους αγώνες.

Αυτά επετεύχθησαν σε μία περίοδο που το Δ.Σ ήταν αναγκασμένο να ασχοληθεί, κατά κύριο λόγο, με την υπεράσπιση του σωματείου απέναντι στις δικαστικές υποθέσεις που προκάλεσαν συγκεκριμένος μικρός αριθμός μελών, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την ανάλωση του αφιλοκερδώς προσφερόμενου προσωπικού χρόνου των συμβούλων σε μη παραγωγικές εργασίες, αντί της επένδυσής του στην προαγωγή των δραστηριοτήτων της Ε.Α.Α., επ’ ωφελεία των αθλητών και μελών, χωρίς να παραβλέπουμε και την δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση του ταμείου μας.

Η θέση της σημερινής διοίκησης είναι η εξής:

Η Ε.Α.Α. δεν είναι ίδρυμα ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες έναντι χρηματικού αντίτιμου.

Από τότε που η Ε.Α.Α. έγινε αθλητικό σωματείο, έχει σαν στόχο να «φτιάχνει» αερομοντελιστές αθλητές, για να συναγωνίζονται για την επίδοση των δημιουργημάτων αερομοντέλων τους, και σε προέκταση να μετέχουν στα πρωταθλήματα και να πετυχαίνουν τις καλύτερες επιδόσεις.

Η αποστολή των αθλητών μας είναι να προσπαθούν άμεσα και προσωπικά γι’ αυτό τον στόχο, και των μελών μας είναι να βοηθούν την Ε.Α.Α. και κατ’ επέκταση τους αθλητές της να πετύχουν αυτό τον στόχο.

Η Ε.Α.Α. δεν είναι το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Είναι το σύνολο των μελών και των αθλητών της. Το σωματείο θα είναι τόσο αποτελεσματικό, όσο το επιθυμούν τα μέλη και οι αθλητές του.

horizontal rule

2004

Σύνθεση Δ.Σ.

Μανουσακάκης Γρ., Πρόεδρος

Κωνσταντακάτος Ι., Αντιπρόεδρος

Γεροστάθης Β., Γεν. Γραμματεύς

Κουσουρλής Ι., Ταμίας

Παπαδόπουλος Α., μέλος

Πεπραγμένα 2004

Α. Διοικητικά θέματα

Το 2004 η διοίκηση συνεδρίασε 10 φορές, και συγκάλεσε την 74η ετήσια τακτική ΓΣ. την 17 Μαρτίου 2004. Ενεγράφησαν 7 νέα μέλη. Απεφασίσθη η αύξηση της συνδρομής από το έτος 2005 σε 30€.

Β. Δημόσιες σχέσεις και εκπαίδευση

Η επίσημη ενημέρωση των μελών, των αθλητών και του κοινού, για τις δραστηριότητές της Ε.Α.Α., εγένετο μέσω του διαδικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, και ανεπίσημα από τις ιδιωτικές ιστοσελίδες των μελών μας κ.κ. Κώστα Κωστόπουλου και Γιώργου Καρασούλα προς τους οποίους απευθύνουμε τις ευχαριστίες μας για την προσφορά τους. 

Την 1η  Φεβρουαρίου 2004 έγινε με μεγάλη επιτυχία η «κοπή της πίτας» στο κλειστό γυμναστήριο του δήμου Αχαρνών, η οποία πλαισιώθηκε με επίδειξη υπερελαφρών μοντέλων εσωτερικού χώρου. Την γιορτή τίμησε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπ. Στριφτός, και άλλοι τοπικοί πολιτικοί και αθλητικοί παράγοντες, οι οποίοι υποσχέθηκαν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της Ε.Α.Α..

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των κ.κ. Κουτσού Στέλιου, Κωνσταντουδάκη Γιώργου, Μπούρμπουλα Κώστα, και Παπαδόπουλου Κώστα που δώρησαν συνολικά 22 κιτ, τα οποία παραχωρήθηκαν με κλήρωση σε παρόντα μέλη και αθλητές μας κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι το νέο μέλος μας κ. Απόστολος Μπαγλατζής ετοίμασε μία βιντεοκασέτα με στιγμιότυπα της εκδήλωσης.

Τον Οκτώβριο, η Ε.Α.Α. οργάνωσε δύο σεμινάρια τεχνικού περιεχόμενου, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντακάτο, το πρώτο με θέματα που αφορούσαν την προετοιμασία για την συμμετοχή των αθλητών μας στον αγώνα των ηλεκτροκίνητων μοντέλων και το δεύτερο με θέματα σχετικά με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Τον Νοέμβριο ο αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α. κ. Κωνσταντακάτος συμμετείχε ως εισηγητής στο σεμινάριο με θέμα ηλεκτροκίνητα αερομοντέλα που οργάνωσε ο Ομιλος Αερομοντελιστών Μελισσοχωρίου Λάρισσας.

Το μέλος μας κ. Γρηγόρης Ιωάννου οργάνωσε σεμινάρια κατασκευής και πτήσης απλών μοντέλων στο σύστημα αεροπροσκόπων Πεύκης.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. θεσπίστηκε ετήσια αθλοθέτηση κυπέλλου στην μνήμη του Γεωργίου Σεβαστού, που θα επιδίδεται με απόφαση των εκάστοτε Δ .Σ. στον αθλητή που θα διακρίνεται στους Πανελλήνιους αγώνες  ηλεκτροκίνητων αερομοντέλων.

Γ. Χώροι πτήσεων

Τον Ιούλιο η Ε.Α.Α. υπέγραψε σημαντική συμφωνία με την εταιρεία Hobby Box του κ. Μπούρμπουλα, σύμφωνα με την οποία οι αθλητές της Ε.Α.Α. μπορούν να κάνουν χρήση του μοντελοδρόμιου στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, κατά τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας δωρεάν. Η Ε.Α.Α. ευχαριστεί και πάλι τον κ. Μπούρμπουλα για την προσφορά του.

Δ. Αθλητική δραστηριότητα

Το σύνολο των εγγεγραμμένων αθλητών στο αθλητικό τμήμα της Ε.Α.Α. ανήλθε στους 26

Στους Πανελλήνιους αγώνες του υπό κρίση έτους πήραν μέρος 17 αθλητές μας στις κατηγορίες ανεμοπτέρων F3J, και ελικοπτέρων F3C. Δύο αθλητές μας ήταν μέλη της Εθνικής ομάδας που συμμετείχε στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες F3C στην Γερμανία, ενώ τέσσερεις αθλητές μας συμμετείχαν στην ανοικτή διοργάνωση F3J κατηγορίας ΙΙ της FAI, στην Τουρκία.

Συνολικά οι αθλητές της Ε.Α.Α. απέσπασαν 9 νίκες (τρείς πρώτες, δύο δεύτερες και τέσσερεις τρίτες επί των Ελληνικών συμμετοχών).

Συγκριτικά, το αμέσως πλησιέστερο σε αριθμό συμμετοχών σωματείο είχε 11 συμμετοχές και 7 αθλητές στις 3 πρώτες θέσεις.

Από τα 90 περίπου σωματεία που είναι εντεταγμένα στην ΕΛΑΟ, μόνο 34 έχουν δηλώσει ότι καλλιεργούν τον Αερομοντελισμό. Εξ αυτών μόνο 11 συμμετείχαν στους Πανελλήνιους αγώνες του 2004, με συνολικά 49 αθλητές, εκ των οποίων οι 17, δηλαδή ποσοστό 35 %, ήταν αθλητές της Ε.Α.Α..

Οι αριθμοί αυτοί είναι αυξημένοι συγκριτικά με την περυσινή περίοδο, και θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτεροι αν δεν είχε ακυρωθεί ο αγώνας της κατηγορίας ηλεκτροκίνητων του Νοεμβρίου στον οποίο είχαν δηλώσει συμμετοχή 16 αθλητές μας.

Ε. Δικαστικές υποθέσεις

Κατά το έτος 2004 η Ε.Α.Α. παρουσιάστηκε ως εναγόμενη στα δικαστήρια, στις εξής υποθέσεις:

Την 17η  Μαρτίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σε «Αίτηση ακύρωσης της 72ης Γ.Σ.»

Την 27η  Μαϊου 2004 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, με δεύτερο εναγόμενο και τον Ι. Κωνσταντακάτο, υπό την τότε ιδιότητα του προέδρου, σε «Αίτηση για την επιστροφή μέρους από τις καταβληθείσες συνδρομές για τα έτη 1996-2001»

Η απόφαση της πρώτης υπόθεσης απέρριψε σχεδόν όλους τους ισχυρισμούς των εναγόντων ως αόριστους και αβάσιμους, κρίνοντας στην ουσία ότι η προσβληθείσα για το κύρος της Γ.Σ. του 2003 ήταν έγκυρη, και ότι επίσης έγκυρη ήταν η εκλογή της σημερινής διοίκησης.

Η απόφαση δέχτηκε μόνο τον ισχυρισμό των εναγόντων ότι δεν υπήρχε σαφής εντολή προς την τότε προσωρινή διοίκηση να προκηρύξει αρχαιρεσίες και για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Προς ενημέρωση του σώματος, το συγκεκριμένο σημείο αυτής της απόφασης έχει εφεσιβληθεί, και έως ότου τελεσιδικήσει η τότε εκλεγείσα Εξελεγκτική Επιτροπή θα ασκεί τα καθήκοντά της. 

Η απόφαση της δεύτερης υπόθεσης έκρινε ότι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης ήταν το ειρηνοδικείο Ιλιου, όπου και η έδρα του σωματείου, και όχι το ειρηνοδικείο Αθηνών στο οποίο υπεβλήθη η αγωγή.  Εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπεβλήθη έκτοτε νέα αγωγή επί του ίδιου θέματος.

Οι αποφάσεις επί των δύο ανωτέρω υποθέσεων, και οι θέσεις της Ε.Α.Α.,  θα αναγνωστούν αμέσως μετά την παρουσίαση των πεπραγμένων του έτους.

ΣΤ. Επίλογος

Κατά το υπό κρίση χρονικό διάστημα, οι δύο δικαστικές αποφάσεις «ξεκαθάρισαν τα πράγματα», γράφτηκαν 7 νέα μέλη, ο αριθμός των αθλητών ανήλθε στους 26, επετεύχθη σημαντική πρόοδος στο θέμα του χώρου προπόνησης των αθλητών, και για μία ακόμη χρονιά η Ε.Α.Α. είχε τις περισσότερες συμμετοχές και νίκες στους Πανελλήνιους αγώνες.

horizontal rule

2005

Σύνθεση Δ.Σ.

Μανουσακάκης Γρ., Πρόεδρος

Κωνσταντακάτος Ι., Αντιπρόεδρος

Γεροστάθης Β., Γεν. Γραμματεύς

Κουσουρλής Ι., Ταμίας

Παπαδόπουλος Α., μέλος

Πεπραγμένα 2005

Αγαπητά μέλη,

Κατ’ εντολή του Δ.Σ., σας παρουσιάζω, τον απολογισμό του έτους 2005 εμπλουτισμένο με συγκριτικά στοιχεία της τριετίας.

1. Αθλητική δραστηριότητα

Το 2005 ήταν όχι μόνο επιτυχές, όπως τα δύο προηγούμενα, αλλά και με βελτιωμένα στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία:

Συμμετείχαμε στους Πανελλήνιους αγώνες με 21 αθλητές (ποσοστό 40% επί συνόλου 53 αθλητών από 10 σωματεία) και κατακτήσαμε 8 νίκες (τρεις πρώτες, τρεις δεύτερες, και δύο τρίτες).

Οι αριθμοί αυτοί θα ήταν ακόμα μεγαλύτεροι, αν δεν είχε ματαιωθεί ο αγώνας scale στον οποίο είχαν δηλώσει συμμετοχή πολλοί αθλητές μας.

Συγκριτικά:

το 2004 συμμετείχαμε με 17 αθλητές (ποσοστό 35% επί 49 συμμετοχών από 11 σωματεία), και πήραμε  9 νίκες (τρεις πρώτες, δύο δεύτερες και τέσσερις τρίτες) με την πρόσθετη σημείωση ότι δεν έγινε ο αγώνας ηλεκτροκίνητων.

ενώ το 2003 συμμετείχαμε με 11 αθλητές (ποσοστό 23% επί 48 συμμετοχών από 12 σωματεία) και πήραμε 6 νίκες (δύο πρώτες, δύο δεύτερες και δύο τρίτες).

Όπως αποδεικνύεται η Ε.Α.Α. ήταν - για τρίτη χρονιά - το πρώτο σωματείο σε αριθμό συμμετοχών και νικών ανάμεσα στα αερομοντελιστικά σωματεία, και δεύτερο σωματείο με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών ανάμεσα στις 50 αερολέσχες που έστειλαν αθλητές σε αγώνες.

Τέλος το 2005 δύο αθλητές μας συμμετείχαν με την Εθνική Ομάδα στους Παγκόσμιους αγώνες Ελικοπτέρων F3C, στη Ζαμόρα της Ισπανίας, όπου η χώρα μας κατετάγη 15η.

Σήμερα στο αθλητικό μητρώο είναι εγγεγραμμένοι 42 αθλητές (26 το 2004).

2. Διοικητικά θέματα

Το Δ.Σ. συνήλθε 10 φορές σε τακτική και 2 φορές σε έκτακτη συνεδρίαση, και συγκάλεσε την 75η ετήσια τακτική ΓΣ την 18η  Απριλίου.

Ενεγράφη ένα νέο τακτικό μέλος.

Ανακηρύχθηκαν εικοσιδύο μέλη ως επίτιμα, δέκα παλαιά μέλη επαν-εγγράφησαν ως επίτιμα και οκτώ άτομα ενεγράφησαν απ’ ευθείας ως επίτιμα.

Δύο μέλη μας, ηλικίας κάτω των 35 ετών, έχασαν την ιδιότητα του μέλους, επειδή έγιναν εν ενεργεία αθλητές, και δεν μπορούσαν να είναι ταυτόχρονα και μέλη (άρθρο 3, ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε).

Τον Φεβρουάριο έγινε εκκαθάριση του μητρώου των μελών σύμφωνα με το καταστατικό (εδάφια 10.1, 10.1.3, 13.7 , 14.3.3), με αποτέλεσμα να διαγραφούν 721 μέλη που όφειλαν συνδρομές πλέον των 2 ετών, στην πραγματικότητα πλέον των 5 έως και 20 ετών.

Η σημερινή δύναμη της Ε.Α.Α. απαριθμεί 73 τακτικά μέλη, και 42 επίτιμα. Είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν αυτοί οι αριθμοί με ακρίβεια.

Δυστυχώς, βιώσαμε και ένα λυπηρό γεγονός, με την απώλεια του αγαπητού φίλου και επίτιμου μέλους της Ε.Α.Α. Κάρολου Φρίντμαν.

Στο σημείο αυτό με πρόταση του κ. Κωνσταντακάτου, τα μέλη κρατούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος μέλους.

3. Οικονομικά

Ο λεπτομερής οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός του έτους, θα ακολουθήσει αμέσως μετά τον διοικητικό απολογισμό.

Εδώ επιθυμώ να επισημάνω ότι κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων χρήσεων, το ταμείο μας άδειασε. Αυτό δεν οφείλεται σε κακή διαχείριση, αλλά σε αναγκαστικές καταβολές, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων, ύψους 13.490 €, αφορούσε την υπεράσπιση του σωματείου απέναντι στις δικαστικές υποθέσεις.

Ετσι, μετά και την ματαίωση της αναμενόμενης επιχορήγησης 1.510 €, του έτους 2001, το ταμείο μας είχε την 31-12-05 μόλις 236,53 €, και ήδη λειτουργούμε με δανεικά.

Για την αντιμετώπιση των οικονομικών απαιτήσεων απεφασίσθη η αύξηση της συνδρομής από το έτος 2005 σε 30€, και από το έτος 2006 σε 40€, αλλά και αυτά τα έσοδα θα είναι πολύ μικρά συγκριτικά με τις ανάγκες του προϋπολογισμού μας. Ετσι μόνος τρόπος ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσης είναι η πρόσθετη προαιρετική εισφορά των μελών, στο ύψος που το καθένα επιθυμεί.

4. Εκπαιδευτικό έργο

Παράλληλα ημερίδα Control Line στο αεροδρόμιο Τατοϊου, με πτήσεις 20 τουλάχιστον μοντέλων, τις οποίες παρακολούθησαν πλέον των 100 θεατών.

Αξίζει να μνημονευτούν δύο γεγονότα: Η παρουσία οκτώ κοντρολαιτζήδων της παλαιάς φρουράς (μερικοί από την εποχή του ’50 και ’60), τέσσερεις από τους οποίους έπιασαν και πάλι «λαβή», και η συγκίνηση που νιώσαμε όλοι πετώντας και πάλι στην – άριστα διατηρημένη- κυκλική πίστα που είχε φτιάξει πριν από 30 χρόνια ο αείμνηστος Γ. Σεβαστός.

Τέλος καταθέσαμε στην ΕΛΑΟ προτάσεις για την αλλαγή των κανονισμών F4C – Scale, υποβάλαμε επιστολή με την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στους αθλητές μας, ο κύριος όγκος της εκπαιδευτικής προσφοράς της Ε.Α.Α. προς τους Ελληνες αερομοντελιστές έγινε μέσω της ιστοσελίδας που συντηρεί το επίτιμο μέλος μας κ. Κ. Κωστόπουλος, τον οποίο ευχαριστούμε και πάλι θερμά για την προσφορά του.

Εκτός από τη δυνατότητα που παρείχε η ιστοσελίδα και το φόρουμ για την άμεση επίλυση των αποριών και τεχνικών προβλημάτων των νέων αερομοντελιστών από τα πιο καταρτισμένα μέλη μας, ο κ. Κωστόπουλος παραχώρησε και ιδιαίτερο sub-domain για τη φιλοξενία του «βιβλίου» του μέλους μας κ. Γιάννη Κωνσταντακάτου, με τεχνικά και οργανωτικά θέματα αερομοντελισμού, που μέσα στον πρώτο χρόνο δέχθηκε πάνω από 8.000 επισκέψεις.

5. Δραστηριότητες

Τον Φεβρουάριο, οργανώσαμε και πάλι την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Αχαρνών, με παράλληλες επιδείξεις μοντέλων indoor, και παροχή δώρων που πρόσφεραν οι επαγγελματίες του χώρου, προς τους οποίους απευθύνουμε και πάλι τις θερμές μας ευχαριστίες.

Τον Ιούνιο, έγινε η απονομή του κύπελου «Γ. Σεβαστός» του έτους 2004 στον κ. Γαδετσάκη Απόστολο από τα Τρίκαλα, και του έτους 2005 στον κ. Νίκο Νταναβάρα από τη Λάρισσα.

Τον Ιούλιο ομάδα 9 μελών και αθλητών μας συμμετείχε ενεργά με πτήσεις ανεμοπτέρων σε επίδειξη που έλαβε χώρα στην πόλη ZAR της Πολωνίας, και απέσπασε άριστη κριτική.

Τον Δεκέμβριο οργανώσαμε διαμαρτυρίας για τις εικονικές συμμετοχές αθλητών άλλων σωματείων στους Πανελλήνιους αγώνες, και ενημερώσαμε τα μέλη και τους αθλητές μας να μη χρησιμοποιούν για τις πτήσεις των μοντέλων τους, ακατάλληλους χώρους.

6. Χώροι πτήσεων

Μετά από ενέργειές μας προς τον Δήμο Αχαρνών, μας παραχωρείται το κλειστό γυμναστήριο «Μπάμπης Χολίδης» μία φορά τον μήνα επί πεντάωρο, όπου εκτελούνται πτήσεις υπερελαφρών μοντέλων indoor.

Παράλληλα το ίδιο αίτημα έγινε δεκτό από το δήμο Σπάτων, και αναμένεται η εφαρμογή του αντίστοιχου προγράμματος αμέσως μετά το Πάσχα.

Με άλλες ενέργειές μας, επιτρέπεται πλέον η χρήση της πίστας κοντρολ-λάϊν του ΑΚΑ, από τα μέλη και τους αθλητές μας, καθ΄ όλες τις ώρες που ενεργούν και οι υπόλοιπες αερολέσχες.

Σημειώνουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η πάγια διαταγή για δυνατότητα πτήσεων αερομοντέλων κάθε μέρα στο Τατόϊ, αλλά το επιτρεπόμενο ωράριο - μόνο τις ώρες παύσης εργασίας δηλαδή μία ώρα τον χειμώνα, και τρεις μεσημεριανές ώρες το καλοκαίρι με ήλιο και μελτέμι - δεν είναι αξιοποιήσιμο.

Οι αθλητές μας έκαναν προπονήσεις στο μοντελοδρόμιο της εταιρείας HobbyBox δωρεάν, ενώ τα μέλη εκτελούσαν πτήσεις στα ιδιωτικά μοντελοδρόμια, με τους ίδιους οικονομικούς όρους που θα ίσχυαν και σε μοντελοδρόμιο δικής μας διαχείρισης.

Αξιο μνημόνευσης είναι ότι τα περισσότερα ενεργά μέλη μας, όπως και οι αθλητές μας, κάνουν χρήση του μοντελοδρόμιου του Hobby Box, δίνοντας σε όλους μας την αίσθηση ότι εκεί είναι το «νέο στέκι» της Ε.Α.Α. Οι λιγοστοί υπόλοιποι που πετάνε αλλού, γιατί δεν τους αρέσει το συγκεκριμένο μοντελοδρόμιο, ούτως ή άλλως δεν θα έκαναν χρήση έστω και αν αυτό ανήκε στην Ε.Α.Α.

Η περίπτωση χρήσης του παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό εξετάστηκε, αλλά εγκαταλείφθηκε για πολλούς λόγους, με κυριότερο εξ αυτών, το ότι οι αποστάσεις του χώρου από τις κατοικημένες περιοχές και τις λεωφόρους είναι πολύ μικρότερες από τα όρια ασφάλειας που έχει θεσπίσει το Δ.Σ. για μηχανοκίνητα μοντέλα σταθερών πτερύγων.

Επαναλαμβάνουμε και σήμερα την έκκληση προς τα μέλη και τους αθλητές μας, να μη χρησιμοποιούν για τις πτήσεις των αερομοντέλων τους χώρους, που δεν καλύπτουν τα αντίστοιχα – για κάθε κατηγορία - όρια ασφάλειας.

7. Δικαστικές υποθέσεις

Τον Οκτώβριο συνεκδικάστηκαν οι εφέσεις που είχαν καταθέσει η Ε.Α.Α., και οι αντίδικοι, για διάφορα σημεία της υπ’ αρ. 2654/2004 απόφασης του πρωτοδικείου. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την απόφαση του Εφετείου επ’ αυτών. Γνωρίζουμε μόνο ότι το σύνολο των εξόδων για την υπεράσπιση του σωματείου μας σ’ αυτές τις υποθέσεις ανήλθε, όπως προαναφέραμε στις 13.490 €.

8. Διεθνής αναγνώριση

Αφησα για το τέλος το σημαντικότερο και πλέον ευχάριστο γεγονός της χρονιάς.

Η Διεθνής Αεροναυτική Ομοσπονδία (FAI), αναγνωρίζοντας την εξαιρετική συμβολή της Ενωσης Αερομοντελιστών Αθηνών, στην ανάπτυξη του αερομοντελισμού στην Ελλάδα, από το έτος ίδρυσής της 1952 έως σήμερα, την βράβευσε με το GROUP DIPLOMA.

9. Επίλογος

Η παραδίδουσα σήμερα διοίκησή μας, μετά από τριετή θητεία, κατέστη η μακροβιώτερη στην ιστορία της Ε.Α.Α.

Τον Φεβρουάριο του 2003, διαπιστώνοντας το μεγάλο διοικητικό κενό που υπήρχε στο σωματείο μας θέσαμε υποψηφιότητα και εσείς με την συντριπτική πλειοψηφία σας, μας τιμήσατε με την ψήφο σας.

Δεν κατεβήκαμε από το τραίνο όπως ολίγοι έκαναν, επιθυμούσαν και ανέμεναν να κάνουμε κι’ εμείς.

Επί τρία χρόνια - στα μεσοδιαστήματα της παρουσίας μας στα δικαστήρια - εργαστήκαμε  με σταθερά βήματα και επαναφέραμε την Ε.Α.Α.. στο επίπεδο του πλέον δραστήριου και επιτυχημένου αερομοντελιστικού σωματείου της Ελλάδας, με διεθνή - πλέον – αναγνώριση.

Πιστεύουμε ότι κι εμείς με τη σειρά μας τιμήσαμε την εμπιστοσύνη που μας δείξατε.

horizontal rule

2006

Σύνθεση Δ.Σ.

Κωνσταντακάτος Ι., Πρόεδρος

Κατηνιώτης Β., Αντιπρόεδρος

Γεροστάθης Β., Γεν. Γραμματεύς

Κουσουρλής Ι., Ταμίας

Παπαδόπουλος Αντ., μέλος

Πεπραγμένα 2006

 

Αγαπητά μέλη, Κατ’ εντολή του Δ.Σ., σας παρουσιάζω, τον απολογισμό του έτους 2006

1. Αθλητική δραστηριότητα

Φέτος η «Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών» συμπληρώνει 55 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στον Ελληνικό αεραθλητικό χώρο, με μία ακόμα διάκριση.

Το 2006 πετύχαμε να έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό αθλητών μεταξύ όλων των σωματείων της δύναμης της Ομοσπονδίας, την πρώτη θέση σε συμμετοχές στους αεραθλητικούς αγώνες και την πρώτη θέση σε αριθμό νικών.

Οι αθλητές μας, είχαν στην διάθεσή τους το μοντελοδρόμιο του Hobby Box τις καθημερινές δωρεάν,

και το κλειστό γυμναστήριο Μπάμπης Χολίδης για πτήσεις υπερελαφρών μοντέλων, μία φορά τον μήνα.

Σημειώνεται ότι στις αρχές του τρέχοντος έτους λάβαμε αντίστοιχη προσφορά από τον κ. Ντούνη, με την οποία προσφέρει τη δυνατότητα στους αθλητές μας να χρησιμοποιούν το «Dounis Airfield” τέσσερεις φορές τον μήνα (καθημερινές), δωρεάν.

2. Διοικητικά θέματα

Το Δ.Σ. συνεδρίασε 11 φορές και συγκάλεσε την 76η ετήσια τακτική ΓΣ στις 12 Απριλίου.

Ενεγράφη ένα νέο τακτικό μέλος, και ένα παλαιό μέλος επανεγγράφη ως επίτιμο.

Το ύψος της συνδρομής αυξήθηκε σε 40για το 2006, και στο ίδιο ύψος θα παραμείνει και για  το 2007. 

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα από τις συνδρομές είναι πολύ μικρά συγκριτικά με τις ανάγκες του προϋπολογισμού μας. Ετσι μόνος τρόπος ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσης είναι η πρόσθετη προαιρετική εισφορά των μελών (τακτικών και επιτίμων), στο ύψος που το καθένα επιθυμεί.

3. Λοιπές δραστηριότητες

1. Τον Ιανουάριο έγινε με μεγάλη επιτυχία η «κοπή της πίτας» στο κλειστό γυμναστήριο του δήμου Αχαρνών, η οποία πλαισιώθηκε με επίδειξη υπερελαφρών μοντέλων εσωτερικού χώρου. Την γιορτή τίμησε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπ. Στριφτός, και άλλοι τοπικοί πολιτικοί και αθλητικοί παράγοντες, οι οποίοι υποσχέθηκαν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της Ε.Α.Α. και έτσι πετύχαμε τη χρήση του κλειστού γυμναστήριου μία φορά τον μήνα..

2. Τον Μάϊο συμμετείχαμε στο πρώτο Αερομοντελιστικό AIR SHOW στη Ν. Αγχίαλο Μαγνησίας με 2 εκπροσώπους μας.

3. Τον Ιούνιο οργανώσαμε σεμινάριο F3A.

4. Τον Ιούλιο ομάδα 10 μελών και αθλητών μας συμμετείχε με πτήσεις ρυμουλκούμενων ανεμόπτερων scale σε επίδειξη, στην πόλη ZAR της Πολωνίας, και απέσπασε άριστη κριτική.

5. Τον Αύγουστο η τριμελής Εθνική Ομάδα, εκ των οποίων δύο ήταν αθλητές της Ε.Α.Α., κατετάγη 9η στη γενική βαθμολογία των Πανευρωπαϊκών αγώνων ελικοπτέρων στην Αγγλία.

6. Τον Σεπτέμβριο 11 μέλη μας έλαβαν το χρίσμα του κριτή της κατηγορίας «μοντέλων scale».

7. Τον Οκτώβριο στην ημερίδα που οργανώσαμε στο μοντελοδρόμιο Hobbybox  πέταξαν συνολικά 21 αερορυμουλκούμενα ανεμόπτερα scale και δύο ρυμουλκά και αμέσως μετά δύο εβδομάδες ένα μεγάλο μέρος τους πέταξε επί δύο ημέρες και στο Μεσολόγγι.

8. Τον Δεκέμβριο στην Πανελλήνια συνάντηση των εκπροσώπων των σωματείων αερομοντελισμού, που οργάνωσε η Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχαμε με δύο στελέχη μας τα οποία ανέπτυξαν τα θέματα «οργάνωση μοντελοδρόμιων και ασφάλεια πτήσης», «πρόγραμμα ανάπτυξης του αερομοντελισμού στην Ελλάδα», «ασφαλιστική κάλυψη», και «αγωνιστικοί κανονισμοί».

9. Το Δεκέμβριο επίσης, καταθέσαμε στην Ομοσπονδία πρόταση για βελτίωση των αγωνιστικών κανονισμών σε 3 υπάρχουσες κατηγορίες, και προτείναμε την θέσπιση τριών κατηγοριών για τα λαστιχοκίνητα εσωτερικού χώρου.

10. Και θα ήταν παράληψη αν δεν ανέφερα ότι ο 17χρονος αθλητής μας Λευτέρης Γεωργιάδης κατέκτησε ένα από τα οκτώ ισοδύναμα βραβεία των 5ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με την κατασκευή της «Ρομποτικής Μπάλας» (μίας αυτοκινούμενης μπάλας χωρίς εξωτερικές ρόδες).

Η «ρομποτική μπάλα θα ταξιδέψει τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους στην Grenoble της Γαλλίας για τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς αγώνες. Ευχόμαστε στον Λευτέρη καλή επιτυχία.

4. Δικαστικές υποθέσεις

Τον Ιούλιο εξεδόθη η απόφαση επί των εφέσεων που είχαν καταθέσει η Ε.Α.Α., και οι αντίδικοι, για διάφορα σημεία της υπ’ αρ. 2654/2004 απόφασης του πρωτοδικείου. Οι αποφάσεις του εφετείου δεν μετέβαλαν τις πρωτόδικες αποφάσεις, που σημαίνει ότι η Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου 2003 εκρίθη και πάλι ότι ήταν έγκυρη, άρα και ότι η εκλεγείσα διοίκηση διοίκησε νόμιμα την Ε.Α.Α. κατά την παρελθούσα τριετία, ενώ η μη έγκριση της παράλληλης εκλογής της Ε.Ε., δεν είχε καμία επίπτωση στην διοίκηση του σωματείου για την παρελθούσα τριετία.

horizontal rule

2007

Σύνθεση Δ.Σ.

Κωνσταντακάτος Ι., Πρόεδρος

Κατηνιώτης Β., Αντιπρόεδρος

Γεροστάθης Β., Γεν. Γραμματεύς

Κουσουρλής Ι., Ταμίας

Παπαδόπουλος Αντ., μέλος

Πεπραγμένα 2007

Αγαπητά μέλη,

Κατ’ εντολή του Δ.Σ., σας παρουσιάζω, τον απολογισμό του έτους 2007

1. Αθλητική δραστηριότητα

Φέτος η «Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών» συμπληρώνει 56 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στον Ελληνικό αεραθλητικό χώρο.

Το υπό κρίση έτος διατηρήσαμε τον μεγαλύτερο αριθμό αθλητών μεταξύ όλων των σωματείων της δύναμης της Ομοσπονδίας, και είχαμε τις περισσότερες συμμετοχές σε επίπεδο σωματείου (20) μεταξύ των 46 σωματείων της Ομοσπονδίας που έδειξαν αθλητική δραστηριότητα.

Από τα 46 σωματεία, τα 14 έχουν δραστηριότητα στον αερομοντελισμό, και επί συνόλου 105 αερομοντελιστών αθλητών η  Ε.Α.Α. είχε 20 ήτοι ποσοστό 19%.

Οι αθλητές μας απέσπασαν μία πρώτη, τρείς δεύτερες και τρείς  τρίτες νίκες.

Οι αριθμοί αυτοί θα ήταν πολύ καλύτεροι αν δεν ματαιώνονταν ο αγώνας F3J όπου είχαν δηλώσει 6 αθλητές της Ε.Α.Α., και αν ήταν έτοιμοι όλοι οι αθλητές μας που ενδιαφέρονται για τον αγώνα Scale.

2. Διοικητικά θέματα

Το Δ.Σ. συνεδρίασε 9 φορές και συγκάλεσε την 77η ετήσια τακτική ΓΣ.

Ενεγράφησαν τέσσερα νέα τακτικά μέλη, και επανεγγράφη ένα παλαιό.

Πέντε αθλητές αποδεσμεύτηκαν μετά από αίτησή τους.

Το ύψος της συνδρομής παρέμεινε σε 40€ για το 2007, και στο ίδιο ύψος θα παραμείνει και για  το 2008.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα από τις συνδρομές είναι πολύ μικρά συγκριτικά με τις ανάγκες του προϋπολογισμού μας. Ετσι γίνεται ακόμα μία φορά έκκληση προς τα τακτικά και επίτιμα μέλη, για να συνεισφέρουν προαιρετικά το ποσόν που το καθένα επιθυμεί.

3. Λοιπές δραστηριότητες

1. Τον Φεβρουάριο έγινε με μεγάλη επιτυχία η «κοπή της πίτας» στο κλειστό γυμναστήριο του δήμου Αχαρνών, η οποία πλαισιώθηκε με επίδειξη υπερελαφρών μοντέλων εσωτερικού χώρου. Την γιορτή τίμησε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Φωτιάδης ο Πρόεδρος της ΕΛΑΟ κ. Ε. Σαβράμης, και άλλοι τοπικοί πολιτικοί και αθλητικοί παράγοντες.

2. Τον Μάϊο ομάδα 10 μελών και αθλητών μας πήρε μέρος στο δεύτερο Αερομοντελιστικό AIR SHOW στη Ν. Αγχίαλο Μαγνησίας (που οργάνωσε η Α.Ε.ΜΑ.).

3 Τον ίδιο μήνα (Μάϊο), διοργανώσαμε μαζί με το Hobbybox στο μοντελοδρόμιο του τελευταίου στο Ακραίφνιο, ημερίδα μοντέλων scale, και δώσαμε διακρίσεις: α) στο μοντέλο με την καλύτερη στατική παρουσίαση,
β) στο μοντέλο που έκανε την ρεαλιστικότερη πτήση, γ) στον αερομοντελιστή που ήρθε από τον πιο μακρινό τόπο, και δ) στον αερομοντελιστή που πέταξε τα περισσότερα (δικά του) μοντέλα μέσα στο διήμερο.

4. Τον Ιούλιο ομάδα μελών και αθλητών μας συμμετείχε με πτήσεις ρυμουλκούμενων ανεμόπτερων scale στο 7ο International Flying Model Picnic στην πόλη ZAR της Πολωνίας, και στη συνέχεια σε άλλη εκδήλωση στην πόλη Bezmiechowa και απέσπασε άριστη κριτική.

5. Τον Αύγουστο έγινε στο Wlochawek της Πολωνίας ο Παγκόσμιος αγώνας τηλεκατευθυνόμενων ελικοπτέρων, όπου η τριμελής Εθνική Ομάδα, δύο εκ των μελών της ήταν αθλητές της Ε.Α.Α., κατετάγη στη γενική βαθμολογία 15η μεταξύ 29 κρατών, και είναι άξια συγχαρητηρίων.

6. Τον Οκτώβριο ομάδα μελών και αθλητών της Ε.Α.Α. προσκεκλημένοι της Ενώσεως Αερομοντελιστών Μεσσηνίας, έκανε επίδειξη αερορυμουλκούμενων ανεμοπτέρων και άλλων τύπων μοντέλων στην Καλαμάτα.

7. Τον Νοέμβριο στην Πανελλήνια συνάντηση των εκπροσώπων των σωματείων αερομοντελισμού, που οργάνωσε η Ομοσπονδία στο Βόλο, συμμετείχαμε με δύο στελέχη μας τα οποία ανέπτυξαν πρόταση για νέους αγωνιστικούς κανονισμούς στις κατηγορίες «λαστιχοκίνητα εσωτερικού χώρου», και «αερορυμουλκούμενα ανεμόπτερα», ενώ επίσης έκαναν προτάσεις για τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών στις κατηγορίες «ακρίβεια προσγείωσης», «ακροβατικά Β-GR» και σε δύο κατηγορίες ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων.

Τέλος, αναφέρουμε για την ιστορία, ότι τον μήνα Οκτώβριο, στη Γενική Συνέλευση της FAI στην Ρόδο, που οργάνωσε η ΕΛ.Α.Ο., απενεμήθησαν διάφορες τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το δίπλωμα Aeromodelling Gold medal στον Αντώνη Παπαδόπουλο (που το κέρδισε μεταξύ 5 υποψηφίων και μετά από 3 ψηφοφορίες) και το δίπλωμα Paul Tissandier στον Γιάννη Κωνσταντακάτο.

horizontal rule

2008

Σύνθεση Δ.Σ.

Κωνσταντακάτος Ι., Πρόεδρος

Κατηνιώτης Β., Αντιπρόεδρος

Γεροστάθης Β., Γεν. Γραμματεύς

Κουσουρλής Ι., Ταμίας

Παπαδόπουλος Αντ., μέλος

Πεπραγμένα 2008

 

Αγαπητά μέλη,

Κατ’ εντολή του Δ.Σ., σας παρουσιάζω, τον απολογισμό του έτους 2008

1. Διοικητικά θέματα

Το Δ.Σ. συνεδρίασε 10 φορές και συγκάλεσε την 78η ετήσια τακτική ΓΣ.

Το ύψος της συνδρομής παρέμεινε σε 40για το 2008, ενώ μειώθηκε στα 30€ για  το 2009.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα από τις συνδρομές είναι πολύ μικρά συγκριτικά με τις ανάγκες του προϋπολογισμού μας. Ετσι γίνεται ακόμα μία φορά έκκληση προς τα τακτικά και επίτιμα μέλη, για να συνεισφέρουν προαιρετικά το ποσόν που το καθένα επιθυμεί.

2. Αθλητική δραστηριότητα

Φέτος η «Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών» συμπληρώνει 57 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στον Ελληνικό αεραθλητικό χώρο.

Το υπό κρίση έτος διατηρήσαμε τον μεγαλύτερο αριθμό αθλητών μεταξύ όλων των σωματείων της δύναμης της Ομοσπονδίας, αν και για διάφορους λόγους δεν είχαμε αθλητική δραστηριότητα, ισότιμη με αυτή των προηγουμένων ετών.

Συγκεκριμένα η Ε.Α.Α. έλαβε μέρος στους παρακάτω Πανελλήνιους αγώνες

Στους Πανευρωπαϊκούς στην κατηγορία  F3A στην Ιταλία, με τον αθλητή Κιόρογλου Ν.

Τον Σεπτέμβριο στην Kαλαμάτα, στην κατηγορία Scale ARF με τον αθλητή Κουστα Τρ. που πήρε τρίτη νίκη, και τον ίδιο μήνα στην κατηγορία ηλεκτρικών ανεμοπτέρων (F5B) στην Λάρισα, με τον αθλητή κ. Σοφό Π. που πήρε πρώτη νίκη.

Τέλος τον Δεκέμβριο η Ε.Α.Α. οργάνωσε περιφερειακούς αγώνες στην κατηγορία προσγείωσης ακριβείας στο Ακραίφνιο, στους οποίους συμμετείχε με 11 αθλητές.

3. Λοιπές δραστηριότητες – Δημόσιες σχέσεις

1. Τον Μάϊο ολιγομελής ομάδα της Ε.Α.Α. συμμετείχε στο τρίτο Αερομοντελιστικό AIR SHOW στη Ν. Αγχίαλο Μαγνησίας, που οργάνωσε η Α.Ε.ΜΑ.

2. Τον Μάϊο η Ε.Α.Α. ήταν συνδιοργανώτρια (μαζί με την Ε.Α.Θ και Α.Ε.ΜΑ) του πρώτου Πανελλήνιου Fly-In σε μοντέλα εσωτερικού χώρου (indoor), στον Βόλο, στο οποίο έλαβαν μέρος 7 μέλη μας.

3. Τον Μάϊο η Ε.Α.Α. οργάνωσε στην Αθήνα Σεμινάριο Μετεωρολογίας για αερομοντελιστές, στο οποίο εισηγητής ήταν το επίτιμο μέλος μας κ. Κ. Πικρός, και το οποίο παρακολούθησε μεγάλος αριθμός μελών, και επισκεπτών.

4. Τον Ιούνιο ομάδα της Ε.Α.Α. έκανε επίδειξη αερορυμουλκούμενων ανεμοπτέρων και άλλων τύπων μοντέλων στο αεροδρόμιο της Τριόδου στην Μεσσήνη.

5. Τον Ιούλιο μέλη μας συμμετείχαν με πτήσεις ρυμουλκούμενων ανεμόπτερων scale στο 8ο International Flying Model Picnic στην πόλη ZAR της Πολωνίας, και στη συνέχεια σε άλλη εκδήλωση στην πόλη Bezmiechowa και απέσπασαν άριστη κριτική.

6. Τον Σεπτέμβριο, ομάδα της Ε.Α.Α. συμμετείχε στις εκδηλώσεις της εορτής της Πολεμικής Αεροπορίας, με επίδειξη στο αεροδρόμιο της Τανάγρας.

7. Τον Σεπτέμβριο μέλος της Ε.Α.Α. παρουσίασε στους αερομοντελιστές των Ιωαννίνων σεμινάριο για την κρίση των ακροβατικών της κατηγορίας F3A.

8. Τον Νοέμβριο, η Ε.Α.Α. οργάνωσε στο μοντελοδρόμιο του Hobbybox στο Ακραίφνιο, Πανελλήνια ημερίδα ανεμοπτέρων scale, στην οποία συμμετείχαν εκτός από δικά μας μέλη, αερομοντελιστές από τον Βόλο, την Καλαμάτα, την Σπάρτη, και τα Χανιά .

9. Τον Νοέμβριο στην Πανελλήνια συνάντηση των εκπροσώπων των σωματείων αερομοντελισμού, που οργάνωσε η Ομοσπονδία στην Αθήνα, συμμετείχαμε με δύο στελέχη μας τα οποία πρότειναν νέους αγωνιστικούς κανονισμούς στην κατηγορία F5J (που έγιναν δεκτοί), όπως και προτάσεις για τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών στις κατηγορίες «ακρίβεια προσγείωσης», που επίσης έγιναν δεκτές.

10. Σε όλη την διάρκεια του έτους τα μέλη μας Μιχαηλίδης Ε., Σκαργιώτης Γ., Κατηνιώτης Β., και άλλα,  

α) δημοσίευσαν στην ιστοσελίδα του επίτιμου μέλους μας κ. Κ. Κωστόπουλου, οδηγίες και λεπτομερείς φωτογραφίες από την συναρμολόγηση των μοντέλων τους.

β) ενημέρωναν ανελλιπώς με φωτογραφίες στο διαδίκτυο για τις πτητικές δραστηριότητες των μελών μας, όπως και με video στο youtube που το βλέπει όλη διεθνής κοινότητα.

και γ) απαντούσαν σε απορίες τεχνικής φύσης που έθεταν στην ανωτέρω ιστοσελίδα, αερομοντελιστές απ’ όλη την Ελλάδα.

11. Στο νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εξελέγησαν τα μέλη μας κ.κ. Α. Παπαδόπουλος αναλαβών το αξίωμα του Αντιπροέδρου, και Β. Κατηνιώτης αναλαβών με το αξίωμα του Γεν. Γραμματέα.

12. Το απερχόμενο μετά την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. ευχαριστεί το επίτιμο μέλος μας κ. Μπούρμπουλα, και το μέλος μας κ. Ντούνη, για την μέχρι σήμερα δωρεάν χρήση των μοντελοδρόμιων των επιχειρήσεών τους από τους αθλητές μας.

horizontal rule

2009

Σύνθεση Δ.Σ. από 6/4/09

Κωνσταντακάτος Ι., Πρόεδρος

Κατηνιώτης Β., Αντιπρόεδρος

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Γεν. Γραμματεύς

Παπαδόπουλος Αντ., ταμίας

Σκαργιώτης Γεώργιος, μέλος

Πεπραγμένα 2009horizontal rule

2010

Σύνθεση Δ.Σ.

Πεπραγμένα 2010

horizontal rule

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]