Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εσωτερικοί Κανονισμοί

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Εσ. Κανονισμός 1960

(περί διάθεσης υλικών και σειράς κατασκευών)

 

 

Θα συμπληρωθεί εν καιρώ

horizontal rule

Πρακτικό #210 ΔΣ ΕΑΑ 11/3/71

Θέμα 4ον Υπό του κ. Σεβαστού ανεγνώσθη μελέτη λειτουργίας της λέσχης εκπονηθείσα υπ' αυτού. Μετά την ανάγνωσιν απεφασίσθη όπως μετά των κ.κ. Μαλτέζου και Κωνσταντακάτου επεξεργασθή και υποβληθή εις επομένην συνεδρίασιν του Δ.Σ. δι' έγκρισιν ως εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Λέσχης.

 

horizontal rule

Πρακτικό #212 ΔΣ ΕΑΑ 11/5/71

Θέμα 3ον Ο κ. Γ. Σεβαστός ανέγνωσε τον εσωτερικό κανονισμό της Λέσχης συνταχθέντος υπό επιτροπής αποτελουμένης εκ των Γ. Σεβαστού, Κ. Μαλτέζου , Ι. Κωνταντακάτου και κατόπιν μερικής διορθώσεως απεφασίσθη όπως επανεξετασθή το θέμα εις την προσεχή συνεδρίασιν.

 

horizontal rule

Πρακτικό #228 ΔΣ ΕΑΑ 18/2/72

Θέμα 4ον Αναγιγνώσκεται το τελικόν σχέδιον του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΑΑ υπό του Γ.Γ. κ. Ι. Κωνσταντακάτου, και εγκρίνεται υπό των παρόντων.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]