Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Πρώτες δραστηριότητες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

 

Πριν το 1952

bullet

Πότε άρχισε ο αερομοντελισμός στην Ελλάδα; Η ερώτηση 
αυτή είναι δύσκολο να απαντηθεί.

bullet

Σίγουρα όμως μετά τον Β' π. πόλεμο η δραστηριότητα ήταν μεγάλη και αυξανόμενη.

bullet

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιληφθούν στοιχεία πριν έτος 1952 (έτος ίδρυσης της Ε.Α.Α.)

 

Αρθρο του πρωτοπόρου ανεμοπόρου Γεωργίου Παγκάκη στο τεύχος του Μαϊου 1947 των "Αεροπορικών Νέων"

 

 

 

Αρθρο με τίτλο "ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ" που δημοσιεύτηκε στα "Αεροπορικά Νέα" στα τεύχη Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1947.

Η υπογραφή του συνεργάτη Γ. Χρ. δεν είναι αναγνωρίσιμη.

Η συνέχεια του άρθρου, που προαναγγέλεται για τα τεύχη του 1948 θα συμπεριληφθεί εφ' όσον βρεθεί ο συγκεκριμένος τόμος.

 

Διαγωνισμός Αερομοντέλλων

Από το τεύχος του Δεκεμβρίου 1947 των "Αεροπορικών Νέων". Δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα.

 

Η παρακάτω φωτογραφία αποδεικνύει συμμετοχή αερομοντελιστών σε έκθεση, που μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιορισθεί ο τόπος και η ακριβής χρονολογία.

Η ταμπέλα του συγκεκριμένου εκθεσιακού σημείου αναφέρει:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΝ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΚΘΕΤΑΙ: Τ. Σαπουνάκης  Κ. Πλανούδης

                         Ρ. Ουίλλιαμς  Γ. Καμπουρόπουλος

 

Η πρώτη διαπίστωση είναι η συμμετοχή στην έκθεση της εταιρείας EL AL που ιδρύθηκε το 1948

Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι η συμμετοχή των αερομοντελιστών είναι ιδιωτική - δεν εκπροσωπείται η ΕΑΑ που λειτούργησε επισήμως στα μέσα του 1952.

Εκ των δύο ανωτέρω διαπιστώσεων, συμπεραίνουμε ότι η χρονολογία της έκθεσης αυτής εμπίπτει μεταξύ 1948 και 1952.

Επίσης πιθανολογούμε ότι η έκθεση έγινε στα γραφεία του ΟΤΕ στην οδό Βουλής στο Σύνταγμα, γιατί και εκεί έγιναν δύο ακόμα εκθέσεις με πρωτοβουλία τω Αεροπορικών Νέων, και μοιάζουν οι εσοχές στον τοίχο.

Ο Γιώργος Καμπουρόπουλος και ο Κυριάκος Πλανούδης μπροστά από την εσοχή με τα εκθέματα αερομοντελισμού.

αρχείο Μ. Καμπουρόπουλος

horizontal rule

Τέταρτος εξ αριστερών ο Δ. Γερανόπουλος τότε διοικητής ΥΠΑ και μετέπειτα πρόεδρος της ΒΑΛΕ. Στο άκρο δεξιά μόλις διακρίνονται ο Κυριάκος Πλανούδης

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

 

ΣΠΟΡ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΜΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑΚΟΙ

Είναι πολλές οι μικρομανίες που έχουν οι άνθρωποι και οι τρόποι να ασχολούνται με κάτι, κατά τις ελεύθερές τους ώρες. Αλλος με τα γραμματόσημα, άλλος με τα άνθη, άλλος με χαρτιά και με το... ποδόσφαιρο. Σχεδόν δεν υπάρχει άνθρωπος στις ξένες χώρες που να μην έχη μιά ασχολία εκτός του κυρίου έργου του. Βρίσκει δε τόση ευχαρίστησι, που αποχωρίζεται από τον υπόλοιπον κόσμο, ζή σ' ένα δικό του ξέχωρο και δοκιμάζει έντονα την συγκίνησι του δημιουργού.

Ξοδεύει χρήμα, κοπιάζει, ξενυχτάει, αλλά ικανοποιεί τις ροπές και τις τάσεις του, που έτσι εκδηλώνονται αυθόρμητα, και που θα ήταν αναγκασμένος να πνίξη εάν το κύριον επάγγελμά του δεν συνεβάδιζε με αυτές.

Ετσι πιστεύουμε και μείς με τα μοντέλλα των αεροπλάνων που κατασκευάζουμε. Νομίζουμε ότι η ασχολία αυτή είναι τόσο δικακτική, τόσο επιστημονική και τόσο ευγενική, και φέρνει σε έμεση επαφή αυτόν που ασχολείται με το στοιχείον του αέρα, που αξίζει τον κόπο να αψηφά κανείς τα σκώμματα και τις ειρωνείες των σοβαροφανών που σε κατηγορούν επί ... παιδιαρίσματι.

Τι θα έλεγαν αυτοί οι σκώπται εάν έβλεπαν πενηντάρηδες και εξηντάρηδες ακόμα να πετούν τις Κυριακές με τα αεροπλανάκια τους στο Χάϋντ Πάρκ; Ασφαλώς αν ήταν πιστωταί τους θα τους έκοβαν την πίστωσι.

Εκτός απ' αυτό, αντιμετωπίζομε και την έλλειψι των ειδικών υλικών που χρειάζονται, και που δεν βρίσκονται στην πατρίδα μας. Οπουδήποτε αλλού λαμβάνεται κρατική μέριμνα, χωρίς να προϋποθέτη πάντοτε πλούσιες χώρες.

Είναι κι' αυτός ένας σίγουρος τρόπος να υποκινήση τα νειάτα να δείξουν ενδιαφέρον για τον αέρα, και μάλιστα το πρώτο βήμα. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολείων των Ηνωμ. Πολειτιών υπάρχει και η κατασκευή μικρών αεροπλάνων. Τα αποτελέσματα ας μη τα αναφέρωμε εδώ, γιατί είναι τόσο γνωστά, ώστε περιττεύει.

Θα θέλαμε κάποιος να προσέξη την κίνησίν μας. Κάποιος που να μπορέση να μας βοηθήση να ογκωθή το ρεύμα και τα αποτελέσματα θα είναι αγαθά.

"Αεροπορικά Νέα" - 4.51

 

Ευελπιστούμε ότι θα βρεθούν κι' άλλα στοιχεία από την συγκεκριμένη περίοδο.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]