Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

 

Η' (8οι)Πανελλήνιοι Αγώνες

Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόϊ)

15  & 22 Νοεμβρίου 1970

Η φωτογραφία αυτή έχει τραβηχτεί πολύ πρωϊ, πριν έρθουν ο θεατές.

Ο μικρός Κούλης Καλογεράκος, περιεργάζεται το Fokker DR-1 του Ραφαήλ Σαγόνια. Πίσω του ένα ανεμόπτερο με κάθετα winglets, που έχει σχεδιάσει ο Παντελής Καλογεράκος.

Διακρίνονται επίσης: Ενα άσπρο/κίτρινο pylon του R. Raymond που έχει κατασκευαστεί από χαρτόνι, (το μπλε μοντέλο είναι άγνωστο), το ακροβατικό Kwik Fly του Ι.Κ., το χαμηλοπτέρυγο (ανοιχτό πορτοκαλί με την άσπρη διακόσμηση) του Γ. Σεβαστού, το ανεμόπτερο Cirrus του Β. Μπακέλα, το κόκκινο Tauri του Γ. Σεβαστού και το μοτοανεμόπτερο Filou του Μίμη Αθανασιάδη.

horizontal rule

πρακτικό #197 ΔΣ ΕΑΑ 25/9/1970

Θέμα 2ον

Εν συνεχεία ο πρόεδρος προτείνει όπως κατά το τέλος μηνός Οκτωβρίου ή αρχάς Νοεμβρίου προγραμματισθούν και γίνουν οι Πανελλήνιοι Αγώνες αερομοντέλων. Η πρότασις αυτή του κ. Προέδρου γίνεται ομοφώνως αποδεκτή, αι δε λεπτομέρειαι των αγώνων θα συζητηθούν εις την προσεχή συνεδρίασιν του Δ.Σ.

horizontal rule

πρακτικό #198 ΔΣ ΕΑΑ 6/10/1970

Θέμα ΙΙΙ

Το Συμβούλιον κατόπιν συζητήσεως αποφασίζει όπως κατόπιν της δεούσης προετοιμασίας, οι ετήσιοι Πανελλήνιοι Αγώνες αερομοντελισμού διεξαχθούν εν Τατοϊω την 15ην Νοεμβρίου ε.ε. ημέραν Κυριακήν και ώραν 9 πρωϊνή.

horizontal rule

πρακτικό #199 ΔΣ ΕΑΑ 23/10/1970

Θέμα ΙΙΙ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως την ανάθεσιν της προετοιμασίας των γαώνων εις επιτροπήν αποτελουμένηνη εκ των κ.κ. Σ. Κόκκοτα, Β. Μπακέλα, Χρ. Ταμβαρόπουλον και Ε. Βαμβακίδην

Θέμα IV

Το Δ.Σ. αποφασίζει ωσαύτως όπως αποσταλώσι επιστολαί σχετικώς με τον καθορισμόν της ακριβούς ημερομηνίας τελέσεως των αγώνων εις ΒΑΛΕ ΑΛΑ Σχολήν Αεροπορίας, Προσκόπους και Ενωσιν Ερασιτεχνών Μοντελιστών Ελλάδος.

Θέμα V

Το Δ.Σ. αποφασίζει προσέτι όπως ορισθή τελευτία ημερομηνία υποβολης αιτήσεων συμμετοχής αθλητών εις τους αγώνας η 13.11.70

horizontal rule

πρακτικό #200 ΔΣ ΕΑΑ 3/11/1970

Θέμα ΙΙ

Το Δ.Σ. αποφασίζει κατόπιν προτάσεως της επιτροπής αγώνων όπως καθήκοντα αλυτάρχου κατά την διεξαγωγήν των αγώνων αναλάβη ο Γεν. Γραμματεύς της Ενώσεως κ. Κ. Καραμπελιάς, λόγω μη υπάρξεως άλλου, δεδομένου ότι τα πλείστα των μελών του Δ.Σ. απουσιάζουν συνεχώς εκ της Ενώσεως.

Θέμα ΙΙΙ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ωσαύτως κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής όπως κριταί των αγώνων ορισθούν της Α' ομάδος οι κ.κ. Μπακέλας, Κόκκοτας και Σεβαστός, και της Β' ομάδος οι κ.κ. Μανουσάκης, Βαμβακίδης και Ταμβαρόπουλος.

Θέμα IV

Το Δ.Σ. αποφασίζει και αναθέτη εις την Επιτροπήν Αγώνων όπως εν συνεννοήσει μετά του Γεν. Γραμματέως προβούν εις αλλαγήν της συνθέσεως των ομάδων κρίσεως και τον ορισμόν χρονομετρών.

Θέμα V

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως την προμήθειαν ενός τηλεβόα, μιάς σημαίας με το σήμα της Ενώσεως και αναθέτει εις τον πρόεδρον τον καθορισμόν επάθλων δια κάθε αγώνισμα.

horizontal rule

πρακτικό #201 ΔΣ ΕΑΑ 13/11/1970

Θέμα Ι

Εν αρχή τον λόγον λαμβάνει ο πρόεδρος και ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. επί των διαφόρων θεμάτων της ενώσεως και της πορείας της προετοιμασίας των αγώνων.

Θέμα ΙΙ

Τον λόγον λαμβάνει ο Γεν. Γραμματεύς της Ενώσεως και αναφέρει ότι εις τους αγώνας θα λάβουν μέρος και πρόσκοποι των περιφερειών Λαρίσης και Μαγνησίας.

προκήρυξις 18/8/71- αίτιση έγκρισης - έγκριση από ΒΑΛΕ -

αίτηση για δύναμη χωροφυλακής- αίτηση για διάθεση αεροδρομίου  κ.λ.π.

δηλώσεις συμμετοχής

δηλώσεις συμμετοχής του Σ.Ε.Προσκόπων

horizontal rule

αποτελέσματα

 

αρχείο Κ. Κόλλια

Κώστας Κόλλιας και Κώστας Νασιόπουλος ετοιμάζουν το μοντέλο ταχύτητας κατηγορίας F2A που στη συνέχεια θα πετύχει ταχύτητα 204,7 χλμ/ώρα.

Το μοντέλο επάνω στο καρότσι απογείωσης     

horizontal rule

Ορθιοι: Μιχάλης Λάμπρου, Αντρέας Βιλαπλάγκας, Αρης Οικονόμου, Γιάννης Κωνσταντακάτος, Ανδρέας Αρκέντης.

Καθισμένοι:Γιάννης Στουγιαννίδης, Κώστας Μαντανίκας

αρχείο Ι. Στουγιαννίδη

horizontal rule

Μιχάλης Λάμπρου - Βασίλης Βουτσινάς

Στο τραπέζι των κριτών ο Τάκης Βαμβακίδης

αρχείο Κ. Κόλλια

horizontal rule

Ο Κώστας Κόλλιας και ο Κώστας Νασιόπουλος με το profile Kadett.

αρχείο Κ.Κόλλια

horizontal rule

Ο Γιώργος Παπαποστόλου, από τα Τρίκαλα, προσπαθεί να πιάσει το Taxi που είχε ψηλό ρελαντί.

αρχείο jkon

horizontal rule

Νεαρός αθλητής (άγνωστος) ετοιμάζει το μοντέλο του.

αρχείο Π. Καλογεράκου

horizontal rule

Εκκίνηση από τον Ν. Σταυρούλια, με βοηθό τον Α. Βιλαπλάγκα

αρχείο Π. Καλογεράκου

horizontal rule

Στο τραπέζι των κριτών ο Γιώργος Σεβαστός και ο Τάκης Βαμβακίδης

αρχείο Π. Καλογεράκου

horizontal rule

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α. Παντελής Καλογεράκος μετά του υιού του Κούλη

αρχείο Π. Καλογεράκου

horizontal rule

Από αριστερά: Δημ. Δημητριάδης, Α. Βιλαπλάγκας (με την άσπρη μπλούζα), Αντώνης Ζέρβας στην εκκίνηση (με το άσπρο πανταλόνι), Γιώργος Κωνσταντακάτος με την κάμερα.

αρχείο Π. Καλογεράκου

horizontal rule

Fokker DR-1 του Ραφαήλ Σαγόνια

αρχείο Ρ. Σαγόνια

horizontal rule

Ο Ραφαήλ Σαγόνιας ετοιμάζει το υψηλοπτέρυγο μοντέλο του στην κατηγορία Sport.

Αριστερά ο Γιώργος Λεβίδης

αρχείο Ρ. Σαγόνια

horizontal rule

Ρ. Σαγόνιας

αρχείο Ρ. Σαγόνια

horizontal rule

Το μοντέλο σε τροχοδρόμιση

αρχείο Ρ. Σαγόνια

horizontal rule

Στο βάθος το Taxi του Κ. Κόλλια, και το Taxi του Γ. Παπαποστόλου.

Μπροστά το Gipsy και το Kwik Fly του Ι. Κωνσταντακάτου

Το Kwik Fly έσπασε την ημέρα αυτή, από απροσδιόριστη βλάβη.

αρχείο jkon

horizontal rule

Το Gipsy ετοιμάζεται

αρχείο jkon

horizontal rule

Ρύθμιση κινητήρα πριν την απογείωση. Αριστερά ο Κ. Νασιόπουλος

αρχείο jkon

horizontal rule

Το Gipsy εν πτήσει

αρχείο jkon

horizontal rule

πρακτικό #202 ΔΣ ΕΑΑ 20/11/1970

Θέμα Ι

Εν αρχή τον λόγον λαμβάνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ευχαριστεί τα λοιπά μέλη δια την αρτίαν εμφάνισιν της ενώσεως και την τελείαν επιτυχίαν των Πανελληνίων αγώνων της 15.11.70

Θέμα ΙΙ

Το Δ.Σ. αποφασίζει όπως η απονομή των επάθλων εις τους νικητάς των αγώνων γίνει την 27 τρέχοντος μηνός και ώρα 8,30 μ.μ.

Θέμα ΙΙΙ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ωσαύτως όπως εις την εορτήν κληθούν και αι διοικήσεις της ΒΑΛΕ ΑΛΑ, Προσκόπων και Ενώσεως Μοντελιστών

 
horizontal rule

Ρεπορτάζ σε εφημερίδες και περιοδικά

horizontal rule

horizontal rule

πρόσκληση της ΒΑΛΕ στην τελετή απονομής

 

horizontal rule

πρακτικό #203 ΔΣ ΕΑΑ 8/12/1970

Θέμα Ι

Εν αρχή τον λόγον λαμβάνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. και αναφέρει εις το Δ.Σ. ότι ο κ. ........... του ενεχώρησεν εκ μέρους του Σώματος των Ελλήνων Προσκόπων αναμνηστική πλακέτα με τον θυρεόν, δια την αρτία οργάνωσιν των αγώνων και τας εξαιρέτους υπηρεσίας που προσφέρει η Ενωσις εις την Ελληνική Νεολαία.

Εις την εορτήν, συνεχίζει ο πρόεδρος, έλαβον μέρος και εκπρόσωπος της ΒΑΛΕ, της ΑΛΑ, των Προσκόπων και της Ενώσεως Μοντελιστών.

horizontal rule

Ο Κούλης Καλογεράκος μπροστά στη σημαία με το έμβλημα της Ε.Α.Α.

αρχείο Π. Καλογεράκου

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]