Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Ελληνική παρουσία στο εξωτερικό

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Επιτροπή αερομοντελισμού C.I.AM.
της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας - F.A.I.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, συνειδητοποιώντας πολύ νωρίς την σημασία που είχε ο αεραθλητισμός για την ανθρωπότητα, κατά τις εργασίες του συνεδρίου της τον Ιούνιο του 1905, στις Βρυξέλλες, πρότεινε:

- "Αυτό το συνέδριο αναγνωρίζοντας την σημασία της αεροναυτικής, εκφράζει την επιθυμία να ιδρυθεί σε κάθε κράτος μια ομοσπονδία που θα καθοδηγεί τις διάφορες αεροπορικές συναντήσεις και θα προωθήσει τη επιστήμη και το άθλημα της αεροναυτικής".-

Λίγους μήνες αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ιδρύθηκε η Διεθνής Αεροναυτική Ομοσπονδία / Federation Aeronautique Internationale (F.A.I.), που από τότε έως και πρόσφατα είχε την έδρα της στο Παρίσι. Σήμερα στεγάζεται στη Λωζάνη.

H F.A.I. ασχολείται με όλα τα αεραθλήματα, που είναι: η αθλητική αεροπορία, η ακροβατική πτήση, η πτήση με αερόστατο, η πτήση με υπερελαφρά αεροσκάφη, η ανεμοπορία, ο αλεξιπτωτισμός και φυσικά ο αερομοντελισμός, όπως επίσης με την αεροπορική ιατρική και την αστροναυτική.

Κάθε αεράθλημα δραστηριοποιείται από την αντίστοιχη Commission (επιτροπή). Η αρμόδια επιτροπή για τον αερομοντελισμό είναι η Commission Internationale d'Aeromodelisme, (CIAM), που απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο αερομοντελιστή κάθε κράτους μέλους της FAI. Εκπονεί τους διεθνείς κανονισμούς και επιβλέπει την διοργάνωση περισσότερων από 100 διεθνών αγώνων ετησίως, μεταξύ των οποίων Παγκόσμιοι και Πανευρωπαϊκοί.


 

Πρώτος εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Επιτροπή CIAM διετέλεσε ο Δ. Δημητριάδης

horizontal rule

Δεύτερος χρονολογικά εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Επιτροπή CIAM διετέλεσε ο Ι. Παυλιόγλου.

 Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας Ιωάννης Παυλιόγλου, εν μέσω των εκπροσώπων της Γερμανίας και της Αιγύπτου, στο CIAM plenary meeting στο Παρίσι, κάποια χρονιά του '70.

αρχείο jkon

 

Πρακτικόν #208 ΔΣ ΕΑΑ 2/2/71

Θέμα 5ον   Δια την εκπροσώπησιν της ΕΑΑ εις θέματα Αερομοντελλισμού εις διεθνή συνέδρια και συνελεύσεις ορίζεται το μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος της επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων κ. Ι. Παυλιόγλου. Αποφασίζεται η αποστολή εγγράφου εις την ΒΑΛΕ δια του οποίου θα παρακαλούμεν δια την ημετέραν ενημέρωσιν εφ' όλων των εισερχομένων εγγράφων αφορώντων θέματα Αερομοντελισμού.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #209 ΔΣ ΕΑΑ 16/2/71

Θέμα 3ον Ο παλαιός Γεν. Γραμματεύς αναλαμβάνει την σύνταξιν της από καιρού αποφασισθείσης να αποσταλεί εις ΒΑΛΕ επιστολής δι' ής ορίζεται ο κ. Παυλιόγλου αντιπρόσωπος της ΕΑΑ εις την FAI και αλλαχού όπου πρόκειται περί ζητημάτων Αερομοντελλισμού.

 

horizontal rule

             Πρακτικόν #221 ΔΣ ΕΑΑ 29/11/71

Θέμα Πρώτον

Εν αρχή συνεζητήθη η δυνατότης διοργανώσεως αγώνων αερομοντελισμού επί διεθνούς επιπέδου εις την χώραν μας. Ολοι οι παρόντες συνεφώνησαν ότι εάν προγραμματισθή καλά μία τοιούτου είδους εκδήλωσις θα στεφθή υπό επιτυχίας, πλην όμως δεν πρέπει να προγραμματίσωμεν αγώνες ενωρίτερον του 1973-1974.

Επί τη αναχωρήσει του κ. Ι. Παυλιόγλου εις Παρισίους όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα εις το διεθνές συμβούλιον της FAI τα υπόλοιπα μέλη εμελέτησαν την Agenda και συνεφώνησαν ποιά άρθρα θα πρέπει να υποστηρίξη ο κ. Παυλιόγλου και ποιά όχι.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #231 ΔΣ ΕΑΑ 18/4/72

Θέμα 5ον

Αναμένεται αναφορά του κ. Παυλιόγλου επί των εις την Γενικήν Συνέλευσιν της FAI εις Παρίσι και μάλιστα όσα αφορούν τους εν Ελσίνκι αγώνας. Θα ζητηθή από τον κ. Παυλιόγλου να παραστή στο επόμενο συμβούλιο και μας ανακοινώση τα σχετικά με τα θέματα αερομοντελισμού.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #257 ΔΣ ΕΑΑ 11/1/74

Θέμα ΙΙ  Ο κ. Παυλιόγλου εκθέτει εις το ΔΣ τα συζητηθέντα εν Παρισίοις θέματα (τμήμα αερομοντελισμού) και παραδίδει σειράν πρακτικών εις την γραμματείαν της  ΕΑΑ.

 

horizontal rule

horizontal rule

Αναφορά του Ι. Παυλιόγλου

Η επιτροπή CIAM / FAI, μετά από πρόταση της Πολωνίας, θέλοντας να προωθήσει αγώνες πτήσης μεταξύ των νέων, με συγκεκριμένο σχέδιο ανεμόπτερου (κατηγορίας  F1H) προκήρυξε το 1974  διαγωνισμό μεταξύ των κρατών, για να επιλεγεί το καλύτερο για τον σκοπό αυτό σχέδιο.

 

Οι όροι του διαγωνισμού:

Ο στόχος του διαγωνισμού είναι να επιλεγεί ένα πολύ απλό ανεμόπτερο, το οποίο θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά σε παγκόσμια κλίμακα, από όλες τις Εθνικές Αερολέσχες, για συναγωνισμό μεταξύ των νέων.

Ο διαγωνισμός δεν στοχεύει σε χρηματικό βραβείο, απλά θα δοθούν διπλώματα στους τρεις πρώτους νικητές. Η FAI διατηρεί το δικαίωμα να μοιράσει αντίγραφα δωρεάν σε όλες τις Εθνικές Αερολέσχες.

Κάθε κράτος μπορεί να παρουσιάσει μόνο ένα σχέδιο στον διαγωνισμό.

Κάθε Εθνική Αερολέσχη έχει το δικαίωμα να ανατυπώσει το σχέδιο και να οργανώσει την βιομηχανική παραγωγή του kit με τη δική της διακριτική ευχέρεια, αλλά τα σχέδια και το κουτί πρέπει να φέρουν το έμβλημα της FAI.

Το μοντέλο δεν θα προσφέρεται εντελώς προ-κατασκευασμένο, ή δεν θα χρειάζεται μόνο μερικά λεπτά συναρμολόγησης χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Αντίθετα, για λόγους εκπαιδευτικούς η συναρμολόγηση πρέπει να απαιτεί πολλές ώρες, όχι περίπλοκης εργασίας, με μορφοποίηση ξυλείας, συναρμολόγηση, επικάλυψη κ.λ.π.

Το κιτ πρέπει να έχει υλικά που μπορούν να βρεθούν σε όλες τις χώρες, όπως balsa, σκληρή ξυλεία, γενικά πλαστικά κ.α. Για την μορφοποίηση των κομματιών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο απλά και φθηνά εργαλεία.

Προδιαγραφές: Σύμφωνα με τους όρους 3.11. του αγωνιστικού κώδικα κλάση Α/1. Επιφάνεια 16-18 τ.π., ελάχιστο βάρος 220 γρ, μέγιστη φόρτιση 50 γρ/τ.π., μέγιστο νήμα ρυμούλκησης 50 μ.

Το μοντέλο πρέπει να τριμάρεται εύκολα, να είναι ανθεκτικό  και να είναι σταθερό κατά την ρυμούλκηση και πτήση. Μέσος χρόνος ολίσθησης όχι λιγότερο από 1 λεπτό και 30 δεύτερα από ρυμούλκηση 50 μέτρων. Το σχέδιο και οι επεξηγήσεις να είναι απλές ώστε να κατανοούνται από τους αρχάριους στον αερομοντελισμό.

horizontal rule

Πολύ γρήγορα ξεχώρισαν δύο καλά σχέδια, αυτό της Αγγλίας: Satellite του Jim Baguley, και αυτό των ΗΠΑ: Starstream του Dave Linstrum (που ραφινάρισε το παλαιότερο μοντέλο Jetstream με αποδεδειγμένη καλή απόδοση, που είχε σχεδιάσει ο επίσης Αμερικάνος Warren Kurth).

Τελικά νίκησε το Starstream με το σκεπτικό ότι η εντελώς ξύλινη κατασκευή, χωρίς χάρτινη επικάλυψη (που είχε το Εγγλέζικο), ολοκληρώνεται ταχύτερα, και επισκευάζεται ευκολώτερα, ότι ακριβώς χρειάζεται ένα μοντέλο αρχαρίου.

Στα γραφεία της FAI στο Παρίσι, οι κριτές εξετάζουν το πρωτότυπο Starstream.

Model Airplane News 2/75

horizontal rule

Ο εκπρόσωπός μας στην επιτροπή CIAM, Ι. Παυλιόγου έφερε ένα αντίγρφο σχεδίου στην ΕΛΑΟ, και αυτή το έδωσε στην ΕΑΑ για αξιολόγηση. Το μελετήσαμε και αποστείλαμε στην ΕΛΑΟ την παρακάτω απάντηση.

horizontal rule

Πρακτικόν #260 ΔΣ ΕΑΑ 24/5/74

ΘΕΜΑ ΙΙ Εγκρίνεται το υπό της FAI σχέδιον ανεμοπτέρου αρχαρίων. Σχετική έκθεσις θα αποσταλή εις την ΕΑΛΕ.

 

horizontal rule

Αριθ.Πρωτ 15                                                                            Εν Αθήναις τη 28-6-1974

 

Προς την

Ε.ΑΛ.Ε

Ενταύθα

Θέμα : Αξιολόγησις σχεδίου μοντέλο ανεμοπτέρου STAR STREAM - F.A.I.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Υμέτερον 400/13-5-1974

              Το διαβιβασθέν υφ' υμών σχέδιον και οδηγίαι του ανεμοπτέρου STAR STREAM εμελετήθησαν επισταμένως υπό της τεχνικής επιτροπής της ΕΑΑ και εγένοντο αποδεκτά με τας εξής παρατηρήσεις:

              Η κατασκευή JEDELSKY ήτοι πτέρυγες εξ ολοκλήρου εκ ξυλείας BALSA έχουν:

Ι.- Πλεονεκτήματα:

α. Ταχύτητα συναρμολογήσεως.

β. Αντοχήν εις την στρέβλωσιν.

2.- Μειονεκτήματα:

α. Επειδή η εισαγομένη ξυλεία εν τω συνόλω της είναι βαρυτέρα της απαιτουμένης με αποτέλεσμα την υπέρβαρη κατασκευή /αύξησις βαθμού καθόδου, αύξησις οριζοντίας ταχύτητος πτήσεως, τα Ελληνικά μοντέλα θα μειονεκτούν εν νηνεμία διαγωνιζόμενα όμως επί μετρίας εντάσεως ανέμου και άνω, θα διαγωνίζονται επί ίσοις όροις.

β.- Δεν διδάσκεται ο νέος αερομοντελιστής την κλασσική διεργασία επικαλύψεως δια χάρτου.

               Παρά τα μειονεκτήματά του το σχέδιον είναι κατάλληλο προς διάδοσιν του αερομοντελισμού δια τον κυριώτερον λόγο ότι το ποσοστόν επιτυχίας του / πτήσιμα μοντέλα έναντι κατασκευασθέντων/ είναι μεγαλύτερο παντός άλλου, επί πλέον δεν επισκευάζεται ευκολώτερον παντός άλλου.

               Η ημετέρα Ενωσις συντόμως θα αρχίση να διαθέτη το εν λόγω σχέδιον εν φωτοτυπία μετά πολυγραφημένων  οδηγιών κατασκευής εις την Ελληνικήν, αποκλείουσα την εν κυτίω ταχείας συσκευασίας /KIT/ διάθεσίν του, λόγω της αντιστοίχου αυξήσεως του κόστους διαθέσεώς του.

Μετά τιμής

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Γ. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ο στόχος αυτός της FAI - δηλ. αγώνας βασισμένος σε ενιαίο μοντέλο - έμεινε στα χαρτιά.

H εταιρεία Midwest (ΗΠΑ) κυκλοφόρησε kit του Starstream.

 

Πρακτικόν #268 ΔΣ ΕΑΑ 10/1/75

Θέμα ΙΙΙ

Ο κ. Ι. Παυλιόγλου ενημερώνει το Δ.Σ. ότι δεν ηδυνήθη να μεταβή εις το συμβούλιον της FAI λόγω απεργίας των χειριστών της ΟΑ.

 
 
horizontal rule

1981- Διαμαρτυρία για την μη αποστολή του εκπροσώπου

Θα συμπληρωθεί εν καιρώ

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]