Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Ι'  (10οι) Πανελλήνιοι

προγραμματισθέντες για τις 24 & 25 Νοεμβρίου 1973


Πρακτικόν #235 ΔΣ ΕΑΑ 26/9/72

Θέμα 3ον Οργάνωσις Πανελληνίων Αγώνων Αερομοντελισμού

Το θέμα τίθεται υπό του κ. Σ. Κόκκοτα ως εξής: Δύναται η ΕΑΑ ως είθισται, να αναλάβη την διοργάνωση και εκτέλεση των Πανελληνίων Αγώνων, εφ' όσον της ανατεθή κάτι τέτοιο. Ολοι οι παριστάμενοι συμφωνούν. Ακολούθως τίθεται το θέμα του άν είμεθα εις θέσιν να τους οργανώσουμε και επ' αυτού συμφωνούν πάντες πλην του κ. Μπακέλα. Το Δ.Σ. αναθέτει την πραγματοποίηση χρονοδιαγράμματος δια την τέλεσιν των εν λόγω αγώνων εις τους κ.κ. Γ. Σεβαστόν και Σ. Κόκκοτα οι οποίοι και αποδέχονται τούτο.

Δεν τελέστηκαν Πανελλήνιοι εντός του 1972

horizontal rule

Πρακτικόν #253 ΔΣ ΕΑΑ 12/10/73

Θέμα ΙΙΙ  Προκήρυξις Πανελληνίων Αγώνων Αερομοντελισμού

Η ΕΑΑ προκηρύσσει δια την 24-25 Νοεμβρίου ε.ε. τους 10ους Πανελλήνιους Αγώνες Αερομοντελισμού.

Θέμα IV Καταρτίζεται η οργανωτική επιτροπή των αγώνων εκ των μελών του Δ.Σ. και καταστρώνεται το χρονοδιάγραμμα τελέσεώς των.

horizontal rule

- 13 Οκτ 1973 επιστολή προς ΕΑΛΕ για σύμφωνον γνώμην

 - 20 Οκτ 1973 επιστολή ΕΑΛΕ προς Αρχηγείο Αεροπορίας

- 6 Νοε 1973 επιστολή ΥΠΑ προς ΕΑΛΕ

 Δεν τελέστηκαν λόγω των γεγονότων του Πολυτεχνείου

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]