Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Παγκόσμιοι αγώνες F2 - Control line

Hradec Kralove - Czechoslovakia

Ιουλίου 1974

Πρακτικόν #260 ΔΣ ΕΑΑ 24/5/74

Θέμα IV Προτείνεται ως αρχηγός αποστολής της  Εθνικής Ομάδος εις Τσεχοσλοβακίαν ο Κ. Κόκκοτας. Υπό της ΕΑΛΕ ενεκρίθη ποσόν (4.000 Χ 6) = 24.000 δρχ

 

Πρακτικόν #261 ΔΣ ΕΑΑ 18/6/74

Θέμα I Ανακοινούται υπό της ΕΑΛΕ ότι το ποσόν της χρηματοδοτήσεως της αποστολής εις Τσεχοσλοβακία ανέρχεται εις δρχ. 15.000 ήτοι 9.000 ολιγότερον από ότι αρχικώς ενεκρίθη.

 

 
 

Τον Ιούλιο του 1974 θα μετείχε Ελληνική ομάδα στους παγκόσμιους αγώνες control-line στην πόλη Hradec Kralove της Τσεχοσλοβακίας.

Για το γεγονός αυτό, τυπώθηκε αναμνηστικό αυτοκόλλητο.

Δυστυχώς λόγω των γεγονότων της Κύπρου, έκλεισαν τα σύνορα και η αποστολή ματαιώθηκε.

Μέχρι σήμερα την ύπαρξη αυτού του αυτοκόλλητου γνώριζαν μόνο 3-4 άτομα.

 

Πρακτικόν #271 ΔΣ ΕΑΑ 4/4/75

Θέμα 5ον Αποφασίζεται να σταλή στην ΕΑΛΕ έγγραφον το οποίον να εξηγή ότι η ΕΑΑ είναι αναρμοδία να υπογράψη απόδειξι παραλαβής 15.000 δρχ δια τα έξοδα της ματαιωθείσης αποστολής εις Τσεχοσλοβακία, διότι ουδέποτε έλαβε ταύτα. 

 

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]