Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Το αρχικό πρωτόκολλο των Βαλκανικών Αγώνων

&

Βαλκανικά συνέδρια για τους αγώνες

"Αεροπορικά Νέα" Σεπτ-Οκτ 1973

Η πρώτη - Αεραθλητική Βαλκανιάδα

Φαίνεται ότι οι πρώτοι Αεραθλητικοί Βαλκανικοί Αγώνες είναι γεγονός. Ηδη, η Αεροναυτική Ενωση Γιουγκοσλαβίας που είχε την σχετική πρωτοβουλία, εγνώρισε στις Ελληνικές αεραθλητικές Λέσχες ότι μελετάται η οργάνωση  -  κάθε χρόνο - Αεροναυτικών Βαλκανικών Αγώνων.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα συνέλθη σε πρώτη συνεδρίασι στο Βελιγράδι, όπου οι εκπρόσωποι από τις Εθνικές Αερολέσχες των Βαλκανικών Χωρών θα συζητήσουν τις δυνατότητες πραγματοποιήσεως των αγώνων και θα καθορίσουν την ημερομηνία τελέσεώς τους.

Από Ελληνικής πλευράς, η Αερολέσχη Αθηνών, συζήτησε το όλο θέμα της εκδηλώσεως και ελπίζει - όπως τονίσθηκε από τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου της - να συμβάλλη και να ενισχύση με τη δυναμή της την Α' Αεραθλητική Βαλκανιάδα.

 

horizontal rule

2 Ιουλίου 1973 - Η πρώτη ανακοίνωση περί τέλεσης Βαλκανικών Αγώνων από την Αεροναυτική Ομοσπονδία της Γιουγκοσλαβίας, απόσπασμα με τις προτεινόμενες κατηγορίες αερομοντελισμού

 

 19 Ιουλίου 1973 - Η διερευνητική επιστολή της ΕΑΛΕ

30 Αυγούστου 1973 - Η απάντηση της ΕΑΑ.

horizontal rule

σελ 1               σελ 2                σελ 3                σελ 4

17 Σεπτεμβρίου 1973 - Η αναφορά των εκπροσώπων της ΕΛΑΟ  Ν. Κοσκινά & Κ. Θεοφίλη από την πρώτη σύσκεψη στο  Βελιγράδι για την θέσπιση Αεροναυτικών Βαλκανικών Αγώνων

horizontal rule

4 Οκτωβρίου 1973 Εγκύκλιος της ΕΑΛΕ γνωστοποιούσα εν περιλήψει τα συμφωνηθέντα εις Βελιγράδι, την 12 & 13 Σεπτεμβρίου 1973, τις προθέσεις της περί συμμετοχής της Ελλάδος και τα περί σύγκλησης υποεπιτροπών από εκπροσώπους των Ελληνικών σωματείων κ.λ.π.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι αποδέκτες της επιστολής (ήτοι τα σωματεία που υπήρχαν το 1973) ήσαν μόνο 13.

horizontal rule

16 Μαρτίου 1974 - Επιστολή της ΕΑΑ προς ΕΑΛΕ αποδεχόμενη την υπευθυνότητα δια την εποπτεία συμμετοχής της Ε.Ο. Αερομοντελιστών 

 

              σελ 1              σελ 2               σελ 3               σελ 4             

σελ 5             σελ 6               σελ 7                σελ 8                σελ 9

Μάϊος 1974 - Μελέτη - χρονοδιάγραμμα της Ε.Α.Α. για την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδος Αερομοντελισμού που θα λάβει μέρος στους πρώτους Αεροναυτικούς Βαλκανικούς Αγώνες το 1975

horizontal rule

Β΄ Βαλκανικό συνέδριο

horizontal rule

Ιστορική αναδρομή στις πρώτες Βαλκανιάδες

Θα συμπληρωθεί εν καιρώ

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]