Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εκδόσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Εκδόσεις τρίτων

Βιβλία αμιγώς αερομοντελιστικά

Εκδοση τουδημοσιογράφου Α. Φακατσέλη

horizontal rule

Βιβλία περιέχοντα ενότητες με αερομοντελισμό

Εκδοση των Π. Καλογεράκου & Κ. Πικρού

 

Αεροπορική Θεματική Εγκυκλοπαίδεια (3 τόμοι)

περιέχει μερικές σελίδες αερομοντελισμού και το σχέδιο του ανεμόπτερου "Kiki II"

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]