Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Προσπάθειες εκδόσεων

  [ θεματικός πίνακας ]

 

" Η Ασφάλεια των Πτήσεων"

Επιμέλεια Ι. Κωνσταντακάτου

 

Η προετοιμασία των σελίδων έγινε σε πρόγραμμα Word, με PC 486. Αναλογίζεστε πόσο χρόνο χρειαζότανε για να αλλάξει θέση ένα σχήμα, έστω και μισό χιλιοστό.

Η πρώτη προσπάθεια για την έκδοση αυτού του εγχειρίδιου έγινε περί το 1992. Μάλιστα και η μακέτα του εξώφυλλου είχε αυτή την ημερομηνία.

Η δεύτερη προσπάθεια έκδοσης, με καλύτερη σελιδοποίηση, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, έγινε το 1996, πάλι με το ίδιο PC.

Σε κάποια συγκέντρωση των εμπόρων ειδών αερομοντελισμού, με τα στελέχη των σωματείων, ο αείμνηστος Γ. Σεβαστός έριξε την ιδέα να αναλάβουν τα έξοδα εκτύπωσης οι επαγγελματίες, και να εμπλουτιστεί το εγχειρίδιο με τις διαφημίσεις τους. Ο Ι.Κ. απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την περίπτωση.

Μεμονωμένες επαφές με εμπόρους, δεν έφεραν πάλι αποτέλεσμα, επειδή οι απαιτήσεις τους ως προς την οικονομική προσφορά τους ήταν ασύμφορες. 

Ετσι, κατά καιρούς το εγχειρίδιο μοιράστηκε φωτοτυπημένο, σε λίγα άτομα.

Ο βασικός λόγος που δεν προχώρησε σε μαζική εκτύπωση, και διάθεση σε όλα τα καταστήματα και σωματεία αερομοντελισμού, με ιδιωτική πρωτοβουλία, ήταν η αδυναμία τήρησης των φορολογικών διατάξεων (βιβλία εσόδων εξόδων, δελτία αποστολής, τιμολόγια, ΦΠΑ κ.λ.π.).   

Εν τω μεταξύ προχωρούσε η σύνταξη του "βιβλίου" του Ι.Κ, έτσι απεφασίσθη η ύλη του εγχειρίδιου να περιεληφθεί σ' αυτό.

Η μακέτα του εξώφυλλου της δεύτερης προσπάθειας έκδοσης

   

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ

ό,τι πρέπει να γνωρίζεις

για την ασφαλή χρήση και πτήση

των τηλεκατευθυνόμενων αερομοντέλων

Εκδοση 2.0

 Αθήνα Ιανουάριος 1996

Το σκίτσο απεικονίζει την "κρίση" με δεμένα μάτια, που έχει βάλει στον ζυγό από την μιά μεριά ένα αερομοντέλο και από την άλλη τους κανόνες ασφάλειας πτήσεων.

Συμβολίζει την ανάγκη της ισορροπίας μεταξύ της χαράς που δίνει η πτήση ενός τηλεκατευθυνόμενου, και της ασφάλειας που απορρέει από αυτή την πτήση. 

horizontal rule

Οδηγία: Για να διαβάσεις τα κείμενα, κάνε κλικ επάνω στο εικονίδιο, και μετά κάνε και πάλι κλικ επάνω στην ανοικτή σελίδα, για να μεγεθυνθεί στο μέγιστο.

σελ 2-3,          σελ 4-5,          σελ 6-7,          σελ 8-9

σελ 10-11,        σελ 12-13,         σελ 14-15,       σελ 16-17

σελ 18-19,       σελ 20-21,        σελ 22-23,        σελ 24-25

σελ 26-27,        σελ 28-29,        σελ 30-31

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]