Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Προσπάθειες εκδόσεων

  [ θεματικός πίνακας ]

 

 

Μετάφραση από Γαλλικό βιβλίο,

του κεφάλαιου περί αερομοντελισμού,

από τον Παντελή Καλογεράκο

1959

 

 

το εξώφυλλο του Γαλλικού Βιβλίου

 

Το βιβλίο αυτό είχε σκοπό να ενημερώσει τους Γαλλόφωνους νέους, γύρω από αεροπορικά θέματα, ακόμα και για τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους στα επαγγέλματα του αέρα.

Η ενότητα του αερομοντελισμού καλύπτει τις σελίδες 134-161. Η περισσότερη έκταση της ύλης αφορά την αποτύπωση του κατασκευαστικού σχεδίου, σε χαρτί, και στη συνέχεια τη συναρμολόγηση και πτήση ενός απλού ανεμόπτερου με το όνομα "L' Aiglon" (στα Ελληνικά "Αετιδεύς").

Ο Π. Καλογεράκος μετέφρασε μόνο αυτή την ενότητα.

Το Γαλλικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και την κατασκευή - με ομαδική συμμετοχή -  δύο ακόμα πλέον σύνθετων μοντέλων, των "Aigle" (Αετός), και του "Condor" (Κόνδωρ), αλλά τα σχέδια και οι οδηγίες αναφέρεται ότι θα περιληφθούν σε άλλο εγχειρίδιο, το οποίο ποτέ δεν έφθασε στην Ελλάδα.

Τα κείμενα έφθασαν έως την φωτοσύνθεση, όπου ετοιμάστηκε το λεγόμενο "μασουράκι", δηλαδή πρώτη εκτύπωση σε στήλες, για να γίνει μετά η σελιδοποίηση.

Ομως και αυτή η προσπάθεια μαζικής παραγωγής ενός βοηθήματος για τους αερομοντελιστές της εποχής, έμεινε άκαρπη.

Πρακτικόν #32 ΔΣ ΕΑΑ 13/11/59

Θέμα Iον: Ανακοινώσεις

Ο Γεν. Γραμματεύς κ. Καλογεράκος αναφέρει ότι παρεδόθη η μετάφρασις του Γαλλικού βιβλίου εις τον κ. Μαυρομάτην (εις ΒΑΛΕ).

 

horizontal rule

Πρακτικόν #86 ΔΣ ΕΑΑ 11/2/63

............

Επίσης αποφασίζει όπως αναζητηθή τεύχος συνταχθέν προ ετών υπό του Γεν. Γραμματέως  κ. Καλογεράκου, βάσει γαλλικού βιβλίου περί αερομοντελισμού, και όπερ παρεδόθη εις ΒΑΛΕ προς θεώρησιν και εκτύπωσιν και δεν επεστράφη έκτοτε.

Ευτυχώς, δεν χάθηκε.

Τα πρωτότυπα χειρόγραφα, τα δακτυλογραφημένα κείμενα της μετάφρασης, και τα "μασουράκια" του τυπογράφου, υπήρχαν καλά φυλαγμένα στο αρχείο του Π. Καλογεράκου, και θα τα βρεις παρακάτω.

Οδηγία: Κάνε πρώτα κλικ επάνω σε κάθε εικονίδιο να ανοίξει η σελίδα, και μετά κάνε επάνω στην ανοιγμένη σελίδα ακόμα ένα κλικ, για να μεγεθυνθεί και να γίνει ευκρινέστερη. Υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα να διαβάσεις τα κείμενα από τα "μασουράκια" της φωτοσύνθεσης που παραθέτουμε στο τέλος αυτής της σελίδας.

 

σελ 1              σελ 2             σελ 3               σελ 4               σελ 5

horizontal rule

σελ 6                 σελ 7                σελ 8               σελ 9   

horizontal rule

η συνέχεια σε δακτυλογραφημένες σελίδες, με νέα αρίθμηση

σελ 8              σελ 9                σελ 10

Τα σχήματα από το Γαλλικό πρωτότυπο

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

Τα μασουράκια της φωτοσύνθεσης

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]