Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Προσπάθειες εκδόσεων

  [ θεματικός πίνακας ]

 

 

 

Εγχειρίδιο Αλέξανδρου Παπαγεωργίου

 

Φεβρουάριος 1963

 

 

Πρακτικόν #86 ΔΣ ΕΑΑ 11/2/63

Θέμα 3ον Εγχειρίδιον κ. Αλεξ. Παπαγεωργίου

Τίθεται υπ' όψιν του Δ.Σ. εγχειρίδιον περί αερομοντελισμού συνταχθέν υπό του μέλους κ. Α. Παπαγεωργίου, όπερ εκ πρώτης όψεως φαίνεται αρκετά ελλιπές.

Το Συμβούλιον εκφράζει την ευαρέσκειάν του προς τον κ. Παπαγεωργίου δια την πρωτοβουλίαν του, και αποφασίζει όπως μελετηθή το εγχειρίδιον υπό των μελών του Δ/κού Συμβουλίου .

Εν συνεχεία αποφασίζει όπως συνταχθώσιν υπό των πλέον εμπείρων αερομοντελιστών μας εκάστης κατηγορίας (ως π.χ. των ασχολουμένων με ανεμόπτερα, δέσμια πρότυπα ταχύτητος ή ακροβατικά, πρότυπα πτήσεως ραδιοκατευθυνομένων κ.λ.π. ), εμπεριστατωμένα άρθρα πραγματευόμενα τον τρόπον κατασκευής, πτήσεως κ.λ.π. εκάστης κατηγορίας προτύπου κεχωρισμένως.

Τα άρθρα ταύτα συναρμολογούμενα εν καιρώ εις τεύχος θα χρησιμεύσωσιν ως οδηγοί των νέων μελών μας.

Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου ήταν ένας από τους πλέον δραστήριους και ενδιαφερόμενους για την πορεία του χόμπυ μας αερομοντελιστές. Είχε πολλές γνώσεις και ήταν παρών τα περισσότερα απογεύματα στα εντευκτήρια της οδού Ακαδημίας 27, για να απαντάει στις απορίες των λιγότερο καταρτισμένων. Στο Τατόϊ ήταν έτοιμος να βοηθήσει κάθε αερομοντελιστή που είχε πρόβλημα.

Οπως θα διαπιστώσετε, πήρε την πρωτοβουλία και αφιέρωσε κόπο και χρόνο για να αποτυπώσει τις γνώσεις του  "στο χαρτί", ετοιμάζοντας ένα δοκίμιο για το προσδοκώμενο απ' όλους εγχειρίδιο αερομοντελισμού.

Δυστυχώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α. το βρήκε "ελλιπές", όπως διαβάζουμε στο παραπάνω απόσπασμα συνεδρίασής του.

Ο μελετητής της ιστορίας, που γνωρίζει πως ήταν ο αερομοντελισμός της Ελλάδας τα χρόνια εκείνα, ας συνάγει τα δικά του συμπεράσματα.

Ευχαριστούμε τον επίτιμο πρόεδρο της Ε.Α.Α. κ. Π. Καλογεράκο, που διέσωσε το πρωτότυπο.

Γιάννης Κωνσταντακάτος

 

Το εξώφυλλο

Το εγχειρίδιο έχει γραφεί σε χοντρό τετράδιο, με μαύρη πάνινη προστατευτική επίστρωση. Μετά την σελίδα 34, το βιβλίο είναι γραμμένο σε πρόσθετες ελεύθερες σελίδες, με λίγο αλλαγμένη αρίθμηση.

horizontal rule

Οδηγία: Για να διαβάσεις τα κείμενα, κάνε κλικ επάνω στο εικονίδιο, και μετά κάνε και πάλι κλικ επάνω στην ανοικτή σελίδα, για να μεγεθυνθεί στο μέγιστο.

σελ 1           σελ 2           σελ 3           σελ 4           σελ 5

horizontal rule

σελ 6           σελ 7           σελ 8           σελ 9           σελ 10

horizontal rule

σελ 11         σελ 12          σελ 13         σελ 14         σελ 15

horizontal rule

σελ 16         σελ 17          σελ 18         σελ 19         σελ 20

horizontal rule

σελ 21         σελ 22          σελ 23         σελ 24         σελ 25

horizontal rule

σελ 26         σελ 27          σελ 28         σελ 29         σελ 30

horizontal rule

σελ 31         σελ 32          σελ 33         σελ 34        

horizontal rule

  

σελ 31β       σελ 32β        σελ 33β        σελ 34β       σελ 35

σημείωση: το επάνω μισό της σελίδας 31β, περιλαμβάνει το κείμενο των σελίδων 33 και 34. Η σελίδες 32 β και μετέπειτα περιλαμβάνουν νέα κείμενα.

horizontal rule

σελ 36         σελ 37          σελ 38         σελ 39         σελ 40

 

horizontal rule

σελ 41         σελ 42          σελ 43         σελ 44         σελ 45

 

horizontal rule

σελ 46         σελ 47          σελ 48         σελ 49         σελ 50

 

horizontal rule

        

             σελ 51        

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]