Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Προσπάθειες εκδόσεων

  [ θεματικός πίνακας ]

 

"Στοιχεία Αεροδυναμικής"

(Απλές γνώσεις αεροδυναμικής για αερομοντελιστές)

του Παντελή Καλογεράκου

(πιθανόν το 1957)

 

 

Είχαμε στα χέρια μας για πολύ καιρό τις δακτυλογραφημένες σελίδες που σας παρουσιάζουμε εδώ, αλλά δεν γνωρίζαμε ποιος είχε κάνει την εργασία. Ούτε ο Παντελής θυμότανε όταν τον ρωτήσαμε.

Κάποια μέρα, όταν μας έφερε περισσότερα ντοκουμέντα για το ιστορικό αρχείο, βρήκαμε ανάμεσά τους και τα χειρόγραφα δοκίμια, από τα οποία έγινε η δακτυλογράφηση. Οταν τα δείξαμε στον Παντελή, αυτός αναγνώρισε το γραφικό του χαρακτήρα (εκτός από την πρώτη σελίδα "σκοπός του αερομοντελισμού", που μάλλον έχει συντάξει ο Β. Ασπιώτης).

Οπως μας είπε ο Παντελής, δεν πρόκειται για μετάφραση κάποιου ξένου βιβλίου, αλλά συγγραφή του ίδιου με βάση τις γνώσεις του.

Δυστυχώς τα χειρόγραφα δεν έχουν κατάλληλη εμφάνιση για να παρουσιαστούν ολόκληρα. Θα παρουσιάσουμε μόνο τα σχήματα που αντιστοιχούν στους αριθμούς σχημάτων του κειμένου.

Δεν ανευρέθη, ούτε μνημονεύεται πουθενά, η μαζική εκτύπωση του δοκίμιου αυτού.

Οδηγία: Για να διαβάσεις τα κείμενα, κάνε κλικ επάνω στο εικονίδιο, και μετά κάνε και πάλι κλικ επάνω στην ανοικτή σελίδα, για να μεγεθυνθεί στο μέγιστο.

horizontal rule

αρχείο Π. Καλογεράκου

Πρόλογος - Εισαγωγή

horizontal rule

   σελ 1                σελ 2                σελ 3                σελ 4               σελ 5    

horizontal rule

σελ 6                σελ 7                σελ 8               σελ 9

Τα σχήματα από το χειρόγραφο

 

σχήμα 1

horizontal rule

 

σχήματα 2α και 2β

horizontal rule

 

σχήμα 3

horizontal rule

 

σχήμα 4

horizontal rule

 

σχήμα 5

horizontal rule

 

σχήμα 6 (δεν υπάρχει σχ 7)

horizontal rule

 

σχήμα 8

horizontal rule

 

σχήματα 9 και 10

horizontal rule

 

σχήμα 11

horizontal rule

 

σχήμα 12

horizontal rule

 

σχήμα 13

horizontal rule

 

σχήμα 14 (δεν υπάρχει σχ 15)

horizontal rule

 

σχήμα 16

Από το αρχείο του Π. Καλογεράκου επίσης, έχουν διασωθεί 6 χειρόγραφες σελίδες (αγνώστου προς το παρόν συντάκτη), με θέμα "Αεροδυναμική και Θεωρία πτήσεως του μοντέλου" που έχει και τον χαρακτηρισμό "Κεφάλαιον Γ' ". Δεδομένου ότι η εργασία του Π. Καλογεράκου έχει Κεφάλαιο Α', και Κεφάλαιο Β', υπάρχει η πιθανότητα να πρόκειται για συμπλήρωμα της εν λόγω εργασίας.

Δεν υπάρχουν τα σχήματα που αναφέρονται στα χειρόγραφα.

 

σελ 1               σελ 2               σελ 3               σελ 4              σελ 5              σελ 6

horizontal rule

Αυτή ήταν μία από τις επιλογές για εξώφυλλο της έκδοσης

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]